ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ МИСТЕЦТВО 4 КЛАС


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ МИСТЕЦТВА В 4 КЛАСІ

за підручником «Мистецтво» Кондратової Л.Г.

(компонент музичне мистецтво)

 

Тема 1. Образи природи в мистецтві (8 годин)

п/п

 

Тема

   Мистецькі

  поняття для

  ознайомлення

  Сприймання    

         та

      інтерпретація

    мистецтва

Художньо-творча діяльність

Комунікація через

мистецтво

 

1

Мандрівка в

Повторення правил

Сприймання музики:

Завдання на вибір

Обговорення на тему

 

 

Країну

слухання музики.

М. Вербицький.

Вокальна діяльність:

«Мандрівна карта

 

 

мистецтв

Правила співу.

Державний Гімн

Розучування пісні С. Май

Країною музичного

 

 

 

Мандрівна карта

України. Аналіз

«Ми любим нашу рідну

мистецтва».

 

 

 

Країною музичного

музичного твору.

Україну».

Оцінювання власної

 

 

 

мистецтва. Поняття

Пісня «Лише у нас на

Творча діяльність:

творчої діяльності та

 

 

 

художній образ у

Україні» (слова і

Створення малюнка до

діяльності інших

 

 

 

музиці. Поняття

музика М. Янченка) у

пісні.

учнів.

 

 

 

гімн. Історія

виконанні Ірини

Ігрова діяльність:

Визначення власних

 

 

 

створення гімну

Федишин.

Гра «Лабіринт» (робота із

емоцій від уроку.

 

 

 

України.

 

зошитом).

 

 

 

 

 

 

Гра «Ребуси» (робота із

 

 

 

 

 

 

зошитом).

 

 

 

 

 

 

Музикування:

 

 

 

 

 

 

Створення музичного

 

 

 

 

 

 

супроводу до пісні на

 

 

 

 

 

 

шумових інструментах.

 

 

2

Пори року в

Знайомство із

Перегляд відеоролика

Завдання на вибір

Обговорення на тему

 

 

музиці та

жанром сюїта,

«Осінній пейзаж».

Вокальна діяльність:

«Пори року в музиці».

 

 

графіці

прелюдія. Поняття

Сприймання музики:

Виконання пісні С. Май

Оцінювання творчої

 

 

 

елементи музичної

Олег Кисельов.

«Ми любим нашу рідну

діяльності.

 

 

 

мови. Музичний

«Осіння сюїта.

Україну».

Визначення власних

 

 

 

інструмент гітара.

Прелюдія. Дощ за

Творча діяльність:

емоцій від творчої

 

 

 

 

вікном. Листопад»

Створення малюнка до

діяльності.

 

 

 

 

(соло для гітари).

музики сюїти ватяними

 

 

 

 

 

Аналіз музичного

паличками та гуашшю

 

 

 

 

 

твору. Поняття сюїта.

(малюнок за уявою).

 

 

 

 

 

Інструмент гітара.

Поняття елементи музичної мови.

Перевірка знань із теми

(робота в зошиті). Ігрова діяльність: Історія про елементи музичної мови.

Музична гра «Осіння музична пригода в парку». Гра «Учитель танців».

Музикування: Музикування на шумових інструментах до пісні.

Танцювальна імпровізація

до пісні.

 

 

3

Природні

Поняття явища

Явища природи в

Завдання на вибір

Обговорення на тему

 

 

явища у творах

природи в музиці.

музиці.

Вокальна діяльність:

«Природні явища у

 

 

мистецтва

Повторення будови

Сприймання музики:

Розучування пісні

творах мистецтва».

 

 

 

пісні. Куплетна

А. Вівальді «Гроза»:

І. Танчака «Намальований

Оцінювання творчої

 

 

 

форма.

третя частина концерту

дощ».

діяльності.

 

 

 

 

2 «Літо» з циклу

Творча діяльність:

Визначення власних

 

 

 

 

«Пори року»

Перевірка знань до теми

емоцій від творчої

 

 

 

 

виконанні камерного

(робота в зошиті).

діяльності.

 

 

 

 

оркестру);

Ілюстрація до пісні (робота

 

 

 

 

 

С. Прокоф’єв «Дощ і

в зошиті).

 

 

 

 

 

веселка» із циклу

Ігрова діяльність:

 

 

 

 

 

«Дитяча музика».

Гра «Розпізнай на слух»

 

 

 

 

 

Аналіз творів. Перегляд

(явища природи).

 

 

 

 

 

уривку з мультфільму

Гра «Ми композитори».

 

 

 

 

 

«Дощику, дощику,

Музикування за

 

 

 

 

 

припусти».

партитурою.

 

 

 

 

 

 

Створення парасольок із

 

 

 

 

 

 

осіннього листя під

 

 

 

 

 

 

мелодію п’єси «Осіння

 

 

4

Сільські пейзажі та мотиви

Поняття інструментальна і вокальна музика, пасторальна музика. Виконання пісні.

Поняття жниварські пісні.

Прослуховування аудіозапису «Звуки природи».

Розпізнавання музичних образів із сільської місцевості. Сприймання музики:

«Самотній пастух» Дж. Ласта.

К. Крижицький

«Перед дощем». Музичний калейдоскоп жниварських пісень.

В. Філіпенко «Поле моє, поле» виконанні Національного заслуженого академічного народного хору України імені Григорія Вірьовки).

