ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ГУРТКІВ ТА ФАКУЛЬТАТИВІВ

ХОРОВИЙ СПІВ

(навчальна програма факультативного курсу)

Автор: Жабляк Марія Дмитрівна

«Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» (Протокол №4 від 20 жовтня 2011 року) за рішенням комісії дисциплін художньо-естетичного циклу Науково-методичної Ради з питань освіти МОНмолодьспорту України(лист ІІТЗО від 10.02.2012 року №14.1/12-Г-35)

 

 

 

ПРОГРАМА

ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСУ

«ХОРОВИЙ СПІВ»

Автор: Жабляк Марія Дмитрівна

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Хорове виконання музики – історична форма музикування українського народу. Спів супроводжував український народ протягом всього життя. В розвитку хорового співу важливу роль відіграють хорові колективи, створені в загальноосвітніх навчальних закладах.

При грамотній хоровій роботі в учнів формується розвиток творчих, музичних здібностей, вокально-хорових  навичок.

Програма факультативного курсу: «Хоровий спів» для учнів загальноосвітніх навчальних закладів розрахована на річний термін навчання (70 годин на рік, по 2-години на тиждень).

Метою програми є залучення учнів до свідомого сприйняття мистецтва,  більшої активності у виконанні і творенні мистецьких цінностей через хоровий спів, формування музичних здібностей учнів, виховання здатності до активної творчої діяльності.

Хорове навчання учнів різного віку у сучасній школі покликане здійснювати завдання програми - навчальні,  розвиваючі та виховні.

Навчальні:

-    засвоєння знань про музику, її інтонаційно-образну природу, жанрове і стильове розмаїття, особливості музичної мови;

-    ознайомлення із музичним фольклором рідного краю, творчістю вітчизняних, зарубіжних, сучасних композиторів;

-    засвоєння знань про вплив музики на людину;

-    засвоєння знань про взаємодію з іншими видами мистецтва та життям;

Розвиваючі:

-    розвиток співацького голосу і особливостей його розвитку;

-  розвиток  вокально-хорових навичок, як основи для досягнення виразного,  грамотного та художнього виконання;

-    всебічний розвиток слуху (мелодійного, гармонічного, ритмічного);

-    розвиток творчої активності і творчих здібностей учнів;

-    розвиток в учнів старанності до творчої діяльності.

     Виховні:

-    виховання в учнів інтересу та любові до хорового співу, до музичного мистецтва, до мистецтва рідного краю;

-    виховання художнього смаку , емоційного відгуку на твори мистецтва;

-    формування навичок спілкування та культури поведінки.

Художнє виконання пісенно-хорового репертуару у хорі може бути лише на основі розуміння і відчуття учнями художнього образу. Це є першою і обов'язковою умовою художнього співу.

Хоровий  спів має займати одне з важливих місць у формуванні всебічно розвиненої особистості, духовно багатої, морально чистої і фізично досконалої.

Учнів необхідно вчити любити і розуміти музику, виховувати їхні художні смаки, розвивати творчі здібності (музичний слух, чуття ритму, музичну пам'ять, виконавську майстерність.)

Програма передбачає комплексний підхід до побудови і проведення занять, включає матеріал з різних видів музичної діяльності: співу (ансамблевий, хоровий); музичної грамоти; імпровізацій (рухи під музику тощо); виховання сценічної етики і виконавської майстерності. Заняття з хорового співу має складатися з компонентів, зазначених у змісті програми (Елементи хорового співу; Розспівка та її види ; Вивчення музичних творів; Сприймання музики та художній аналіз музичних творів; Музикування та імпровізація; Сценічна етика та виконавська майстерність ) з поступовим їх ускладненням.

 Період навчання хорового співу може тривати від 6 до 18 років. Він поділяється на три етапи: хор1- 4 класів, хор 5-8 класів та старший хор.

Програму можливо використовувати для навчання учнів різного віку (початкової, основної чи старшої школи), застосовуючи хоровий репертуар  згідно з особливостями та уподобаннями відповідної вікової категорії. У програмі музичні твори, які  включені  до репертуару відповідають віковим особливостям виконавців, є доступними для певного контингенту хору. У репертуар рекомендовано народні, закарпатські пісні та пісні українських та зарубіжних авторів.

Кінцевим результатом факультативу по хоровому співу є виступи на святкових концертах, хорових конкурсах, семестрових та річних звітних концертах.

 

70 годин, 2 години на тиждень, із них  4 години-резервний час

 

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня підготовки учнів

   І.    Вступне заняття

Планування роботи факультативного курсу. Інструктаж з техніки безпеки. Гігієнічні вимоги до співацького голосу. Правила гігієни голосу. Правильне дихання та його види. Визначення діапазонів дитячих голосів. Основні правила хорового співу.

 

 

  ІІ.     Елементи хорового співу                                    

Постановка голосу.

Правильне дихання та його види.

Правильне звукоутворення.

Чистота інтонування та чіткість ритму.

Артикуляція і дикція.

ПІ. Розспівка та її види

Розспівки (починаючи від вокально зручних звуків нисхідних, на легато). Види розспівок: мелодична, гармонічна. Спів із закритим ротом, із вико­ристанням пауз.

 

 IV.    Вивчення музичних творів                        

Ознайомлення з історією музичного твору. Аналіз віршованого  тексту, мелодії, визначення будови пісні. Робота над нотним і літературним текстом. Робота над чистотою інтонування мелодії, чіткістю ритму, дикцією, звуком, ансамблем. Художня робота над музичним твором.

V. Сприймання музики та художній аналіз музичних творів       

Ознайомлення учнів із музичним твором, автором, композитором. Ознайомлення з життєвим і творчим шляхом композитора. Аналіз сприйнятого твору за засобами музичної виразності. Музична форма прослуханого твору.

VІ. Музикування та імпровізація     Музично-творча діяльність: слухацька, виконавська, авторська творчість. Створення простих п'єс, танцювально-ритмічних рухів. Імпровізація малих сценок у ролях Імпровізація на власні казки, вірші відомі казки. Імпровізація рухів під музику українських, закарпатських народних пісень.

 

 

VII.  Сценічна етика та виконавська майстерність  

Виховання в учнів терпіння, вимогливості до себе, художнього смаку. Донесення до слухачів прекрасного хорового мистецтва. Вивчення сценічного етикету. Участь у концертах, оглядах художньої самодіяльності, конкурсах.

 

 

 

Учень( учениця):

має уявлення:

- про музику як мистецтво;

- про роль пісні у житті людини;

- про види дихання;

- про правила гігієни голосів;

- правила хорового співу;

уміє:

-                правильно розподіляти дихання; визначати характер пісень,

- виразно, чисто  інтонувати, правильно утворювати звуки( голосні та приголосні),

чітко та виразно вимовляти текст при співі;

- аналізувати хорові твори засобами музичної виразності;

розрізняє:

- народну та авторську пісню; темпи,динамічні відтінки, співацькі голоси, чоловічі та жіночі голоси,

звуки гучні і тихі; емоційний зміст пісні, настрій і характер пісні.

порівнює:

- настрій та характер музичних творів;

розуміє значення слів:

-                 композитор, поет, диригент,виконавець, слухач, мелодія, супровід, пісня, танець, марш, дихання, види дихання, артикуляція, дикція, інтонувати мелодію, долати важкі для співу стрибки вверх та вниз;

орієнтується у поняттях:

- ауфтакт, дихання, звукоутворення, початок і закінчення співу, вступ до пісні, заспів, приспів, розспівка, опера,балет, симфонія, концерт;

відтворює:

закінчення фрази; поділ музичної думки на фрази, інсценізацію пісень;

пульс та ритмічний рисунок прослуханих та вивчених пісень;

уміння  і навички  сольного,ансамблевого, хорового співу;

- правильне виконання хорових творів;

- вміння і навички при виконанні концертних творів;

дотримується сценічної етики та виконавської майстерності;

виявляє:

- готовність до участі в концертах, оглядах та фестивалях художньої самодіяльності

 

 

 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ХОРОВИЙ РЕПЕРТУАР

(на вибір)

Хор 1 -4 класів

(70 годин, 2 години на тиждень, із них 4 години — резервні)

 

