ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 5 КЛАС

Кондратова Л.Г.

Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків музичного мистецтва в 5 класі

Тема уроку
Основні
поняття для засвоєння
Матеріал     для
музичного сприймання
Матеріал для
виконання
Учнівські музичні
проекти
І семестр
Тема Музика як вид мистецтва (8 год.)

1.
Мистецтво
звуків
Музика  як
вид мистецтва, зв'язок музики    з іншими видами мистецтва
П.І.Чайковський
Мелодія для скрипки та фортепіано
О. Янушкевич.
Веселкова пісня”
Проект «Озвучуємо
малюнки»
2.
Історія
музичного мистецтва
Історія
виникнення музичного мистецтва
та        його специфіка
Х.-В. Глюк.
Мелодія з опери Орфей та Еврідіка” оло флейти).
О. Янушкевич.
Веселкова пісня”
Проект «Історія музики»
3.
Мистецтво
відкриває світ
Значення
музики    в
житті,      в побуті людини та сучасному медіа- просторі
Й.С.Бах. Арія із
оркестрової сюїти
3 (ре-мажор).
О. Янушкевич.
Веселкова пісня” А. Житкевич.
Все це потрібно мені”
Проект «Музика в нашому
житті»
4.
Що «живе» в
музиці?
Мелодія,
лад, гармонія  як засоби музичної виразності, їх   роль  у створенні музичного образу
Воцарт Алегро
із Дивертисменту
11 для оркестру
А. Житкевич. Все
це потрібно мені”
Проект «Музична
реклама»
5.
Як рухається
музика
Темп та
ритм як засоби музичної виразності
Й.С.Бах. Ларго з
концерту 5 для фортепіано з оркестром (фа мінор), Д. Россіні.
«Тарантела».
А. Житкевич. Все
це потрібно мені” Муз.Ю.Чичкова, сл.К.Ібряєва
«Наша шкільна країна»
Проект «Музична
реклама»
6.
У гості до
музичних інструментів
Регістр,
тембр як засоби музичної виразності,ї х роль у
П. Чайковський.
Фрагменти з балету “Лускунчик” (Вальс квітів”, Танець феї Дра-
Муз.Ю.Чичкова,
сл.К.Ібряєва
«Наша шкільна країна»
Проект «Музична
обробка»

створенні
музичного образу
же”, «Танець
вічарів»)


7.
Як
«розповідає» музика
Динаміка як
засіб музичної виразності
С. Рахманінов.
Прелюдія 5 для фортепіано оль мінор)
Муз.Ю.Чичкова,
сл.К.Ібряєва
«Наша шкільна країна»
Муз. Гладкова – сл..В. Лугового
«Пісенька про чарівників»
Проект «Малюємо
музику»
8.
Музична
скарбничка композитора Урок узагальнення знань
Специфіка
музичного мистецтва та основні засоби музичної виразності та їх роль у створенні музичного образу
Дж. Верді .
Тріумфальний марш із опери
«Аїда»
Муз. Гладкова
сл..В. Лугового
«Пісенька про чарівників» Повторення вивчених пісень
Тестові завдання
Тема 2  Народна музика (8 год.)

9.
Історія
народу в пісні
Особливост
і народних історичних пісень
Українська
народна історична пісня «За світ встали козаченьки», М. Лисенко. Інтродукція з опери Тарас Бульба”
Українська
народна пісня «Ой на горі та й женці жнуть»
Проект «Наша казка про
українську пісню»
10.
Давні
українські осінні обряди
Особливост
і українських жниварськи х пісень
«Ой  на  горі  та  й
женці   жнуть»   (у виконанні чоловічої   хорової капели)                          -
(академічне виконання)
М.              Лисенко.
Кантата Радуйся, ниво неполитая” (5 ч. Оживуть степи, озера”)
Українські
народні жниварські пісні
«Ой на горі та й женці жнуть»
Проект «Народні пісні про
осінь»
11.
Пісня живе
серед нас
Особливост
і народних побутових пісень
Хор «Їхав козак за
Дунай» - у виконанні чоловічої хорової капелли капелла). Л.Бетховен. Варіації на тему
«Їхав козак за Дунай», обробка пісні для голосу і фортепіано,
С. Климовський.
Їхав козак за Дунай
Проект «Пісні моєї
родини»