Завдання на вибір Вокальна діяльність: Виконання пісні І. Танчака

«Намальований дощ». Запис виконання на диктофон.

Творча діяльність: Створення ілюстрації до музичного твору (робота в зошиті). Заповнення схеми

«Різновиди жниварських пісень» (робота в зошиті). Ігрова діяльність:

Гра «Добрі ми женці були». Гра «Жниварські обряди». Музикування:

Створення музичного супроводу до пісні на улюблених шумових музичних інструментах.

Обговорення на тему

«Сільські пейзажі та мотиви».

Оцінювання творчої вокальної діяльності та музикування.

Визначення власних емоцій від творчої діяльності.

 

5

Подорож до моря

Поняття симфонічний оркестр, кульмінація музичного твору.

Прослуховування аудіозапису «Звуки моря».

Сприймання музики:

О. Глазунов. Симфонічна фантазія

«Море» у виконанні симфонічного оркестру (уривок). Аналіз твору. Уривок із відеоролика

«Симфонія моря» (за мотивами музики і творів живопису відомого композитора й художника

М. Чюрленіса).

Завдання на вибір Вокальна діяльність: Розучування пісні (муз. І. Білика, сл. Б. Голод)

«Звуки природи». Створення малюнка до пісні.

Творча діяльність: Пластична імпровізація. Виконання танцю-

імпровізації до пісні.

Створення малюнка до твору (робота в зошиті). Ігрова діяльність:

Гра «Море» (шумовий оркестр).

Гра  «Імпровізація». Гра «Руки-хвилі». Перевірка знань із теми (робота в зошиті).

Музикування:

Музикування під пісню.

Обговорення на тему

«Подорож до моря». Оцінювання творчої діяльності та музикування.

Визначення власних емоцій від творчої діяльності.

 

6

Динамічні

Поняття динаміка

Сприймання музики:

Завдання на вибір

Обговорення на тему

 

образи

як елемент засобів

К. Дебюссі «Місячне

Вокальна діяльність:

«Динамічні образи

 

природи в

виразності:

сяйво» із «Бергамаської

Виконання пісні (муз.

природи в музиці та

 

музиці та

f (форте)

сюїти», «Сади під

І. Білика, сл. Б. Голод)

живопису».

 

живописі

голосно, p (піано)

дощем» із циклу

«Звуки природи» під

Оцінювання творчої

 

 

тихо.

«Естампи»

фонограму. Створення

діяльності та

 

 

Динамічні відтінки

(фортепіано). Аналіз

ритмічного супроводу до

музикування.

 

 

крещендо,

музичного твору.

пісні за обраними

Визначення власних

 

 

димінуендо.

В. Ван Гог «Пейзаж в

ритмічними комбінаціями з

емоцій від творчої

 

 

Штрихи стакато

Овері під час дощу».

довгих та коротких ноток

діяльності.

 

 

(італ. staccato),

 

(робота з зошитом).

 

 

 

леґато (італ. legato).

 

Творча діяльність:

 

 

 

Театр пісні

 

Створення малюнків за

 

 

 

пантоміма.

 

уявою нариси до

 

 

 

 

 

музичних творів, які зображали різні стани природи. Техніка виконання — пастель. Створення малюнка до музики К. Дебюссі (техніка виконання акварель).

Написання мінітвору «Мої враження від музики К.Дебюссі» (робота з зошитом).

Розпізнавання зорово штрихів (робота з зошитом).

Ігрова діяльність:

Гра «Оркестр» (гра за партитурою).

Гра «Я — композитор/композиторка». Музикування:

Гра-імпровізація на синтезаторі чи металофоні

 

7

Квіткові

Поняття вокальна

Сприймання музики:

Завдання на вибір

Обговорення на тему

 

 

фантазії

музика. Різновиди

Аналіз музичних

Вокальна діяльність:

«Квіткові фантазії».

 

 

 

вокальної музики

творів.

Розучування пісні

Оцінювання творчої

 

 

 

залежно від

Слова і музика

«Дитинства світ» (муз.

діяльності та

 

 

 

виконавців: сольна,

В. Івасюка. «Червона

О. Янушкевич, сл.

музикування.

 

 

 

ансамблева та

рута» виконанні

Н. Погребняк).

Визначення власних

 

 

 

хорова.

С. Ротару); слова

Ритмічна імпровізація до

емоцій від творчої

 

 

 

 

М. Сингаївського,

пісні.

діяльності.

 

 

 

 

музика В. Верменича.

Творча діяльність:

 

 

 

 

 

«Чорнобривці»

Конкурс «Упізнай

 

 

 

 

 

виконанні В. Павліка).

мелодію». Пісні, в яких

 

 

 

 

 

Уривки з пісень

співається про квіти.

 

 

 

 

 

«Зацвіла в долині

Створення малюнка

 

 

 

 

 

червона калина» на

гумкою «Фантастична

 

 

 

 

 

слова Т. Шевченка:

квітка» (робота з зошитом).

 

 

 

 

 

музика І. Шамо

Перевірка знань з теми

 

 

 

 

 

виконанні Н. Місіної);

музика А. Філіпенка виконанні дитячого хору); музика

Я. Степового (у виконанні гурту

«Гайдамаки»).

М. Михайлошина.

Ілюстрація

до «Кобзаря».

(робота з зошитом). Запис ритмічного малюнку до пісні.