М. Вербицький, вірші П. Чубинського. «Гімн України»; Г. Китастий, вірші К. Перелісної. «Дитяча молитва»;Н Багмут «Молитва за Україну»; Б. Фільц, вірші Ф. Малицького. «Дзвенять дзвінки»; Д. Кабалевський, «Збирай урожай»; Я. Степовий, вірші К. Різниченка. «Літо минулося»; М.Жабляк «Малювала дівчинка місто», «Канікули», вірші Л. Повх; Ж.Колодуб «Зайчику, зайчику», «Їде півник на коні», «Юрчик біг по саду»; Н.Рубальська «Присяга рідній мові»; В. Верменич, вірші М. Сингаївського. «Осінь барвиста»; М. Дремлюга, вірші Д. Луненка. «Чорногуз»; М. Завалішина, вірші М. Стельмаха. «На зарядку!»; О. Білаш, вірші Д. Павличка. «Калачі»; Д. Кабалевський, вірші І. Рахілло. «Гра в гостей»; Р. Паулс, вірші І. Ласманіса. «Колискова»;колискові пісні «Ой ходить сон», «Ходить сонко по вулиці»,українські народні пісні: «Ой є в лісі калина», «Ходить гарбуз по городу», «Два півники», «Веселі гуси»; «Вийди, вийди сонечко», «Іди,іди дощику»; «Ой на горі жито» ;Г.Гордійчук «А ми діти-гуцулята», «День знань»,  «У рідній школі», «Діалог з Тарасом», «Обіцянки Святому Миколаю», «Верховинська святкова», «Дива Новорічної ночі»,  вірші Ю Драгун; М.Жабляк «Білка-вчителька», «У ніч під Новий рік» вірші Ю.Драгун; Б. Фільц, вірші О. Олеся. «Пастушок»; українські щедрівки: «Я маленький хлопчик», «Щедрик-ведрик»; «Щедрик, щедрик, щедрівочка»; «За селом веселим», «Прийшли щедрувати»; «Ой сивая зозуленька», «Метелиця»; О. Білаш, вірші Д. Павличка. «Нічний гість»; українська народна пісня «Ой, хто, хто Миколая любить»; А. Філіпенко, вірші Г. Бойка. «То сніжинки, мов пушинки»; Б. Фільц, вірші Г. Бойка. «Морозець»; А. Кос-Антольський, вірші І. Кульської. «Ялинка»; К. Мясков, вірші В. Скомаровського. «Сплять над озером ялинки»;  В. Верменич, вірші М. Сингаївського. «Запросини Діда Мороза»; В. Верховинець, вірші народні. «Метелиця»; П. Майборода, вірші М. Рильського. «Новорічна нескінченна»; українська народна пісня «Ой минула вже зима»; П. Козицький, вірші О. Олеся. «А вже красне сонечко»; Я. Степовий, вірші народні. «Зима і весна»; українські веснянки: «Жайвір прилетів», «Кривий танець»; весняна гра «Чижик»; А. Філіпенко, вірші Т. Шевченка. «Зацвіла в долині»; «Тече вода із-за гаю»; С. Степовий, вірші Т. Шевченка. «Зоре моя вечірняя»; Б. Фільц, вірші Т. Шевченка. «Зацвіла в долині червона калина»;обжинкові народні пісні: «Вгору, сонінко», «Ой, куриться доріженька»; М. Гайворонський, вірші С. Воробкевича. «Мова рідна»;  А. Кос-Анатольський, вірші C. Жупанина. «Сестричка Марійка»; К. Мясков, вірші В. Скомаровського. «Сплять над озером ялинки»; Ю. Чичков, вірші З. Петрова. «Фізкульт-ура!»; Т. Димань, вірші В. Дворецької. «Зимове сонечко»; В. Верховинець, вірші народні. «Хитра кицька»; І. Кириліна, вірші П. Воронька.«Засмутилось кошеня»; українські веснянки: «Ой, весна, весна», «Вийди, вийди, Іванку»; весняні ігри: «Подоляночка», «Просо»; українська народна пісня «Як діждемо літа»; В. Верменич, вірші М. Сингаївського. «Калинова пісня»; Я. Степовий, вірші народні. «Засмучений зайчик»; М. Завалішина, вірші М. Стельмаха. «Ми любимо весну»; Б. Фільц, вірші О. Олеся. «Скоро сонечко пригріє»; М. Дремлюга, вірші Г. Бойка. «Наш співець Тарас»; Л. Дичко, вірші М. Лисича. «Весна»; А. Штогаренко, вірші Н. Забіли.«Струмок»; А. Філіпенко, вірші Т. Волгіної. «Гарно з мамою нам»; Г. Скоропуд, вірші М. Танича.«Свято Перемоги»; В. Губа, вірші І. Лазаревського. «На галявці»; українська народна пісня «Ой лопнув обруч»; П. Чайковський. «Старовинна французька пісенька»; українська народна пісня«Чечіточка» (канон); французька народна пісня «Пастух» (канон); російська народна пісня «Во поле береза стояла» (канон); А. Філіпенко, дитяча опера. «В зеленому саду»; Б. Алексеєнко, дитяча опера. «Марійка-розгубійка»; В. Красєв, опера-гра. -«Муха-цокотуха»; українські народні пісні: «Гей там, на горі Січ іде!», «Ой, гиля, гиля, гусоньки, на став», «Вийшли в поле косарі», «Дівка Явдошка», «Грицю, Грицю, до роботи!»; Л. Дичко, вірші Д. Чередниченка. «Ромен-цвіт»; А. Кос-Анатольський, вірші С Жупанина. «Карпатське озерце»; І. Кириліна, вірші О. Вратарьова. «Зелене слоненя»; К. Мясков, вірші Т. Ковалевської. «Наш водій»; Ю. Рожавська, вірші М. Пригари. «Чарівна сопілочка»; Т. Попатенко, вірші М. Івенсен. «Шпачок прощається»; І. Арсеєв, вірші народні. «Коваль»; Д. Кабалевський, вірші Е. Шварца. «Хто чергові»; колядка «Уставай же, брате»; О. Білаш, вірші Є. Гуцала. «Гіпопотам»; В. Косенко, вірші М. Рильського. «Пісня про ялинку»; І. Кружков, вірші А. Костецького. «Скрипалі»; веснянка «Ой зацвіли фіалочки»; весняна гра «Ой, ти, рогуленько»; М. Катричко, «Подарунок мамі»; М. Чембержі, вірші В. Пекура. «Квіти для мами»; М. Дремлюга, вірші М, Познанської. «Розквітли яблуні в саду»; К. Мясков, вірші Л. Реви.«Свято Перемоги»; Ю. Шевченко, вірші С. Жупанина. «Писанки»; Б. Фільц, вірші О. Олеся.«Дощик»; Д. Кабалевський, вірші В. Вікторова. «Навіщо нам побудували дім»; М. Балема, вірші В. Ваньо і П. Карась. «Козацькому роду нема переводу»; Г. Гендель. «Dignare»; П. Чайковський, вірші О. Масютіної. «Неаполітанська пісенька»; Й. Гайдн, вірші П. Синявського. «Ми дружимо з музикою»; Е. Гріг, вірші А. Мунка. «Захід сонця»; В. Моцарт. «Слава сонцю!» (канон); німецька народна пісня «Музика» (канон); українська народна пісня «Ой на горі жито» (канон); українська народна пісня «Над річкою-бережком» (канон); естонська народна пісня «Зозуля» (канон); A. Філіпенко. «У зеленому саду» (дитяча опера).

М. Ведмедері, вірші Г. Клок. «Немає України без калини»; П. Майборода, вірші А. Малишка. «Пісня про вчительку»; українські обжинкові пісні: «В понеділок раненько», «Котився снопочок»; В. Косенко, вірші О. Блока. «Колискова»; Б. Фільц, М. Завалішина, вірші М. Стельмаха. «Годинник»; А. Філіпенко, вірші Т. Волгіної. «Зовсім навпаки»; українські народні пісні: «За світ встали козаченьки», «Журавель», «Ой у полі верба», «Од Києва до Лубен»; І. Кириліна, вірші П. Воронька. «Не такий апельсин»; А. Мігай, вірші Н. Кулик. «Подарунок»; Д. Крижанівський, вірші Т. Шевченка. «Реве та стогне Дніпр широкий»; А. Кос-Анатольський, вірші Т. Шевченка. «Учітеся, брати мої»; О. Білаш, вірші М. Ткача. «Прилетіла ластівка»; Л. Дичко, вірші М. Лисича. «Подарунок мамі»; М. Чембержі, вірші В. Малишко. «Колискова для мами»; Т. Попатенко, вірші І. Черницької. «Ось яка бабуся»; українські веснянки: «А ми кривого танцю йдемо», «Ой дай, Боже, весну почати»; Д. Кабалевський, вірші В. Вікторова. «Доброї ночі»; Л. Піпков, вірші С Михайловський. «Гімн Кирилу і Мефодію»; М. Глінка, вірші B. Забіли. «Не щебечи, соловейку»; Л. Ревуцький, вірші Н. Розумовської. «Відпочинок»; Л. Бетховен, вірші Ф. Шіллера. «Freude»; норвезька народна пісня «Чарівний смичок»; польська народна пісня «Зозуля»; індонезійська народна пісня «Прогулянка з батьком»; білоруська народна пісня «Бульба»; латиська народна пісня. «Ой я жу-жу»;

 

 

Хор 5-8 класів

(70 годин, 2 години на тиждень, із них 4 години — резервні)

 