скрипки і
віолончелі, обробка пісні для
флейти і фортепіано у збірнику «Варіації на російську
тему»12.
Народні
інструменти
Народні
музичні інструменти
: сопілка, бандура, бубон
Є. Адамцевич.
Запорізький марш. у виконанні оркестру народних українських інструментів. Л.Колодуб
«Старосвіцькі гуцульські награвання» оло сопілка), М.Скорик мелодія (скрипка і бандура).
С. Климовський.
Їхав козак за Дунай»
Проект «Музичні
інструменти України»
13.
Дитяча
народна пісня
Особливост
і українських народних пісень для дітей
М.Леонтович
«Пісня про зайчика» ,
«Женчичок- бренчичок»,
«Налетіли журавлі» - у виконанні дитячого хору
О. Жилінський.
Пісенька джури
Проект «Моя дитяча
пісня»
14.
Українці
танцюють
Особливост
і українських народних танців: гопак, козачок, метелиця
Українська
полька, гопак, козачок, метелиця у оркестровому виконанні
О. Жилінський.
Пісенька джури
Проект «Народні танці»
15.
Давні
українські зимові обряди
Особливост
і народних обрядових пісень зимового календарно
го циклу
М.      Леонтович.
Щедрик” у   ви конанні   дитячого хору   капелла), М.Леонович Щедрівочка”                    у
виконанні
мішаного   хору   і оркестру,
Н.Май «Новорічна
пісня» Українська народна колядка
Проект «Зустрічаємо
Новий рік»
16.
Новорічні
свята. Підсумковий урок
Особливост
і народних пісень і танців, народних музичних інструменті в;
Личко. Кантата
«Пори року», 4 частина, «Зима». В. Барвінський. Фортепіанний цикл “Колядки і щедрівки”.
Н.Май «Новорічна
пісня» Українська народна колядка
«Добрий вечір тобі, пане господарю»
Проект «Зимова казка»
ІІ семестр
Тема 3. Професійна музика (10 год.)

17.
Скарбничка
Особливо
сті
М. Глінка
оркестрова
В.Осторовський
Проект «Зимова пісня»
професіонала
професійн
ої музики композито
рів різних часів. Звязок народної і
професійн
ої музики
фантазія
«Камаринська», Іспанська
увертюра 2
«Ніч в Мадриді"
«Зимова пісня»

18.
Різновиди
професійної музики
Різновиди
музики: інструмен тальна і вокальна музика і її особливос ті
А. Вівальді.
Зима” з циклу концертів Пори року
«О sole mia» Лучано Паворотті
«О sole mia»
В.Осторовський
«Зимова пісня»
Проект «Золотий голос»
19.
Чи є сюжет в
Характер
О. Бородін.
В.Осторовський
Проект «Музика, що має
музиці?
ні ознаки
Симфонія 2
«Зимова пісня»
програму»
програмн
ої музики
Богатирська”
ч., експозиція), Л.Бетховен
«Ми козаки» муз. сл М.Назарця
Симфонія 3
Героїчна” ч.,
експозиція).
20.
Що таке
непрограмна музика?
Характер
ні ознаки програмн ої та не програмн ої, порівнянн я
Гендель Сюїта
«Музика води». Т.Альбіноні Адажіо соль мінор для органа і струнних інструментів.
«Ми козаки» муз.
сл..М.Назарця
Проект «Музика води»
21.
Інструменталь
не соло
Характер
ні ознаки інструмен
тальної музики, сольна інструмен
тальна
музика
Ф.Шонен. Етюд
2 фа мінор, Н.Паганіні,  рондо
зі скрипкового концерту 2 - уривок, соната для скрипки і гітари -
уривок
«Ми козаки» муз.
М.Назарця Сл..

Норвезька народна пісня
«Чарівний смичок»
Проект «Два генії»
22.
Грає ансамбль
Різновиди
ансамблів
В.Барвінський
Квартет Український гопак у             виконанні квартет   народних інструментів.
Норвезька
народна пісня
«Чарівний смичок»
Проект «Квартети»
23.
Симфонічна
музика
Характерн
і ознаки симфоніч ної інструмен тальної та музики, інструмен ти симфоніч ного
Г.Свиридов. Вальс
до                 повісті
О.Пушкіна
«Заметіль».
Н.Май «Червона
калина»
Проект «Музичні букети»

оркестру24.
Велике
українське сімейство
Різновиди
оркестрів
М.Калачевський
Ноктюрн у виконанні
академічного оркестру. Віночок українських
народних  мелодій
у           виконанні українського оркестру
Н.Май «Червона
калина»
Проект «Грає оркестр»
25.
Світ  вокальної
музики
Характер
ні ознаки вокальної музики, сольна та ансамблев а музика
Каччині Ave
Maria”,

Ф. Шуберт. “Ave Maria”
А. Філіпенко
Прийди весно, прийди красна (Веснянка)
Проект «Подарок для
матусі»
26.
Звучить хор

Урок узагальнення знань
Характер
ні ознаки хорової музики
М.Глінка романс
«Венеціанська ніч» - у виконанні ансамблю вокалістів капела).
М.Глінка      хор
«Слався»   -     із опери        «Іван Сусанін»          у виконанні академічного хору та оркестру.
А. Філіпенко
Прийди весно, прийди красна (Веснянка)
тести

Тема 4. Взаємодія музики з іншими видами мистецтва (образотворче мистецтво, архітектура, література, театр, цирк, кіно)
(9 год.)