Ігрова діяльність:

Гра «Квітковий хоровод». Музикування: Відтворення музичного ритму до пісні (робота з зошитом).

 

 

8

Подорож Країною мистецтв

Урок узагальнення знань.

Повторення матеріалу.

Музична вікторина.

Підсумкові завдання Теоретичне завдання: Знавці музики. Відповіді на запитання.

Виконання тестових завдань (робота в зошиті).

Вокальна діяльність:

Співоча студія.

Виконання пісень, які

вивчали. Виконання пісні

на вибір за малюнками.

Демонстрація руху мелодії

рукою.

Музичне сприймання:

Музична вікторина.

Творча діяльність:

Музично-ритмічна зупинка.

Створення музичного

супроводу до пісні.

Ігрова галявина. Створення

історії ланцюжком.

Підсумкові творчі завдання

в зошиті.

Обговорення на тему

«Подорож Країною мистецтв».

Оцінювання творчої діяльності.

Визначення власних емоцій від творчої

діяльності.

 

 

Тема 2. Художні образи людей і тварин у мистецтві (8 годин)

 

9

Образи людей

Поняття вокальна

Сприймання музики:

Завдання на вибір

Обговорення на тему

 

 

у вокальній

музика із

Л. Дичко «Осінь»:

Вокальна діяльність:

«Образи людей у

 

 

музиці й

супроводом та без

третя частина дитячої

Розучування пісні «Барви

вокальній музиці».

 

 

живописі

супроводу. Поняття

кантати «Чотири пори

рідної землі» (муз.

Оцінювання творчої

 

 

 

тембр, тембр

року» виконанні

О. Злотника, сл.

діяльності та

 

 

 

голосу. Типи

хорової капели).

В. Вратарьова). Створення

музикування.

 

 

 

голосів. Поняття

Романс «Ой ти,

музичного супроводу до

Визначення власних

 

 

 

хорова капела.

дівчино, з горіха зерня»

(слова І. Франка, музика А. Кос- Анатольського) у виконанні Д. Гнатюка. Пісня «Три поради» (слова

Ю. Рибчинського, музика І. Шамо) у виконанні ансамблю

«Струни серця».

 

Аналіз музичних творів.

пісні, диригування за схемою. Створення малюнка до пісні (робота в зошиті).

Творча діяльність: Робота зі схемою «Типи голосів».

Добір ілюстрацій та слів- характеристик до музичного твору (робота в зошиті).

Перевірка знань із теми (робота з зошитом).

Гра-пантоміма

«Театрально-музична хвилинка».

Гра «Покажи руками зміст пісні».

Музикування: Створення музичного супроводу до пісні.

емоцій від творчої діяльності.

 

10

Образи тварин у музиці та живописі

Поняття інструментальна музика. Різновиди

Інструментальної музики за кількістю виконавців. Образи людей в інструментальній музиці. Знайомство з музичними інструментами: рояль, скрипка, альт, кларнет тощо

Мандрівка в гості до тварин.

Сприймання музики:

Слухання уривків із сюїти К. Сен-Санса

«Карнавал тварин».

 

І станція. «Сільське подвір’я».

«Кури та півні» («Карнавал тварин», част. 2). Знайомство з тембрами інструментів: кларнет, скрипка, альт, фортепіано.

 

ІІ станція. «Зоопарк».

«Черепахи»,

«Кенгуру», «Персонажі з довгими вухами» («Карнавал тварин», част. 4, 6, 8).

ІІІ станція. «Озеро».

«Лебідь» («Карнавал тварин», част. 13).

Завдання на вибір Вокальна діяльність: Виконання пісні «Барви

рідної землі» (муз. О. Злотника, сл. В. Вратарьова).

Творча діяльність: Створення образу лебедя на озері (робота з зошитом).

Перевірка знань із теми (робота в зошиті).

Ігрова діяльність:

Гра «Танцювальний карнавал тварин».

Гра «Звірята танцюють».

Музикування:

Відтворення ритму пісні на музичних інструментах до пісні.

Обговорення на тему

«Образи тварин у музиці».

Оцінювання творчої діяльності та музикування. Визначення власних емоцій від творчої діяльності

 

11

Художні образи

Поняття програмна

Сприймання музики:

Завдання на вибір

Обговорення на тему

 

 

в музиці та

та непрограмна

Слухання

Вокальна діяльність:

«Художні образи в

 

 

скульптурі

інструментальна

фортепіанних п’єс

Розучування української

музиці».

 

 

 

музика.

«Баба-яга», «Вальс»,

народної пісні «Ой ходила

Оцінювання творчої

 

 

 

Художні образи у

«Солодка мрія»

дівчина бережком».

діяльності з ритмічної

 

 

 

вокальній музиці.

П. Чайковського із

Показ рукою руху мелодії

гри.

 

 

 

Поняття такт,

«Дитячого альбому».

пісні. Таночок-імпровізація

Визначення власних

 

 

 

музичний розмір.

Поняття фортепіанна

до пісні.

емоцій від творчої

 

 

 

 

музика. Перегляд уривків із мультфільмів, створених за програмними творами П. Чайковського із

«Дитячого альбому». Сприймання уривків з пісень. Українська народна пісня «Летіла зозуля» (у виконанні Н. Матвієнко), українська народна пісня «Ой у саду соловейко» (у виконанні

Т. Матвієнко).