М. Вербицький, вірші П. Чубинського. «Гімн України»; М. Лисенко, вірші О. Кониського. «Молитва за Україну»; II. Майборода, вірші А. Малишка. «Пісня про рідну землю»; О. Зозуля, вірші К. Перелісної. «Осінь»; В: Лепешко, вірші О. Вовненка. «Кобзарська слава»; українські народна пісні, вірші Т. Шевченка. «По діброві вітер виє»; «Реве та стогне Дніпр широкий», «Думи,мої», Г. Гладкий, вірші Т. Шевченка. «Заповіт» (обробка К. Стеценка); українська народна пісня «Ой на горі жита много» ; « Ой на горі та женці жнуть», «Їхав, їхав козак містом», О. Білаш, вірші М. Ткача. «Ясени»; К. Глюк. «Свято хору»; І. Кириліна, вірші П. Воронька. «В лісі є зелена хата»; Р.Семенюк «Бажаємо щастя»;А Калнинь, вірші В.Пурве «Музика»;В.Кобаль,вірші Ю.Шипа «Моя земля»; В.Гайдук, вірші Ю.Шипа «Довір Богу», «Певна дорога»; М.Попенко, вірші Ю.Шипа «Вже сонечко прийшло», Й.Івашкович, вірші Ю.Шипа «Пісня колоскова», В.Гайдук, вірші Ю.Шипа «Мій ідеал»,  «Усім у собі» ;А. Кос-Анатольський, вірші С. Жупанина. «Зимові дні»; В.Циганин «Рідна мова»; Б. Фільц, вірші О. Маландія. «На Різдвяне свято»;коляди «Нова радість стала», «Бог предвічний», «В Вифлеємі новина», «Небо і земля нині торжествують», «Темненькая нічка» ; Ю. Рожавська, вірші Д. Павличка. «Лелека»; М. Завалішина, вірші Я. Зіскінда. «Будиночок краси»; українська народна пісня «Заграй мені, скрипалю!»; М.Керецман , вірші С.Жупанина «Співаночка»; М.Керецман «Наше рідне Закарпаття», «Ой гудаче , гудаче», «Коломийки»;М.Жабляк «Заспіваймо коломийки давнього звичаю»; закарпатські колядки; І. Дунаєвський, вірші В. Лебедева-Кумача. «Веселий вітер»; А. Лєпін, вірші С. Михалкова. «Пісня про дружбу» ;О. Білаш, вірші М. Ткача. «Два кольори»; В. Верменич, вірші М. Сингаївського. «Чорнобривці»; О. Білаш, вірші М. Ткача. «Ой не ріж косу»; Г.Гендель, вірші Л. Яхнина «Dignare»; І. Шамо, білоруська народна пісня «Весна-красна» (обробка О. Пономарьова); українські народні пісні та закарпатські народні пісні; Л. Бетховен. «Мы рады жизни» (канон); українська народна пісня «Ой за гаєм, гаєм» (канон); В. Моцарт. Лякримоза (тема з «Реквієму»); О. Пахмутова, вірші М. Добронравова. «Зорепад»; В. Верменич, вірші А. М’ястківського. «На калині мене мати колихала»; І. Кириліна, вірші Н. Кулик. «Розгнівалась на літо зима»;  М.Жабляк вірші Ю.Драгун «Уніч під Новий рік»,  «На Різдво Христове»;Ю. Шевченко, вірші В. Кузьменкова. «Мій голубе ніжний»; Є. Крилатов, вірші Ю. Ентіна. «Крылатые качели»; Б. Фільц, вірші Л. Костенко. «Бабуся-Ягуся»; В. Моцарт. «Dona nobis pacem» (2-гол. канон); Μ. Анцев, вірші О. Плещеева. «Зозуля» (канон); українська народна пісня «Ой у полі нивка» (канон);

Г. Струве, вірші К. Ібряєва. «Шкільний корабель»; П. Майборода, вірші А. Малишка. «Пісня про рушник»; І. Шамо (із к/ф «Надзвичайна подія»), «Повернуться у порт кораблі»; А. Житкевич, вірші і музика. «Музика землі»; А. Філіпенко, вірші В. Бичка. «Карнавальна»; І. Карабиць, вірші Ю. Рибчинського. «Пісня людям на добро»; українські народні пісні: «Зеленеє жито, зелене», «Ой у полі верба», «Пливе човен», «Гей видно село»; В. Моцарт. «Ранок прийде» (канон); українські народні пісні: «Ой на горі жито» (3-гол. канон), «Ой є в лісі калина» (3-гол. канон), «Ой під горою» (канон); англійська народна пісня «Колискова» (канон); М. Анцев (канон) .

 

 

Хор  старших  класів

 (70 годин, 2 години  на тиждень, із них 4 години — резервні)

 

М. Вербицький, вірші П. Чубинського. «Гімн України»; Л. Дичко, вірші Є. Авдієнка. Робітничий марш із концерту-кантати «Слава робочим професіям»; А. Новиков, вірші Л. Ошаніна. «Гімн демократичної молоді»; С. Людкевич, вірші В. Пачовського. «Українська баркарола»; Я. Степовий, вірші Т. Шевченка. «Садок вишневий»; В. Торміс, «Етюди в ладах»; М, Леонтович, вірші народні. «Над річкою-бережком»; М. Леонтович «Грицю, Грицю, до роботи», «Он з-за гори кам’яної», «Женчичок-бренчичок», «Ой сивая зозуленька», «Їхав козак на війноньку», «Дударик», «Вишні-черешні розвиваються»;В.Попович, вірші В.Гетьмана «Захищайте природу», «У роздумах приходить відкриття» А.Лотті «Miserere»; К.М’ясков «Веснянка», Дж.Мартіні «Осінь»;Т.Павленко «Веселковий дощ», «Вам за все спасибі, вчителі»; Т.Стасюк «Щедрик»,Я.Степовий «Садок вишневий коло хати»; Б.Фільц «Любіть Україну», «Де не глянь- колоски» ,П.Чесноков «Благослови, душе моя, Господа»; Л. Лепкий, вірші Б. Лепкого. «Чуєш, брате мій»; А. Попович, вірші Р. Завадовича. «Святий вечір»; Г. Майборода, вірші О. Богачука. «Димить туман»; О. Беца, вірші С. Майданської. «Сопілочка»; Г. Татарченко, вірші В. Крищенко. «Пахне м’ята»; О. Білаш, вірші М. Ткача. «Сину, качки летять»; Й. Брамс, укр. текст О. Пономарьова. «Данко»; українські народні пісні: «Тихо над річкою», «Ягілочка», «Дінь-дінь», «Чом ти не прийшов»; німецька народна пісня «Вечір» (канон); Й, Гайдн. «Травень» (канон); румунська народна пісня «Бідне пташеня» (канон); М. Лисенко. «Зима і весна» (дитяча опера, фрагменти).

Ф. Кулау. «Хто сіє радість» (канон); Л. Бетховен. «Травнева пісня» (канон); В. Моцарт. «Dona nobis pacem» (3-голосний канон); Μ. Лисенко. «Наталка-Полтавка» (опера, фрагменти). ;В. Шаповаленко, вірші В. Бойка. «Серце віддаємо вчителям»; В. Шаповаленко. вірші В. Бойка. «Любіть народну пісню»;

О. Пахмутова, вірші С. Гребенникова і М. Добронравова. «Пісня про тривожну молодість»; М. Чембержі, вірші В. Крищенка. «Останній дзвоник»; В. Торміс. «Етюди в ладах»; О. Лассо. «Луна»; Р. Шуман, «Мрії»; С. Танеев. «Посмотри, какая мгла» (обр. В. Соколова); М. Леонтович. «Ой гори, ой світи» (хор русалок із опери «На русалчин Великдень»); Μ. Леонтович. «Ой, піду я в ліс по дрова»; М. Леонтович. «Дударик»; Μ. Леонтович. «Ой, з-за гори кам’яної»; К. Стеценко. «Благослови, душе моя, Господа»; С. Людкевич. «Гагілка»; С. Людкевич. «Сонце ся сховало»; Р. Купчинський, вірші і музика. «Човен хитається»; українські народні пісні: «Коби-м була така красна», «Ой, чий то кінь стоїть», «Бистра вода», «В кінці греблі шумлять верби»; В. Моцарт. «Ми пісню співаєм радо» (хор із опери «Викрадення із Сералю»); Й. Гайдн. «Пастух»; В. Моцарт. «Как же нам не веселиться» (канон); Й. Гайдн. «Човник» (канон); Л. Бетховен. «Винахіднику метронома» (канон); Невідомий композитор XIII ст. «Травнева пісня» (канон); Анонім XVIIXVIII вв. «Славимо мир» (канон); Г. Струве, вірші В. Вікторова. «Славим дружбу» (канон); І.Захаржевський «Колядка», А.Кастальський «Тобі співаємо»;А.Коломієць «Іванчику-білоданчику»; М.Леонтович «Отче наш»;

 


Експертний висновок

на програму факультативного курсу

«Хоровий спів» (авт. Жабляк М.Д.)

 

Спів супроводжував український народ протягом всього його історичного існування. Це – найприродніший вияв музикальності нашого народу, і тому традиції хорового співу потрібно підтримувати і розвивати в системі загальної середньої освіти.

При грамотній хоровій роботі в учнів розвиваються творчі й загально музичні здібності, формуються  вокально-хорові  навички.

Програма факультативного курсу: «Хоровий спів» для учнів загальноосвітніх навчальних закладів розрахована на річний термін навчання.