27.
Музика та інші
види мистецтва
особливос
ті взаємодії музики та інших видів мистецтва
Л.Деліб «На
вшпиньках» з балету «Сільвія»
Музика:
О.Злотника, сл..Вратарьова
«Школяри- школярики»
Проект «Подаруй радість»
28.
Музика і слово
особливос
ті взаємодії музики з літературо ю
Романс М.Глінка
«Жайворонок» у виконанні дитячого хору
Музика:
О.Злотника, сл..Вратарьова
«Школяри- школярики»
Проект «Ліричний романс»
29.
Музика та
візуальні види мистецтва
особливос
ті взаємодії музики з образотво рчим
мистецтво м
М. Мусоргський.
Пєса 10 Богатирські ворота” з фортепіанної сюїти “Картинки з виставки»

Л. Боккері ні
Музика:
О.Злотника, сл..Вратарьова
«Школяри- школярики»

Пісенька  друзів  з мультфільму "Бременські музиканти"
Проект «Музика мого міста»


Менует - у
виконанні струнного квінтету.


30.
Музика в
театрі
особливос
ті взаємодії музики та театру
Чайковський
Вальс із балету
«Спляча красуня»
Пісенька  друзів  з
мультфільму "Бременські музиканти"
Проект «Новий дитячий
балет»
31.
Музика в кіно
особливос
ті взаємодії музики та кіно
Е.Крилатов
Інструментальна музика  до  фільму
«Гостя              з
майбутнього» ( три уривки)
Пісенька  друзів  з
мультфільму "Бременські музиканти"

муз. Є. Крилатова, сл..Юнтіна
«Крилаті гойдалки»                         із фільму   «Пригоди Електроніка»
Проект «Знімаємо кіно»
32.
Музика і
циркове мистецтво
особливос
ті взаємодії музики та циркового мистецтва
Ж.Оффенбах
Галоп із оперети
«Паризький балет».
муз. Є. Крилатова,
сл..Юнтіна
«Крилаті гойдалки»                         із фільму   «Пригоди Електроніка»
Проект «Історія цирку»
33.
Музика і
хореографія

Узагальнюючи й урок

Й.Штраус  Полька
«Полювання»
«Світ шкільний»
муз. сл.. І.Тарнавська
Проект «Колекція танців»
34.
Назустріч
канікулам

Підсумковий урок

Музика із
улюблених дитячих мультфільмів
«Світ шкільний»
муз. сл.. І.Тарнавська
Проект «Моя улюблена
музика»
35.
Урок-концерт

Музичне
вікторина
Повторення пісень
          тестиОрієнтовне календарне планування
Музичне  мистецтво   6 клас (КОНДРАТОВА)


Тема уроку
Основні поняття для засвоєння
Матеріал для музичного сприймання
Матеріал для виконання
Учнівські музичні проекти
І семестр. Тема 1. Жанри камерно-вокальної музики (8 год.)

1

Жанрова палітра музичного мистецтва
Визначення жанрової палітри музичного мистецтва. Класи-фікація жанрів музичного мистецтва.


Е.Гріг Концерт для
ф-но з оркестром (ля-мінор). 1ч.

«Шкільний корабель» сл.К.Ібряєва
Муз.Г.Струве

Проект «Моя фонотека»

2

Історія вокальної музики
Визначення характерних ознак вокальної музики та її різ-новиди. Типологія голосів людини. Світові школи вокальної майстерності. Вокальні манери співу.

Дж. Верді. Арія герцога з опери «Ріголетто» у вик. Л.Паваротті, П.Домінго, Х.Каррераса; Лучо Далла. «Памяті Карузо» у вик. Лучано Паваротті.

«Шкільний корабель» сл.К.Ібряєва
Муз.Г.Струве

Проект «Світова вокальна скринька»

3

Камерно-вокальна скринька.

Поняття «камерна музика», «камерний спів», «художня пісня». Характерні ознаки камерно-вокальної музики. Жанри камерно-вокальної музики. Особливості музичних вокальних циклів.