Аналіз пісенних образів.

Творча діяльність: Створення ритмічного супроводу до пісні.

Ритмічна гра (робота з підручником).

Добір ілюстрацій до музичних творів (робота із зошитом).

Перевірка знань з теми (робота з зошитом).

Створення малюнка до пісні (робота із зошитом). Ігрова діяльність:

Гра «Театральна хвилинка».

Мімічна гра «Дзеркало». Гра «Весела історія».

Музикування:

Ритмічна вправа. Розставлення тактових рисочок у ритмі (робота з зошитом).

діяльності.

 

12

Мистецтво в парку

Знайомство із поняттям духовий оркестр. Знайомство із особливістю тембрів інструментів духового оркестру.

Сприймання музики:

А. Джойс. Вальс

«Спогади».

Л. Колодуб

«Українська карпатська рапсодія 1 для духового оркестру».

Аналіз твору.

Завдання на вибір Вокальна діяльність: Виконання української народної пісні «Ой ходила дівчина бережком» під фонограму. Створення музичного супроводу до пісні.

Творча діяльність:

Робота зі схемою «Музичні інструменти духового оркестру» (робота з підручником).

Добір ілюстрацій до музичного твору.

Перевірка знань із теми (робота з зошитом).

Ігрова діяльність:

Гра «Упізнай інструмент на слух». Гра «Знайди картину

до музичного твору».

Гра «Ритмічна фантазія». Гра «Театральна імпровізація» (робота з зошитом).

Музикування: Створення ритмічної імпровізації (робота з зошитом).

Обговорення на тему

«Духовий оркестр». Оцінювання творчої діяльності, музикування та ритмічної імпровізації. Визначення власних емоцій від творчої діяльності.

 

13

Казкові образи

Поняття балет.

Перегляд уривку з

Завдання на вибір

Обговорення на тему

 

 

 

Дитяча казка-балет.

казки Г.К. Андерсена

Вокальна діяльність:

«Казкові образи в

 

 

 

 

«Дюймовочка»,

Розучування пісні «Острів

музичному творі».

 

 

 

 

пригадування сюжету.

мрій» (муз. і сл. Діани

Оцінювання творчої

 

 

 

 

Перегляд уривку з

Пташинської).

діяльності та

 

 

 

 

першої дії казки-балету

Виконання пісні під

музикування.

 

 

 

 

«Дюймовочка» (муз.

фонограму.

Визначення власних

 

 

 

 

Ю. Русинова,

Творча діяльність:

емоцій від творчої

 

 

 

 

художник-постановник

Добір ілюстрації до

діяльності.

 

 

 

 

Н. Бевзенко-Зінкіна).

музичного твору.

 

 

 

 

 

Аналіз твору. Сцени з

Створення малюнка до

 

 

 

 

 

балету «Дюймовочка».

пісні (робота з зошитом).

 

 

 

 

 

 

Перевірка знань із теми

 

 

 

 

 

 

(робота з зошитом).

Ігрова діяльність:

Гра-естафета «Мої мрії».

Музикування:

Відтворення ритму пісні на шумових інструментах

 

 

14

Музичні та

Поняття вальс.

Історія вальсу як

Завдання на вибір

Обговорення на тему

 

 

фотообрази

Історія вальсу як

жанру.

Вокальна діяльність:

«Музичні образи у

 

 

 

жанру. Акцент в

Сприймання музики:

Виконання пісні «Острів

вальсі».

 

 

 

музиці.

А. Хачатурян. Вальс до

мрій» (муз. і сл. Діани

Оцінювання творчої

 

 

 

 

драми М. Лермонтова

Пташинської).

діяльності та

 

 

 

 

«Маскарад» у

Творча діяльність:

музикування.

 

 

 

 

Виконанні симфонічного

оркестру.

Перегляд відеоуроку

«Навчаємось

танцювати вальс».

Виконання

танцювальний вправ.

Музичне сприймання.

«Зимовий вальс»

композитора Е. Дога.

Добір слів-характеристик до вальсу (робота з

підручником).

Малюнок на тему «Зимова

фантазія». Техніка

малювання — бризками

(робота в зошиті).

Перевірка знань із теми

(робота в зошиті).

Ігрова діяльність:

Гра «Танець-імпровізація

до вальсу».

Гра «Зимова фантазія».

Музикування:

Відтворення ритму пісні,

музикування приспіву.

Визначення власних емоцій від творчої

діяльності.

 

15

Музичні та

Поняття колядки,

Музична вікторина.

Завдання на вибір

Обговорення на тему

 

 

візуальні

щедрівки.

Сприймання музики:

Вокальна діяльність:

«Музичні образи

 

 

образи зимових

Знайомство із

Українські народні

Розучування щедрівки «Ой

зимових свят».

 

 

свят

поняттям мюзикл.

щедрівки «Чи дома,

сивая та і зозуленька».

Оцінювання творчої

 

 

 

 

дома», «Слава нашим

Творча діяльність:

діяльності та

 

 

 

 

господарям»

Розфарбовування малюнка

музикування.

 

 

 

 

виконанні вокального

до мюзиклу (робота із

Визначення власних

 

 

 

 

ансамблю).

зошитом).

емоцій від творчої

 

 

 

 

Сприймання уривків із

Перевірка знань із теми

діяльності.

 

 

 

 

різдвяного мюзиклу

(робота з зошитом).