Цікавим авторським підходом є те, що автор пропонує певну «дидактичну основу» - компоненти, з яких рекомендується складати кожне заняття хорового колективу, поступово їх ускладнюючи, таким чином, різнобічно розвиваючи не тільки хорові навички учнів, але й інші музичні – сприймання, аналіз, інтерпретацію, імпровізацію тощо. В залежності від вікової групи, з якою працюватиме педагог, на основі цієї дидактичної сітки можна використовувати будь-який навчальний матеріал (відповідно до дитячого віку, можливостей та уподобань дітей). Автор пропонує велику низку орієнтовних творів для виконання, які вчитель може використовувати або долучати інші.

Висновок: у цілому програма заслуговує позитивної оцінки і може бути рекомендованою для використання у загальноосвітніх навчальних закладах.

 

 

Начальник відділу

Інституту інноваційних

технологій і змісту освіти                                                         О.В.Гайдамака

 


Експертний висновок

на програму факультативного курсу

«Хоровий спів» (авт. Жабляк М.Д.)

Хорове виконання музики – історична форма музикування українського народу. В розвитку хорового співу важливу роль відіграють хорові колективи, створені в загальноосвітніх навчальних закладах.

Програма факультативного курсу «Хоровий спів» передбачає заняття хоровим виконанням учнів впродовж 2 годин на тиждень. Цікавим є те, що програму можна використовувати як для роботи з учнями початкової школи, так і для роботи з хоровими колективами дітей інших вікових категорій (основної і старшої школи), адже зміст програми складається з блоків – компонентів: елементи хорового співу; розспівка та її види; вивчення музичних творів; сприймання музики та художній аналіз музичних творів; музикування та імпровізація; сценічна етика та виконавська майстерність, які передбачається використовувати на кожному занятті тією чи іншою  мірою з поступовим їх ускладненням і відповідно до тієї чи іншої вікової категорії учнів.

Репертуар, запропонований у програмі, є орієнтовним, і це є важливо, тому що  у кожному регіоні України можливо використовувати пісенні й хорові твори, характерні для тієї чи іншої місцевості.

Висновок: програму рекомендовано використовувати в навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів.

 Програми з профільних предметів для спеціалізованих загальноосвітніх шкіл музичного профілю


автор:О. В. Корнілова, О. В. Гайдамака

Програми з профільних предметів для спеціалізованих загальноосвітніх шкіл музичного профілю / Упоряд. О. В. Корнілова, О. В. Гайдамака. —Х.: Видавництво «Ранок», 2009. — 256 с.
ISBN 978-966-672-241-9.
Даний збірник програм укладено відповідно до переліку профільних предметів спеціалізованих загальноосвітніх шкіл музичного профілю. Програми розроблено авторами та авторськими колективами з різних регіонів України, до складу яких увійшли вчителі, методисти, науковці, зокрема співробітники Академії педагогічних наук України.ПРОПОНУЮ ОРІЄНТОВНУ АДАПТОВАНУ ПРОГРАМУ ХОРОВОГО КОЛЕКТИВУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ та ХОРОВИХ КОЛЕКТИВІВ 5-8, 9-11 КЛАСІВ


1-4 КЛАСИ
Пояснювальна записка

Дана програма укладена згідно програми Л. Хлєбнікової «ХОРОВИЙ СПІВ», рекомендованою Міністерством освіти і науки України (Лист №1/11 — 719 від 13.03.2008) та адаптована до умов  ЗОШ № 1 м. Мелітополь.
Ця програма  застосовується у 1-4 класах, вона розрахована на 35 годин на рік, 2 з них резервні. В програмі змінено частково репертуар для виконання та література.

1-12 класи
Програма
Пояснювальна записка
Навчальна програма «Хоровий спів» (1 – 12 класи) для спеціалізованих загальноосвітніх шкіл музичного профілю розрахована на 12 річний термін навчання. Вона визначає концептуальні підходи до музичної освіти учнів, музично-освітні завдання, розподіляє художньо-педагогічний матеріал, окреслює методику навчання учнів хорового співу.
Програма ґрунтується на таких принципах музичної педагогіки:
- орієнтації на духовний розвиток особистості засобами хорового мистецтва;
- зв'язку музики з життям;
- активізації музичного мислення;
- єдності емоційного і свідомого, художнього і технічного;
- взаємодії мистецтв;
- гуманізації музичної освіти, визнання самобутності і самоцінності особистості учня.
         У програмі реалізовано ідею музичної освіти учнів на основі української національної культури. Її суть полягає у ставленні до музичного фольклору як невід'ємної частини духовного життя народу; у визнанні провідної ролі фольклору в музичному навчанні і вихованні учнів; у звернене до народно; музичної творчості крізь призму її життєвих зв'язків з духовним, матеріальним та практичним світом людини; у розгляді українського фольклору в діалектичній єдності з фольклором інших народів; у вивченні професійної музики крізь призму її фольклорних джерел у розкритті естетичного змісту народної музики на основі осягнення учнями суті і особливостей музичного мистецтва.
Мета і завдання музичної освіти школярів зумовлені соціальними функціями музичної мистецтва, вимогами державних освітніх стандартів. Метою музичної освіти є формування основ музичної культури учнів як важливої і невід'ємної частини їхньої духовної культури.
Ця мета конкретизується в основних завданнях уроків хорового співу:
- ввести учнів у світ добра й краси, відбитий у музичних творах;
- допомогти учням відкрити у музиці животворне джерело людських почуттів і переживань, і збагатити емоційно-естетичний досвід школярів;
- підвести учнів до осягнення художньо-образної суті музичного мистецтва у найпростіший втіленнях;
- сприяти розвитку музичних здібностей учнів;
- виховувати здатність до активної музично-творчої діяльності;
- формувати ціннісне ставлення до музичного мистецтва, набутими знаннями і вміннями у самостійній мистецькій діяльності.
Увесь період навчання хорового співу – від 6 до 18 років – поділяється на кілька сталі і кожному віку властиві свої особливості.
Перший етап – підготовчий – охоплює шестирічних першокласників. Його завдання – виробленя чистоти інтонації, унісону (з цією метою доцільно спиратись на методику ладової сольмізації), початків вокально-хорових навичок Як правило, у позаурочний час учні 1 класу працюють в окремому хорі, в якому хормейстер добирає спеціальний репертуар, що допомагає якомога швидше домогтися унісонного співу.
Другий етап охоплює учнів 2-4 класів, у яких теж ще відсутні голосові м'язи, тому досвідчені хормейстери (Е. Виноградова, С. Крижанінський) радять співати фальцетом або легким мікстом, використовуючи головне звучання. Сила голосу невелика, індивідуальні тембри ще не виявляються, тому, виходячи з характеру голосу, звучить легко чи насичене діапазон – від «до» першої до «мі» другої октави. Репертуар переважно двоголосий (пісні і канони).
Третій етап – передмутаційний – учні 5-7 класів. Загальний діапазон – від «до» першої до «фа» другої октави. Голоси часто «розквітають», що є своєрідним вісником наступної їхньої зміни У зв'язку з акселерацією вікові зміни наступають іноді вже в учнів початкових класів (і це належить враховувати хормейстеру!). Якщо мутації голосів ще не відбувається, у хорі використовуються твори на 2-3 голоси, приголосні канони.
Четвертий етап – мутаційний, пов'язаний із різким ростом гортані в учнів 8-9 класів. Від педагога вимагається особливо обережне ставлення до цієї категорії хористів (особливо хлопчиків). Діапазон голосу часто звужується. Репертуар 3-голосний, але з обмеженим діапазоном, триголосі канони.
П'ятий етап – постмутаційний – учні 10-12 класів, у яких змішаний тип звукодобування дає можливість переходити з одного до іншого регістра, повне і насичене звучання голосів. На цьому етапі доцільно поділити дівчат-хористів на сопрано (перших і других) і альтів, а юнаки у зв'язку з обмеженим (новим) голосом об'єднуються у спільну (умовно-баритонову) партію. Загальний діапазон – від «ля» малої октави до «соль» другої октави. Таким чином, з'являється можливість виконувати нескладні чотириголосі хори і канони.
У програмі хоровий репертуар подається розширено, щоб педагог мав можливість урахувати музичні дані конкретного класу (часто навіть у паралельних класах доцільно обирати різні пісні!). Та, водночас, важливо взяти до уваги, що в Україні є композитори – автори «золотого фонду» національної пісні. Учні повинні знати їх! Тому початкову школу пронизує творчість Я. Степового, В Верховинця, А. Філіпенка, М. Завалішиної, Б. Фільц. Через програму 12-річної школи проходить творче надбання корифеїв української пісні – М. Лисенка, М. Леонтовича, П Майбороди, І, Шамо, О. Білаша, В. Верменича, Б. Фільц, а також гімни, які має знати кожен культурний українець, – Державний гімн «Ще не вмерла Україна» М. Вербицького і Духовний гімн «Молитва за Україну» М. Лисенка.
Навчальний рік завершується уроком концертом (або заключним концертом) і виставою (музична гра, інсценізації пісень, опера).
Міжпредметні зв'язки
У музично-хоровому вихованні міжпредметні зв'язки в однією з форм підвищення ефективності навчання, що сприяють гармонійному розвитку учнів.
Навчально-виховні завдання єдині для всіх предметів, ЦО вивчаються у спеціалізованій загальноосвітній школі музичного профілю, з міжпредметні зв'язки виступають природною умовою в єдиному комплексі всього навчального процесу. Для уроків хорового співу особливо важливий тісний контакт з уроками сольфеджіо. Обидві дисципліни спрямовані на розвиток музичного слуху, пам'яті, вироблення навичок правильного інтонування учнів. Водночас на уроках сольфеджіо Доцільно використовувати навчальний матеріал, опрацьований предметом «Хоровий спів», що створить умови для більш глибокого аналізу хорових творів.
Комплексний підхід до навчання учнів гри на музичному інструменті є важливим завданням педагогічної практики
Актуальною проблемою сучасної педагогіки є проблема м'язової свободи, пластики рухів, яка необхідна і при навчанні диригування. М'язові затиснення не вроджені, і набуті внаслідок неправильного навчання на ранній стадії Уникнути цього допоможуть гімнастичні вправи, які звільнять руки і плечовий пояс від затиснення. Хоровий спів тісно взаємодіє з живописом, сприяє виробленню інтонаційного строю, гармонійній узгодженості сили звучання, метра, ритму, темпу і тембру Не менш важливо для уроків живопису формувати з ранніх стадій навчання почуття співвідношення кольору, світлотіні і ліній. Гармонія кольорів спільна для Музики і живопису.
Отже, здійснення міжпредметних зв'язків, комплексного підходу до музичного виховання Учнів с важливою передумовою їхнього гармонійного розвитку.

1 КЛАС
35 годин, 1 година на тиждень, із них 2 години - резервний час
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня підготовки учнів
Тема 1. Світ почуттів у музиці (16 годин)
Види мистецтв.
Музика як мистецтво, що передає почуття людей, розповідає про їх життя і навколишній світ засобами звуків.
Звуки музичні і немузичні (шумові).
Особливості музичних звуків (високі і низькі, довгі і короткі, гучні і тихі).
Музика вокальна та інструментальна.
Втілення у музиці різних почуттів.
Роль пісні у житті людини.
Виконавські склади (соло, ансамбль, хор, оркестр).
Основні правила хорового співу. Співацькі навички (співацька позиція; дихання; звукоутворення; дикція).
Осінні і зимові мотиви в українській народній пісні: обжинкові пісні, колядки і щедрівки.
Тема 2. Музика розповідає (17 годин)
Життєвий зміст пісні.
Природа в музиці.
Світ дитячих і казкових образів у пісні.
Пісні весняної природи – веснянки. Початкові відомості про засоби музичної виразності (теми, ритм, пульс, динаміка)
Головні ознаки типів музики (пісня, танець, марш).
Основні поняття і терміни: вступ до пісні, заспів, приспів, виконавець, диригент)
Учень (учениця):
має уявлення:
- про музику як мистецтво, що передає почуття людей, розповідає про їхнє життя і навколишній світ засобами звуків; про звуки музичні і шумові, особливості і музичних звуків;
- про музику вокальну та інструментальну; про втілення у музиці різних почуттів; про роль пісні у житті людини; про виконавські склади (соло, ансамбль, хор, оркестр);
уміє:
- уважно вслуховуватись у музику, визначати її характер; відтворювати пульс і ритмічний рисунок мелодії;
розрізняє:
- вокальну та інструментальну музику; типи музики; звуки високі і низькі, голосні і тихі; емоційний зміст пісні, настрій і характер пісні;
порівнює:
- настрій та характер музики;
розуміє значення слів:
- композитор, поет, диригент, виконавець мелодія, супровід, веснянка, щедрівка;
орієнтується у поняттях:
- ауфтакт, дихання, початок і закінчення співу; вступ до пісні, заспів, приспів;
відчуває:
- закінчення фрази (музичної думки); дотримується:
- правильної постави під час співу, правил співу;
відтворює:
- ритмічний малюнок пісень оплесками, музичний метр («пульс»);
добирає:
- дитячі музичні інструменти для ритмічного супроводу

2 КЛАС
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня підготовки учнів
Тема 1. Пісня, танець, марш (8 годин)
Музика як вид мистецтва.
Пісня, танець, марш як основа музики.
Виражально-зображальні особливості, інтонаційні відмінності кожного з типів музики.
Тема 2. музика виражає та зображує. (8 годин)
Тема 3. подорожі з піснею, танцем, маршем (9 годин)
Тема 4. мова музики (8 годин)
Учень (учениця):
має уявлення про:
- будову куплетної форми пісні; вражальність і зображувальність у музиці; засоби музичної виразності (мелодія, ритм, темп, динаміка, тембр, регістр);
уміє:
- відтворювати ритм четвертної і двох восьмих за записом на дошці; визначати характер музики; протягувати звук у співі; починати і закінчувати спів разом із класом;
відчуває:
- поділ думки на фрази;
виражає:
- мімікою характер пісні;
розкриває:
- образ у пластичному інтонуванні;
орієнтується у поняттях:
- опера, балет, симфонія, концерт;
володіє:
- навичками «вільного» диригування і пластичного інтонування відповідно до характеру твору;
порівнює:
- музичні, літературні і живописні художні образи;
розуміє почуття:
- композитор, виконавець, слухач, пісня, танець, марш;
визначає на слух:
- сольне, ансамблеве, хорове виконання;
наливає:
- виконавські склади, основні співацькі голоси

З КЛАС
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня підготовки учнів
Тема 1. Пісенність, танцювальність, маршовість (8 годин)
Тема 2. Інтонація (8 годин)
Тема 3. Розвиток музики (8 годин)
Тема 4. Будова (форми) музики (9 годин)
Учень (учениця):
має уявлення про:
- пісенність, танцювальність, утрьох части, інтонацію, розвиток музики (динамічний, ритмічний, темповий, ладовий); форми (будову) музики (одночастинні, двочастинні, утрьох частинні, рондо, варіації); мажорний і мінорний лади, сильні і слабкі долі такту;
уміє:
- тактувати на 2 і 3, імпровізувати мелодію в опорі на «зерно-інтонацію»;
розпізнає:
- життєвий зміст пісні;
визначає:
- емоційний зміст і характер музики;
прагне:
- виразно співати, пластичними рухами передавати настрій музики;
відчуває:
- потребу у творчому самовираженні (інсценізації пісень);
орієнтується у поняттях:
- музична мова, форми музики; порівнює:
- пісні за змістом і характером; виявляє:
- власну думку щодо манери виконання певної пісні;
виражає:
- своє емоційне ставлення до твору;
розуміє:
- як інтонувати альтеровані ступені у секундовому співвідношенні; тримати мелодію, коли супровід її не дублює складні стрибки на сексту, септиму вгору і вниз.

4 КЛАС
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоїн до рівня підготовки учнів
Тема 1. Музика мого народу (16 годин)
Тема 2. Хорове мистецтво різних народів світу (17 годин)
Учень (учениця):
має уявлення про:
- музику різних народів, календарно-обрядові пісні і обряди України; видатні професійні та дитячі хорові колективи України, їхніх диригентів: народні традиції; особливості музичної мов форми музики, інтонації і види розвитку музики;
розрізняє:
- хорове мистецтво різних народів за схожістю і контрастом;
порівнює:
- народні і професійні пісні;
спостерігає:
- за виразністю міміки та рухів людей у житті;
висловлює:
- власне ставлення до змісту музичних творів;
обґрунтовує:
- належність пісні до народної, професійної або професійної в народному дусі;
вміє:
- оцінювати спів власний та однокласників;
наводить приклади:
- текстів, обрядових заклинань, дитячих і народних ігор;
виразно виконує:
- пісні, дотримуючись основних правил співу;
володіє:
- співом на два голоси, виконанням канонів, основами різних видів імпровізації (вокальної, ритмічної, пластичної);
імпровізує:
- підголоски мелодії у запропонованому вчителем діапазоні, розмірі, формі, на заданих звуках і певною кількістю тактів;
дотримується правил:
- поведінки на уроці, концерті, театрі