 

 

 

 

 

«Містерія Різдва»,

Ігрова діяльність:

 

 

 

 

 

підготовленого

Гра-інсценування «Ой

 

 

 

 

 

творчим колективом

господарю, господарочку».

 

 

 

 

 

Р. Калини. Аналіз

Театральна хвилинка.

 

 

 

 

 

твору.

Гра «Зустрічаємо

 

 

 

 

 

 

колядників».

 

 

 

 

 

 

Музикування:

 

 

 

 

 

 

Створення музичного

 

 

 

 

 

 

супроводу до пісні.

 

 

16

Святкова подорож

Урок узагальнення знань.

Повторення та узагальнення матеріалу.

Музична вікторина.

Гра «Сніжки». Виконання улюблених пісень.

Завдання на вибір Вокальна діяльність: Співоча студія.

Творча діяльність:

Знавці музики (відповіді на запитання). Тестові завдання (робота в зошиті). Ігрова діяльність:

Гра «Новорічний настрій» (театралізована імпровізація).

Музикування:

Музично-ритмічні вправи.

Виконання ритмічних послідовностей.

Обговорення на тему

«Образи людей та тварин у мистецтві». Оцінювання творчої діяльності та музикування.

Визначення власних емоцій від творчої діяльності.

 

 

Тема 3. Художні образи народного мистецтва (10 годин)

 

17

Образи рідного краю

Знайомство із різновидами музики: професійна, народна, професійна в народному дусі.

Образи рідного краю в музичному мистецтві. Поняття прелюдія.

Сприймання музики:

Л. Ревуцький

«Прелюдія (для фортепіано). Поняття прелюдія. Перегляд відеоролика, в якому використано музику прелюдії

Л. Ревуцького.

Завдання на вибір Вокальна діяльність: Розучування пісні «Україно моя» (муз. і сл.

З. Красуляк). Творча діяльність: Робота зі схемою

«Різновиди музики» (робота з підручником). Перевірка знань із теми. Розгадування ребусів, заповнення схеми

«Різновиди музики» (робота в зошиті). Створення плаката до пісні (робота з зошитом).

Ігрова діяльність:

Гра «Як ти знаєш свій пісенний край». Музична вікторина.

Музикування: Створення музичного супроводу до пісні.

Обговорення на тему

«Образи рідного краю в музиці».

Оцінювання творчої діяльності та музикування.

Визначення власних емоцій від творчої діяльності.

 

18

Історія народу в мистецтві

Особливості історичних пісень. Поняття кобзар, знайомство із музичним інструментом кобза. Особливості жанру народної думи.

Сприймання музики: Українська народна пісня «Ой на горі та женці жнуть».

Уривки з українських народних дум «Іван Богун», «Пісня про Байду», «Дума про козака Голоту» (у виконанні

чоловічої хорової капели).

М. Вериківський

«Пісня кобзаря» із хорової поеми

«Гайдамаки» (у виконанні хорової капели «Почайна»).

Завдання на вибір Вокальна діяльність: Виконання пісні «Україно моя» (муз. та сл.

З. Красуляк).

Творча діяльність:

Добір ілюстрацій до твору (робота в зошиті).

Перевірка знань із теми (робота в зошиті).

Ігрова діяльність:

Гра «Хто кого перетанцює».

Гра «Ритмічний ланцюжок». Робота в зошиті.

Музикування: Музикування на шумових інструментах за ритмічною партитурою.

Обговорення на тему

«Історія народу в мистецтві».

Оцінювання творчої діяльності та виконання музикування.

Визначення власних емоцій від творчої діяльності.

 

 

19

Побутові

Класифікація

Сприймання музики:

Завдання на вибір

Обговорення на тему

 

 

тематичні

народних

Українська народна

Вокальна діяльність:

«Побутові тематичні

 

 

композиції

українських

пісня «Дівка в сінях

Розучування пісні Н. Май

композиції».

 

 

 

родинно-побутових

стояла» виконанні

«Червона калина».

Оцінювання творчої

 

 

 

пісень. Поняття

академічного хору),

Танцювальна імпровізація

діяльності та

 

 

 

симфонія.

М. Калачевський

до пісні.

музикування.

 

 

 

 

«Українська

Творча діяльність:

Визначення власних

 

 

 

 

симфонія», 2-га

Складання схеми музичних

емоцій від творчої

 

 

 

 

частина виконанні

захоплень.

діяльності.

 

 

 

 

симфонічного

Розпізнавання музичних

 

 

 

 

 

оркестру).

інструментів за

 

 

 

 

 

Перегляд

зображенням (робота з

 

 

 

 

 

відеофрагмента

підручником).

 

 

 

 

 

вокально- хореографічної композиції «Українські вечорниці»: пісні «Ти ж мене підманула», «Ой під вишнею» та українська полька (у виконанні академічного ансамблю пісні й танцю «Козаки

Поділля»).

Перевірка знань із теми (робота в зошиті). Створення ілюстрації до пісні (робота в зошиті). Ігрова діяльність:

Гра «Розпізнай пісню за ритмом» (робота в зошиті). Музикування:

Створення мелодії на металофоні.

 

 

20

Художні

Особливості

Дитячий фольклор:

Завдання на вибір

Обговорення на тему

 

образи в

народних дитячих

дражнилки, лічилки,

Вокальна діяльність:

«Художні образи в

 

дитячому

пісень. Поняття

забавлянки

Виконання пісні Н. Май

дитячому фольклорі та

 

фольклорі та

дитячий фольклор.