ХОРОВИЙ РЕПЕРТУАР
1 КЛАС
(35 годин, 1 година на тиждень, із них 2 години резервні)
 Г. Китастий, вірші К. Перелісної. «Дитяча молитва»; Б. Фільц, вірші Ф. Малицького. «Дзвенять дзвінки»; А.Єрмолов « Тепер ми першокласники» Г. Струве, вірші К. Ібряєва. «Мы теперь ученики»;» Українські народні пісні: «Ой є в лісі калина», «Ходить гарбуз по городу», «Два півники», «Веселі гуси»; О. Пахмутова, вірші Ю. Черних. «Кто пасется на лугу»; українські щедрівки: «Я маленький хлопчик», «Щедрик-ведрик»; українська народна пісня «Ой, хто, хто Миколая любить»; Б. Фільц, вірші Г. Бойка. «Морозець»; українська народна пісня «Ой минула вже зима»; П. Козинікий. вірші О. Олеся. «А вже красне сонечко»; В. Верменич, вірші В. Вологжаниної. «Повертайся, ластівко»; Я. Степовий, вірші народні. «Зима і весна»; «Кривий танець»; весняна гра «Чижик»; А. Філіпенко, вірші Т. Шевченка. «Зацвіла в долині»; «Тече вода із-за гаю»; Т Попатенко, вірші В. Вікторова..
2 КЛАС
(35 годин, 1 година на тиждень, із них 2 години резервні)
Музика  та  вірші О.Ермолова «Світить сонечко для всіх; Слова О.Гришко, музика О.Ермолова  «Паровоз-букашка» Г. Китастий, вірші К. Перелісної. «Дитяча молитва»; А.Єрмолов « Тепер ми першокласники»; Р. Паулс, вірші І. Ласманіса. «Колискова; Українські народні пісні: «Ой є в лісі калина», «Ходить гарбуз по городу», «Два півники», «Веселі гуси»; О. Пахмутова, вірші Ю. Черних. «Кто пасется на лугу»; українські щедрівки: «Я маленький хлопчик», «Щедрик-ведрик»; українська народна пісня «Ой, хто, хто Миколая любить»; українська народна пісня «Ой минула вже зима»; П. Козинікий. вірші О. Олеся. «А вже красне сонечко»; В. Верменич, вірші В. Вологжаниної. «Повертайся, ластівко»; Я. Степовий, вірші народні. «Зима і весна»; «Кривий танець»; весняна гра «Чижик»; А. Філіпенко, вірші Т. Шевченка. «Зацвіла в долині»; «Тече вода із-за гаю»;
3 КЛАС
(35 годин, 1 година на тиждень, із них 2 години резервні)
М. Вербицький, вірші П. Чубинського. «Гімн України»; О. Злотник, вірші М. Сингаївського. «Цвіт землі»; Д. Кабалевський, вірші В. Вікторова. «Ми – третьокласники»; українські народні пісні: «Гей там, на горі Січ іде!», «Ой, гиля, гиля, гусоньки, на став», «Вийшли в і косарі», «Дівка Явдошка», «Грицю, Грицю, до роботи, С. Степовий, вірші Т. Шевченка. «Зоре моя вечірняя»: В. Ільїн, вірші Г. Салгіра. М. Катричко. «Подарунок мамі»; М. Чембержі, вірші В. Пекура. «Квіти мами»; М. Дремлюга, вірші М. Познанської. «Розквітли яблуні в саду»; К Мясков, вірші Л. «Свято Перемоги»; Ю. Шевченко, вірші С. Жупанина. «Писанки»; Б. Фільц, вірші О. Олеся «Дощик»; Д. Кабалевський, вірші В. Вікторова. «Навіщо нам побудували дім»; Й. Гайдн, вірші П. Синявського. «Ми дружимо з музикою»; Е. Гріг, вірші А. Мунка. «Захід сонця»; В. Моцарт. «Слава сонцю!» (канон); німе народна пісня «Музики» (канон); українська народна пісня «Ой на горі жито» (канон); українська народна пісня «Над річкою-бережком» (канон); естонська народна пісня «Зозуля» (канон);
                                                       4 КЛАС                   
(35 годин, 1 година на тиждень, із них 2 години – резервні)
М. Вербицький, вірші П. Чубинського. «Гімн України»;; М. Ведмедеря, вірші Г. Клок. «Немає України без калини; Б. Фільц, вірші Т. Шевченка. «Зацвіла в долині червона калина»; М. Завалішина, вірші М. Стельмаха. «Годинник»; А. Філіпенко, вірші Т. Волгіної. «Зовсім навпаки»; українські народні пісні: «За світ встали козаченьки», «Журавель М. Чембержі, вірші В. Малишко, дискова для мами»; Т. Попатенко, вірші І. Черницької «Ось яка бабуся»; українські веснянки «А ми кривого танцю йдемо», «Ой дай, Боже, весну почати»; Д. Кабалевський, вірші В. Вікторе «Доброї ночі»;; М. Глінка, вірші В. Забіли. «Не щебечи, соловейку»; Л. Ревуцький, вірші Н. Розумовської. «Відпочинок»; норвезька народна пісня «Чарівний смичок»; польська народна пісня «Зозуля»; естонська народна пісня «У кожного свій музичний інструмент»; французька народна пісня «Пастух» (канон); норвезька народна пісня «Камертон» (канон); литовська народна пісня «Сонечко вставало»

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ
Кількість годин
1.

2.

3.
Введення. Прослуховування дітей. Перевірка музичних здібностей учнів, розподіл по партіях.
Особливості виконання українських та академічних хорових творів.
 Спів  a capella та з акомпануванням.
2

1

1
4.
Навчання вокальним навичкам і розвиток музичного слуху:
     -    звукоутворення;
-         дихання;
-         звуковедення;
-         метро-ритм і темп;
-         ансамбль;
-         стрій;
-         динаміка;
-         фразування;.
-          робота над художнім виконанням творів.
12
5.
Робота над художнім виконанням, сценічним образом в хорових творах.
11
6.
Музично-естетичне виховання

5
7.
8.
9.
Виховання сценічної культури і поведінки на сцені.
Охорона дитячих голосів
Підбір репертуару на наступний навчальний рік.
2
на протязі курсу1
Всього
35 години

Література

1.Попов В., Халабузар П., Добровольська Н., Методика музичного виховання.М.: «Музика», 1990.-173с.
2. Хоровий колектив-М.: Профіздат, 1976. – 53с.
3. Ємелянов В. Фонопедичний метод формування співацького голосоутворювання. Методичні рекомендації для вчителів музики. – Новосибирськ.: «Наука», 1991.-40с.
4.Баранов Б. Курс хороведення. Підручник. –М.: 1991. -214с.
5.Огородніков Д. Музично – співоцьке  виховання дітей у середній школі: Методичній посібник. – Л. «Музика», 1972. -152с.
6.Струве Г.Хорове сольфеджіо: Методичній посібник для дитячих хорових студій та колективів. М.,1988. -107с.
Соколов В., Попов В., Абелян Л. Школа хорового співу. М., 1987. Вип..
7. Самарін В. Хороведення та хорова аранжировка: Навчальний посібник - М.
«Академія», 2002.-352с.
8.Музика кожного дня. Музична хрестоматія. – СПБ.,1997.-244с.
9. Теплов Б. Психлогія музичних здібностей – М., 1947
10. Музичний словник-довідник.- Тернопіль: Навчальна книга, 2003
11. Полякова Н.  Добрі пісні.- Київ: Музична Україна, 1992
12. Рудніченко І. Ким бути?.- Київ: Музична Україна, 1990
13. Абрамов О. Теплий сніг.- Москва: Музика, 1989
14. Паулс Р. Пісні.- Ленінградське відділення,1985
15. Алексеєнко Б. Пісні з дитячих кінофільмів.- Київ: Музична Україна,1982
16. Зачорцев В. В дитячій.- Київ: Музична Україна, 1981
17. Бородін О. Князь Ігор.- Москва:Музика, 1988
18. Філіппенко А. Пісні для дітей.- Київ: Музична Україна, 1983
19. Пісні радіо і кіно. Збірник.- Москва: Музика, 1974
20. Ой за гаєм, гаєм. Збірник.- Київ: Музична Україна, 1993
21. Житкевич А. Тисяча скрипок.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2004
22.  Кващук  В. Хай радіє душа.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2004
23. Лепешко В. Співучі чорнобривці.- Тернопіль, 2004
24 .Ведмеря М. Немає України без калини.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2006
25. Галабурда Н. Джерельце.- Тернопіль: Підручники і посібники, 20065-7, 8-11 КЛАСИ