виконанні дитячого

«Червона калина».

іграшках».

 

іграшках.

Характерні

хору).

Творча діяльність:

Оцінювання творчої

 

 

особливості

Перегляд картин із

Створення власної

діяльності та

 

 

колискових пісень.

зображенням

колискової пісні на

музикування.

 

 

 

колискових пісень.

віршований текст (робота з

Визначення власних

 

 

 

Сприймання музики:

підручником).

емоцій від творчої

 

 

 

українські колискові

Перевірка знань із теми.

діяльності.

 

 

 

пісні «Повішу я

Виконання завдань (робота

 

 

 

 

колисочку»

в зошиті).

 

 

 

 

виконанні О. Гури),

Ігрова діяльність:

 

 

 

 

«Ой ходить сон коло

Гра «Артисти й слухачі».

 

 

 

 

вікон» виконанні

Музикування:

 

 

 

 

К. Цісик).

Відтворення ритму пісні

 

 

 

 

Образи української

маршу на музичних

 

 

 

 

народної колискової

інструментах.

 

 

 

 

пісні «Котику

 

 

 

 

 

сіренький».

 

 

21

Українські

Поняття ліричні

Сприймання музики:

Завдання на вибір

Обговорення на тему

 

народні мотиви

пісні. Характерні

Музичний калейдоскоп

Вокальна діяльність:

«Українські народні

 

 

риси ліричних

українських ліричних

Розучування української

мотиви».

 

 

пісень.

пісень: «Ой не ходи,

народної пісні «Ой

Оцінювання творчої

 

 

 

Грицю» виконанні

заграйте, дударики».

діяльності та

 

 

 

Р. Кириченко), «Несе

Плескання ритмічного

музикування.

 

 

 

Галя воду»

малюнку пісні.

Визначення власних

 

 

 

виконанні Х. Соловій),

Творча діяльність:

емоцій від творчої

 

 

 

«Плакуча гітара»

Ігрова галявинка. Танець

діяльності.

 

 

 

виконанні І. Федишин).

гуцулят.

 

 

 

 

Уривок із твору

Знаходження ілюстрації до

 

 

 

 

Г. Майбороди

твору (робота в зошиті).

 

 

 

 

«Гуцульська рапсодія»

(у виконанні Національного симфонічного оркестру України). Аналіз твору. Українська народна пісня «Сонце низенько» (у виконанні Волинського хору).

М. Лисенко. Арія Петра

«Сонце низенько» з опери «Наталка- Полтавка» виконанні А. Солов’яненка).

Аналіз твору.

Перевірка знань із теми (робота в зошиті). Ігрова діяльність: Гра «Веселі дударі». Музикування: Створення музичного супроводу до пісні на

шумових інструментах.

 

22

Розмаїття

Поняття жартівливі

Сприймання музики:

Завдання на вибір

Обговорення на тему

 

 

образів у

пісні. Характерні

Музичний калейдоскоп

Вокальна діяльність:

«Розмаїття художніх

 

 

піснях та

ознаки жартівливих

українських

Виконання української

образів у піснях».

 

 

художніх

пісень. Жартівливо-

жартівливих пісень:

народної пісні «Ой

Оцінювання творчої

 

 

промислах

танцювальні пісні.

«Ой під вишнею»,

заграйте, дударики».

діяльності та

 

 

 

 

«Пішла мати за село»,

Творча діяльність:

музикування.

 

 

 

 

«Ой чия ти, дівчино,

Створення малюнка до

Визначення власних

 

 

 

 

чия ти?» виконанні

пісні (робота в зошиті).

емоцій від творчої

 

 

 

 

вокального ансамблю).

Ігрова діяльність:

діяльності.

 

 

 

 

М. Лисенко.

Гра «Танцюємо

 

 

 

 

 

«Українська сюїта»:

коломийку».

 

 

 

 

 

част. 1. «Прелюдія»;

Гра «Я —

 

 

 

 

 

част. 3. «Токата»;

композитор/композиторка».

 

 

 

 

 

част. 5. «Гавот».

Музикування:

 

 

 

 

 

Народна коломийка

Музичний супровід до

 

 

 

 

 

виконанні хорової

пісні. Створення музичного

 

 

 

 

 

капели та народного

супроводу до пісні різними

 

 

 

 

 

оркестру).

способами (руками,

 

 

 

 

 

Уривок із фіналу

ногами): хлоп, лясь, туп,

 

 

 

 

 

симфонії невідомого

клац.

 

 

 

 

 

автора поч. XIX ст.

 

 

 

23

Образи в народному та професійному мистецтві

Художні образи

українських народних пісень та професійних музичних творів. Спільне і відмінне в народній та професійній музиці

Сприймання музики:

Українська народна пісня «Ой не світи, місяченьку» у виконанні К. Цісик. В. Барвінський.

Українська сюїта «Ой не світи, місяченьку»: уривок із част. 3 (для фортепіано).

Українська народна пісня «Взяв би я бандуру» виконанні кобзаря В. Литвина). А. Бойко. Варіації на тему «Взяв би я бандуру» виконанні Б. Гриньківа).

Завдання на вибір

Вокальна діяльність: Розучування пісні

А. Салогуба «Прилетіла весняночка».