Пояснювальна записка

Дана програма укладена згідно програми Л. Хлєбнікової «ХОРОВИЙ СПІВ», рекомендованою Міністерством освіти і науки України (Лист №1/11 — 719 від 13.03.2008) та адаптована до умов ЗОШ № 1 м. Мелітополя. Ця програма розрахована для учнів 5-9 класу В програмі змінено частково репертуар для виконання та бібліографія.
1-12 класи
Програма
Пояснювальна записка
Навчальна програма «Хоровий спів» (1 – 12 класи) для спеціалізованих загальноосвітніх шкіл музичного профілю розрахована на 12 річний термін навчання. Вона визначає концептуальні підходи до музичної освіти учнів, музично-освітні завдання, розподіляє художньо-педагогічний матеріал, окреслює методику навчання учнів хорового співу.
Програма ґрунтується на таких принципах музичної педагогіки:
- орієнтації на духовний розвиток особистості засобами хорового мистецтва;
- зв'язку музики з життям;
- активізації музичного мислення;
- єдності емоційного і свідомого, художнього і технічного;
- взаємодії мистецтв;
- гуманізації музичної освіти, визнання самобутності і самоцінності особистості учня.
         У програмі реалізовано ідею музичної освіти учнів на основі української національної культури. Її суть полягає у ставленні до музичного фольклору як невід'ємної частини духовного життя народу; у визнанні провідної ролі фольклору в музичному навчанні і вихованні учнів; у звернене до народно; музичної творчості крізь призму її життєвих зв'язків з духовним, матеріальним та практичним світом людини; у розгляді українського фольклору в діалектичній єдності з фольклором інших народів; у вивченні професійної музики крізь призму її фольклорних джерел у розкритті естетичного змісту народної музики на основі осягнення учнями суті і особливостей музичного мистецтва.
Мета і завдання музичної освіти школярів зумовлені соціальними функціями музичної мистецтва, вимогами державних освітніх стандартів. Метою музичної освіти є формування основ музичної культури учнів як важливої і невід'ємної частини їхньої духовної культури.
Ця мета конкретизується в основних завданнях уроків хорового співу:
- ввести учнів у світ добра й краси, відбитий у музичних творах;
- допомогти учням відкрити у музиці животворне джерело людських почуттів і переживань, і збагатити емоційно-естетичний досвід школярів;
- підвести учнів до осягнення художньо-образної суті музичного мистецтва у найпростіший втіленнях;
- сприяти розвитку музичних здібностей учнів;
- виховувати здатність до активної музично-творчої діяльності;
- формувати ціннісне ставлення до музичного мистецтва, набутими знаннями і вміннями у самостійній мистецькій діяльності.
Увесь період навчання хорового співу – від 6 до 18 років – поділяється на кілька сталі і кожному віку властиві свої особливості.
Перший етап – підготовчий – охоплює шестирічних першокласників. Його завдання – виробленя чистоти інтонації, унісону (з цією метою доцільно спиратись на методику ладової сольмізації), початків вокально-хорових навичок Як правило, у позаурочний час учні 1 класу працюють в окремому хорі, в якому хормейстер добирає спеціальний репертуар, що допомагає якомога швидше домогтися унісонного співу.
Другий етап охоплює учнів 2-4 класів, у яких теж ще відсутні голосові м'язи, тому досвідчені хормейстери (Е. Виноградова, С. Крижанінський) радять співати фальцетом або легким мікстом, використовуючи головне звучання. Сила голосу невелика, індивідуальні тембри ще не виявляються, тому, виходячи з характеру голосу, звучить легко чи насичене діапазон – від «до» першої до «мі» другої октави. Репертуар переважно двоголосий (пісні і канони).
Третій етап – передмутаційний – учні 5-7 класів. Загальний діапазон – від «до» першої до «фа» другої октави. Голоси часто «розквітають», що є своєрідним вісником наступної їхньої зміни У зв'язку з акселерацією вікові зміни наступають іноді вже в учнів початкових класів (і це належить враховувати хормейстеру!). Якщо мутації голосів ще не відбувається, у хорі використовуються твори на 2-3 голоси, приголосні канони.
Четвертий етап – мутаційний, пов'язаний із різким ростом гортані в учнів 8-9 класів. Від педагога вимагається особливо обережне ставлення до цієї категорії хористів (особливо хлопчиків). Діапазон голосу часто звужується. Репертуар 3-голосний, але з обмеженим діапазоном, триголосі канони.
П'ятий етап – постмутаційний – учні 10-12 класів, у яких змішаний тип звукодобування дає можливість переходити з одного до іншого регістра, повне і насичене звучання голосів. На цьому етапі доцільно поділити дівчат-хористів на сопрано (перших і других) і альтів, а юнаки у зв'язку з обмеженим (новим) голосом об'єднуються у спільну (умовно-баритонову) партію. Загальний діапазон – від «ля» малої октави до «соль» другої октави. Таким чином, з'являється можливість виконувати нескладні чотириголосі хори і канони.
У програмі хоровий репертуар подається розширено, щоб педагог мав можливість урахувати музичні дані конкретного класу (часто навіть у паралельних класах доцільно обирати різні пісні!). Та, водночас, важливо взяти до уваги, що в Україні є композитори – автори «золотого фонду» національної пісні. Учні повинні знати їх! Тому початкову школу пронизує творчість Я. Степового, В Верховинця, А. Філіпенка, М. Завалішиної, Б. Фільц. Через програму 12-річної школи проходить творче надбання корифеїв української пісні – М. Лисенка, М. Леонтовича, П Майбороди, І, Шамо, О. Білаша, В. Верменича, Б. Фільц, а також гімни, які має знати кожен культурний українець, – Державний гімн «Ще не вмерла Україна» М. Вербицького і Духовний гімн «Молитва за Україну» М. Лисенка.
Навчальний рік завершується уроком концертом (або заключним концертом) і виставою (музична гра, інсценізації пісень, опера).
Міжпредметні зв'язки
У музично-хоровому вихованні міжпредметні зв'язки в однією з форм підвищення ефективності навчання, що сприяють гармонійному розвитку учнів.
Навчально-виховні завдання єдині для всіх предметів, ЦО вивчаються у спеціалізованій загальноосвітній школі музичного профілю, з міжпредметні зв'язки виступають природною умовою в єдиному комплексі всього навчального процесу. Для уроків хорового співу особливо важливий тісний контакт з уроками сольфеджіо. Обидві дисципліни спрямовані на розвиток музичного слуху, пам'яті, вироблення навичок правильного інтонування учнів. Водночас на уроках сольфеджіо Доцільно використовувати навчальний матеріал, опрацьований предметом «Хоровий спів», що створить умови для більш глибокого аналізу хорових творів.
Комплексний підхід до навчання учнів гри на музичному інструменті є важливим завданням педагогічної практики
Актуальною проблемою сучасної педагогіки є проблема м'язової свободи, пластики рухів, яка необхідна і при навчанні диригування. М'язові затиснення не вроджені, і набуті внаслідок неправильного навчання на ранній стадії Уникнути цього допоможуть гімнастичні вправи, які звільнять руки і плечовий пояс від затиснення. Хоровий спів тісно взаємодіє з живописом, сприяє виробленню інтонаційного строю, гармонійній узгодженості сили звучання, метра, ритму, темпу і тембру Не менш важливо для уроків живопису формувати з ранніх стадій навчання почуття співвідношення кольору, світлотіні і ліній. Гармонія кольорів спільна для Музики і живопису.
Отже, здійснення міжпредметних зв'язків, комплексного підходу до музичного виховання Учнів с важливою передумовою їхнього гармонійного розвитку.
  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


Розділ
Кількість годин

1.


2.


3.

Введення. Прослуховування дітей. Перевірка музичних здібностей учнів, розподіл по партіях.

Особливості виконання українських та академічних хорових творів.

 Спів  a capella та з акомпануванням.

2


1


1

4.

Навчання вокальним навичкам і розвиток музичного слуху:
     -    звукоутворення;
-         дихання;
-         звуковедення;
-         метро-ритм і темп;
-         ансамбль;
-         стрій;
-         динаміка;
-         фразування;.
-          робота над художнім виконанням творів.

12

5.

Робота над художнім виконанням, сценічним образом в хорових творах.

11

6.

Музично-естетичне виховання


5
7.

8.

9.

Виховання сценічної культури і поведінки на сцені.

Охорона дитячих голосів

Підбір репертуару на наступний навчальний рік.
2

на протязі курсу
1

Всього

35 години

5,  6, 7  КЛАСИ
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня підготовки учнів
Тема 1. Співдружність мистецтв
Тема 2. Хорова музика - мистецтво, що розгортається в часі
Тема 3. Взаємозв'язок народної і про­фесійної музики
Учень (учениця):
має уявлення про:
- зв'язок різних видів мистецтв (музики, літератури, живопису); специфіку хорової музики, що розгортається в часі; взаємозв'язки народної і професійної музики; основні жанри музики, темпові позначення; диригентські жести;
розрізняє:
- темпи, динамічні відтінки виконуваного твору; співацькі голоси (жіночі, чоловічі, дитячі);
застосовує:
- знання і хорові навички, набуті у початковій школі;
вміє:
- співати каноном у триголоссі, тримати свою хорову партію; 1, 2, 3, 4 чверті; розробити виконавський план пісні;
володіє:
- навичками співу з нот нескладних мелодій в опорі на «зерно-інтонацію»;
уміє:
- виконувати самостійно свою хорову партію; дотримуватися правильної співацької постави; користуватися ланцюговим диханням; співати довгі фрази на одному диханні, рівномірно і поділяючи його; брати вдих у характері виконуваної музики;
оперує:
- поняттям «музичний образ»; називає:
- професійні хорові колективи в Україні;
прагне:
- до самовдосконалення у співі


8, 9, 10, 11 КЛАСИ
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня підготовки учнів
Тема 1. Жанри вокальної
Тема 2. Репертуар для жіночих голосів
Тема 3. Сучасна музика у вузькому і широкому розумінні
Тема 4. Музика для дітей: народні дійства
Учень (учениця):
має уявлення про:
- жанри вокальної музики; сучасну музику у вузькому і широкому розумінні; тверду і м'яку атаку звуку,
характеризує:
- жіночі голоси;
наводить приклади:
- зручного репертуару для окремих жіночих голосів;
дотримується правил:
- вимови у співі голосних і приголосних, чіткої дикції;
володіє умінням:
- показати хору дихання - вступ; розкриває значення:
- терміна «сучасна музика» у широкому і вузькому розумінні;
називає:
- імена українських композиторів – авторів музики для дітей, популярних українських співачок;
розробляє:
- сценарії народних дійств, постановки дитячих опер;
відчуває потребу:
- у творчому самовираженні;
прагне:
- до самовдосконалення у виконанні пісень