Творча діяльність: Добір ілюстрацій до музичного твору. Аналіз твору.

Перевірка знань із теми (робота в зошиті).

Створення ілюстрації до пісні (робота в зошиті). Ігрова діяльність:

Гра «Зиму проводжаємо весну зустрічаємо».

Гра «Весну зустрічаємо!». Музикування: Відтворення ритму пісні

Обговорення на тему

«Образи в народному та професійному мистецтві».

Оцінювання творчої діяльності та музикування.

Визначення власних емоцій від творчої діяльнос

24

Весняні образи

Весняні календарні

пісні та обряди.

Сприймання музики:

М. Скорик. Кантата «Весна»: част. 3 «Гріє

сонечко» (на вірші

І. Франка) у виконанні

хору.

Перегляд картин

художників на весняну

тему:

О. Новаківський

«Рання весна»,

Н. Чернова

«Великдень».

 

Завдання на вибір

Вокальна діяльність: Виконання пісні

А. Салогуба «Прилетіла

весняночка».

Творча діяльність:

Перевірка знань із теми

(робота в зошиті).

Створення малюнка до

музичного твору.

Заповнення схеми

«Різновиди веснянок»

(робота в зошиті).

Ігрова діяльність:

Гра-веснянка «Вербовая

дощечка».

Гра «Весняний

танцювальний ланцюжок».

Музикування:

Відтворення ритму пісні.

Обговорення на тему

«Весняні образи».Оцінювання творчої

діяльності,

музикування та

хореографії.

Визначення власних

емоцій від творчої

діяльності.

25

Весняне коло

Поняття рондо.

Сприймання музики:

Завдання на вибір

Обговорення на тему

 

 

Музична форма

Й.С. Бах. Рондо із

Вокальна діяльність:

«Весняне коло».

 

 

рондо. Рефрен,

сюїти для оркестру № 2

Розучування пісні Н. Май

Оцінювання творчої

 

 

епізоди.

(у виконанні струнного

«Наша родина».

діяльності.

 

 

Музичний

оркестру, соло на

Творча діяльність:

Визначення власних

 

 

інструмент флейта.

флейі). Аналіз форми.

Б. Фільц «Весняне рондо» (у виконанні фортепіано).

Створення малюн Перевірка знань із теми (робота в зошиті).

Ігрова діяльність: Гра «Квіткове коло». Таночок дружби.

Гра «Твоя пісня про весняні квіти».

Музикування: Відтворення ритму пісні. Ритмічна імпровізація. Робота з зошитом.

оцій від творчої

 

 

 

 

 

 

26

Весняна подорож

Повторення матеріалу.

Урок узагальнення знань.

Музична вікторина.

Завдання на вибір Вокальна діяльність: Виконання пісні Н. Май

«Наша родина» та створення музичного супроводу на музичних інструментах за вибором. Творча діяльність:

Знавці музики (відповіді на запитання). Повторення основних понять.

Виконання тестів (робота в зошиті).

Ігрова діяльність:

Ігрова галявина. Створення пісні на вірш.

Гра «Хто кого переспіває?». Музикування: Виконання ритмічних послідовностей.

Обговорення на тему

«Художні образи народного мистецтва». Оцінювання творчої діяльності та музикування.

Визначення власних емоцій від творчої діяльності.

 

 

Тема 4. Художні образи в театрі, хореографії, кіно, цирку (9 годин)

 

27

Образи народного танцю в мистецтві

Поняття народний і сценічний танець. Різновиди та характерні риси народного танцю: народний, фольклорний, народно-сценічний танець.

Сприймання музики: С. Гулак- Артемовський. Танці з опери «Запорожець за Дунаєм» (у виконанні камерного оркестру). Поняття опера.

Перегляд уривку з фільму «Запорожець за Дунаєм».

Завдання на вибір Вокальна діяльність: Розучування пісні

І. Танчака «Наша пісня». Творча діяльність: Репортаж із класу на тему

«Шкільна  дружба». Підбір світлин до музичного твору (робота з зошитом).

Перевірка знань з теми (робота в зошиті-.

Ігрова діяльність: Гра «Ти танцюєш гопачок?».

Гра відеовернісаж пісень

про дружбу.

Обговорення на тему

«Народний танець». Оцінювання творчої діяльності та музикування.

Визначення власних емоцій від творчої діяльності.

 

28

Художні образи в балеті

Поняття балет. Абетка балету: основні поняття та назва номерів балету: варіації, па- де-де, кордебалет, адажіо, алегро. Роль композитора,

балетмейстера, лібретиста у створенні театру. Поняття лібрето.

Сприймання музики:

П. Чайковський. Балет

«Спляча красуня», огляд сюжету та лібрето.

Перегляд фрагментів з балету «Спляча красуня»:

варіація Аврори (2-й акт), вальс, адажіо. Уривок із мультфільму, в якому звучить музика з балету «Спляча красуня».

Знайомство із музичним інструментом арфа

Завдання на вибір Вокальна діяльність: Виконання пісні І. Танчака

«Наша пісня».

Творча діяльність:

Опис музичних образів балету (робота в зошиті). Порівняння театральної

постановки з мультфільмом.

Ігрова діяльність:

Гра «Казкова історія».

Гра «Балетний спектакль». Балет-імпровізація на парті. Музикування:

Відтворення ритму пісні

Обговорення на тему

«Художні образи в балеті».