ХОРОВИЙ РЕПЕРТУАР

5 КЛАС
(35 годин, 1 година на тиждень, із них 2 години резервні)
М. Вербицький, вірші П. Чубинського. «Гімн України»; М. Лисенко, вірші О. Кониського. «Молитва за Україну»;; Г. Гладкий, вірші Т. Шевченка. «Заповіт» (обробка К. Стеценка);Слова Мора Й., музика  Грубера Ф., колядка «Свята ніч»;українська народна щедрівка «Ой сивая та і зозуленька», обробка Мілюкової. Н.;українська народна пісня «Дударик», обробка Леонтовича М.;
слова Яблуневої О., музика  Сальєрі А., «Пісню дзвінкую співаєм»; слова і музика  Марченко Л., «Марія»; слова Яхніна, музика  Генделя Г., «Dignare»;
слова Денисової А.,музика Ведернякова С.,«Різдвяна ніч»; слова Даневецького В., музика  Шамо І., «Україна»; раїнська народна пісня, вірші Л. Глібова. «Стоїть гора високая»; О. Білаш, вірші М. Ткача. «Ясени»; К. Глюк. «Свято хору»; І. Кириліна, вірші П. Воронька. «В лісі є зелена хата Б. Фільц, вірші О. Маландія. «На Різдвяне свято»; Ю. Рожавська, вірші Д. Павличка. «Лелека»; М. Завалішина, вірші Я. Зіскінда. «Будиночок краси»; українська народна пісня «Заграй мені, скрипалю!»; І. Шамо, вірші Д. Луценка. «Вербиченька»;
6 КЛАС
(35 годин, 1 година на тиждень, із них 2 години – резервні)
М. Вербицький, вірші П. Чубинського. «Гімн України»; М. Лисенко, вірші О. Кониського. «Молитва за Україну»; Б. Фільц, вірші М. Сингаївського. «Любимо землю свою»;українська народна пісня «Як діждемо літа», обробка  Дремлюги М; слова Шевченка Т., музика Вериківського М., « Думи мої»;
слова Гірника М., музика  Багрія В., «Вербички для онуків»; слова Павличка Д., музика  Колодуб Ж., «Весна»; слова Малишко В., музика Чемберджі Ж., «Колискова для мами»;слова Яблуневої О., музика Сальєрі А., «Пісню дзвінкую співаєм»;слова Токаревої Ю., музика Крищенко В., «Люблю життя»; українська народна пісня «Зайчику», обробка Леонтовича М.;
А Жилінський, вірші Е. Заліте. «Край родной и любимый»; В. Моцарт. Лякримоза (тема з «Реквієму»); О. Пахмутова, вірші М. Добронравова. «Зорепад»; В. Верменич, вірші А. М'ястківського. «На калині мене мати колихала»; І. Кириліна, вірші Н. Кулик. «Розгнівалась на літо зима»; Ю. Шевченко, вірші В. Кузьменкова. «Мій голубе ніжний»;


7 КЛАС
(35 годин, 1 година на тиждень, із них 2 години – резервні)
М. Вербицький, вірші П. Чубинського. «Гімн України»; М. Лисенко, вірші О. Кониського. «Молитва за Україну»; 1.  Українська народна пісня «Іди, іди, дощику», обробка Ляшка Є. слова Алемасової А., музика невідомого автора, «Репетиція оркестру»; український текст Пархоменка О., музика Пархоменка О., « Весна»;Сслова Муріна А., музика  Моцарта В., «Слава сонцю, слава миру»;слова Дмитрука А., музика .Осадчого А., «Посміхайтеся; українська народна пісня «Весна-красна»;слова і музика Камінського Р., «Рідний Мелітополь»; слова Музичука Т., музика .Горошка А., «Веснянка; . Колесса, вірші народні. «Рідний край»; І. Дунаєвський, вірші M. Матусовського. «Летіть, голуби»; О. Пахмутова, вірші М. Добронравова. «Вулиця Миру»; Ю. Чичков, К Ібряєва. «Утро школьное, здравствуй»; Г. Струве, вірші К. Ібряєва. «Шкільний корабель»; П. Майборода, вірші А. Малишка. «Пісня про рушник»; І. Шамо (із к/ф «Надзвичайна подія») «Повернуться у порт кораблі»; А. Пашкевич, вірші В. Симоненка. «Синові»; українська народна пісня, вірші Т. Шевченка. «Думи мої»; О. Білані, вірші М. Ткача «Любисток»; К. Мясков, вірші Б. Чіпа. «Небилиці»; П. Майборода, вірші M Сома. «Пісня допитливих» (із к/ф «Абітурієнтка
8 КЛАС
(35 годин, 1 година на тиждень, із них 2 години – резервні)
М. Вербицький, вірші II Чубинського. «Гімн України»; Ф. Шуберт. «Ave Marie»; Д. Бортнянський. «Славу співаймо»; українська народна пісня «Хтось та й вродився», обробка Братцевої О.; українська народна пісня «Думи мої» обробка Веріківського М..;слова і музика Жидкевича А. «Вулиця дитинства».
слова і музика Кащука в. «Помилуй, Боже Україну»; слова Кулик Н., музика Мігай А. «Подарунок»; слова Л.Уланда, музика Мендельсона « Недільний ранок»; слова Добронравова М., музика Пахмутової О., «Пісня про матір-планету»;.слова і музика Марченко Л., «Навіщо людині крила?». M. Глінка. «Венеціанська ніч»; Й. Брамс. «Колискова»; К. Стеценко, вірші М. Самійленка. «Вечірня пісня»; П. Чайковський. «Девицы-красавицы» (хор із опери «Евгений Онегин»); M. Леонтович. «Щедрик», «Дударик»; Б. Фільц, вірші В. Ладижця. «На полонині, на верхівці»; Ю. Шевченко, вірші Ф. Млинченка. «Диво-місто»; Ж. Колодуб, вірші Д. Павличка
9, 10, 11 КЛАСИ
(35 годин, 1 година на тиждень, із них 2 години – резервні)
М. Вербицький, вірші П. Чубинського. «Гімн України»; Л. Дичко, вірші Є. Авдієнка. Робітничий марш із концерту-кантати «Слава робочим професіям»;
українська народна пісня «Жук-жученько», обробка Мілюкової Н.;слова Пікулєвої Н.,  музика Поплянової О. «Йшла весела собачка»;українська народна пісня «Занадився журавель»;слова Борисова В.,  музика О.Єрмолова, «Любима школа»; слова Ткач О, музика Л. Остапенка «Це – моя земля», обробка Мілюкової Н.;слова і музика Андреа Ллойд Уебера «Pie Jesu».;слова В.Тарасюка, музика В.Марченко,О.Смик, «Многая літа»;.слова і музика Марченко Л., «Тільки ти не плач».А. Новиков, вірші Л. Ошанін «Гімн демократичної молоді»; С. Людкевич, вірші В. Пачовського. «Українська баркарола»; Я. Степовий, вірші Т. Шевченка. «Садок вишневий»; В. Торміс. «Етюди в ладах»; М. Леонтович, вірші народні. «Над річкою-бережком»; М. Леонтович, вірші народні. «Грицю, Грицю, до роботи»; естонська народна пісня «Хороводна», Р Глієр, вірші О. Плещеева. «Травка зеленеет»;

Література
1. Закон України «Про позашкільну освіту». - К., 2000.
2.     Верещагіна А. Пісенник школяра. - Київ: Музична Україна, 1991
3.     Хлєбнікова Л. Пісенник. - Київ: Музика, 1993
4.     Силенко Л. Пісні про матір. - Київ: Музична Україна, 1992
5.     .Полякова Н.  Добрі пісні. - Київ: Музична Україна, 1992
6.     Рудніченко І. Ким бути?.- Київ: Музична Україна, 1990
7.     Абрамов О. Теплий сніг. - Москва: Музика, 1989
8.     Паулс Р. Пісні. - Ленінградське відділення,1985
9.     Алексеєнко Б. Пісні з дитячих кінофільмів. - Київ: Музична Україна,1982
10.   Зачорцев В. Віночок дитячих пісень. - Київ: Музична Україна, 1981
11.  Бородін О. Князь Ігор. - Москва: Музика, 1988
12.  Філіппенко А. Пісні для дітей. - Київ: Музична Україна, 1983
13.     Пісні радіо і кіно. Збірник. - Москва: Музика, 1974
14.     Ой за гаєм, гаєм. Збірник. - Київ: Музична Україна, 1993
15.     Колискова зайченяті. Збірник. - Київ: Музична Україна, 1985
16.    Житкевич А. Тисяча скрипок. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2004
17.  Чічков Ю. Ромашкова Русь. - Москва: Музика1990
18 Ведмеря М. Немає України без калини.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2006
19.   Галабурда Н. Джерельце. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2006
20.    Фатеєв С. Дитячі музичні свята. - Москва: Лабіринт-Пресс, 2000


Немає коментарів:

Дописати коментар