 

Оцінювання творчої діяльності та музикування. Визначення власних емоцій від творчої діяльності.

 

29

Мистецька мозаїка

Знайомство з різновидами танців: побутові танці, старовинні бальні

танці (полонез, мазурка), сучасні естрадні танці.

Організація подорожі на тему «Мистецька мозаїка» в Країну танцювального

мистецтва. Знайомство з різновидами танців на різних станціях.

 

Перша станція.

«Побутові танці». Відеоролик «Мозаїка українських побутових танців».

 

Друга станція.

«Старовинні бальні танці».

Ф. Шопен. Полонез ля- мажор (фортепіано); Мазурка соль-мажор (опус 50 № 1).

Аналіз творів.

 

Третя станція.

«Сучасні естрадні танці».

Відеоурок естрадного танцю в стилі хіп-хоп

Завдання на вибір Вокальна діяльність: Розучування пісні Н. Савка

«Вітаєм!».

Створення пластичної імпровізації до пісні. Творча діяльність: Проведення флешмобу з виконання елементів українських побутових танців.

Відеоурок естрадного танцю в стилі хіп-хоп. Виконання рухів у стилі хіп-хоп.

Ігрова діяльність:

Гра «Танцюємо парами полонез».

Музикування:

Ритмічний малюнок пісні. Створення музичного супроводу до пісні

Обговорення на тему

«Мистецька мозаїка». Оцінювання творчої діяльності та

музикування. Визначення власних емоцій від творчої діяльності.

 

30

Театральні образи

Види театрів. Знайомство з поняттям пантоміма.

Особливості театру пантоміми. Поняття мім, грим.

Особливості театру тіней.

Перегляд відеофрагмента вистави театру пантоміми.

Урок пантоміми онлайн: «Стіна». Відеофрагмент виступу

«Я — українець!» (театр тіней «Fireflies», Чернігів).

Аналіз відео, майстерності акторів.

Завдання на вибір Вокальна діяльність: Виконання пісні Н. Савка

«Вітаєм!».

Творча діяльність:

Урок пантоміми онлайн:

«Стіна».

Знайди ілюстрацію до театру пантоміми (робота з зошитом).

Вправа «Зобрази емоції на обличчі».

Вправа «Покажи тваринку».

Вправа «Свято». Демонстрація пантомімою теми «Вітаю зі святом».

Перевірка знань із теми (робота з зошитом). Ігрова діяльність:

Гра «Театр пантоміми». Гра «Покажи тварину». Гра «Артисти балету». Музикування: Створення ритмічного

малюнка до пісні.

Обговорення на тему

«Театр». Оцінювання творчої діяльності та музикування.

Визначення власних емоцій від творчої діяльності.

 

31

Художні образи в кіно

Розмаїття жанрів кіномистецтва. Знайомство з жанром музична комедія.

Виражальні засоби кіно: фотографічна

Зйомка кінозображення,

анімація та монтаж. Оглядове

знайомство з жанрами дитячих

фільмів: комедійні,

пригодницькі,

музичні, сімейні,

фентезі тощо.

Ознайомлення з етапами створення кінофільму.

Відеоролик «Як створюється дитячий фільм».

Перегляд уривка з

дитячого комедійного фільму-мюзиклу

«Трубач».

Завдання на вибір Вокальна діяльність: Розучування пісні

А. Салогуба «Барвінкова країна».

Творча діяльність:

Розпізнання за афішами назви дитячого кінофільму. Заповнення схеми «Жанри

дитячих кінофільмів». Перевірка знань із теми (робота із зошитом).

Ігрова діяльність:

Гра «Знімаємо кіно».

Музикування:

Створення музичного

супроводу до пісні.

Обговорення на тему

«Художні образи в кіно».

 

Оцінювання творчої діяльності та музикування.

 

32

Художні

Художні образи в

Перегляд мультфільму

Завдання на вибір

Обговорення на тему

 

 

образи в

мультфільмах:

до відомого твору

Вокальна діяльність:

«Образи в

 

 

мультфільмах

казкові, ліричні,

В.А. Моцарта

Виконання пісні

мультфільмах».

 

 

 

фантастичні,

«Маленька нічна

А. Салогуба «Барвінкова

Оцінювання творчої

 

 

 

гумористичні,

серенада». Перегляд уривків з мультфільму

«Викрадена принцеса: Руслан і Людмила».

Перегляд відеоролика про 10 зірок, які озвучили мультфільми.

Перегляд уривків із мультфільмів, побудованих за сюжетами українських народних пісень.

Кадри із мультфільмів:

«Як козаки куліш варили» (1967, реж.

В. Дахно), «Прокляття кролика-перевертня» (2005, реж. Н.В. Парк,

С. Бокс), «Злидні» (2005, реж. С. Коваль).

країна». Створення на найкращий малюнок. Творча діяльність: Розглядання кадрів із мультфільмів. Добір слів, до художніх образів.

Робота з підручником. Перевірка знань із теми. Ігрова діяльність:

Гра «Нове озвучення мультфільму». Робота з підручником.

Музикування: Створення музичного супроводу до пісні.

діяльності та Визначення власних емоцій від творчої діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Циркові

Поняття циркове

Сприймання музики:

Завдання на вибір

Обговорення на тему

 

 

образи

мистецтво та його