Ф.Шуберт. «У дорогу!» з вокального циклу «Прекрасна мельниківна»; М.І. Глінка
«Попутна пісня» з вокального циклу «Прощання з Петербургом».

Українська народна пісня «Од Києва до Лубен»

Проект «Вокальний вернісаж»

4


Пісенний жанр. Народна пісня.
Поняття «пісня». Основні різновиду жанру пісні. Палітра української народної пісні. Різновиди українських народних пісень за змістом, будовою, виконанням, характером.


Українська народна пісня «ой під вишнею» (в обр. тріо Мареничів). Українська народна пісня «Летіла зозуля» (у вик. Н.Матвієнко)

Українська народна пісня «Од Києва до Лубен»

Проект «Фольклорний калейдоскоп»

5


Історія пісні.
Поняття композиційної будови (форми) вокальної музики. Будова та різновиди пісні. Поняття «популярина пісня». Музичний супровід до пісні.
муз. Д.Крижанівського, сл.Т.Шевченка - «Реве та стогне Дніпр широкий»; Муз.К.Меладзе, сл.Д.Гольде – «Квітка-душа» у вик. Н.Матвієнко та хору «Берегиня».


муз. Д.Крижанівського, сл.Т.Шевченка - «Реве та стогне Дніпр широкий»;

Проект «Пісенний Дніпро»

6


Гімн – урочиста пісня.

Характерні ознаки жанру «гімн». Літературна основа музики. Зв'язок музики та літератури. Історія створення Державного гімну.
Муз. М.Вербицького, сл. П.Чубинського – Державний гімн України; муз. М.Лисенка, сл. О. Кониського – «Молитва за Україну» у вик. Національ-ної заслуженої академічної капели України «Думка»; «Gaudeamus» («Гаудеамус») – гімн студентської молоді; Футбольний гімн; Гімн олімпіади; Гімн Євро -2012 (на вибір вчителя).


муз. Д.Крижанівського, сл. Т.Шевченка - «Реве та стогне Дніпр широкий»;

Проект «Гімн моєї родини»

7


Звучить романс
Поняття «романс». Характерні ознаки романсу як жанру ка-мерно-вокальної музики. Історія розвитку жанру укра-їнського романсу. Зарубіжний романс. Поєднання жанрів. Вокальний та інструментальний романс.
Українська народна пісня «Місяць на небі» у вик. во-кального дуету; «Черемшина» (муз. В. Михайлюка, сл. М.Юрійчука) у вик. Д.Гна-тюка; «Не щебечи, соловейку»  (муз. М.Глінки, сл. В.Забіли) у вик. А.Соловяненка.


«Музика землі» сл. та муз. А. Житкевич

Проект «Українські романси»

8


Камерний зал композитора. Урок узагальнень.

Поєднання камерних вокальних жанрів. Повторення вивченого.
Муз. В.Камінського, сл.Л.Ко-стенко «Пелюстки старовин-ного романсу» у вик. О.Поно-марьова. Український народ-ний романс «Взяв би я бан-дуру» у вик. О.Малініна. Муз. Д. Бонковського,сл. К.Думит-рашка. «Чорнії брови, карії очі» у вик. В.Гришка – фраг-менти творів.

«Музика землі» сл. та муз. А.Житкевич

Проект «Моя фонотека» (продовження)
Тестові
Завдання
Тема 2. Жанри хорової музики (8 год.)

9


Хорова музика.

Характерні ознаки жанрів хорової музики. Історія розвитку хорової музики. Поняття «хорова музика»
«Свят» («Sanctus») – на основі канону Й.Пахельбеля; «Завжди з тобою» («Always With You») – у вик. хору хлоп-чиків «Libera» (Лондон).

«Тихо над річкою» сл.С.Черкасенка, муз.П.Батюка

Проект «Хоровий електронний кошик»

10


Видатні імена в хоровому мистецтві.


Різновиди хорових колективів. Хорова енциклопедія виконавства. Історія розвитку хорового жанру в Україні, видатні хорові колективи.

Українська народна пісня «Дударик» в обр. М. Леонто-вича у вик. Національного заслуженого академічного народного хору України ім. Г.Вірьовки; «Тихо над річкою» сл. С. Черкасенка, муз. П.Батюка у вик. Львів-ської державної хорової капе-ли «Дударик» - фрагменти творів.

«Тихо над річкою» сл.С.Черкасенка, муз.П.Батюка

Проект «Хорова енциклопедія»

11


Співає хор.

Види хорів. Хорова партія. Розташування голосів на сцені. Характеристика тембрів голосів.
А.Ведель. «Многії літа» - у вик. академічного хору; «Богородице Діва, радуйся» - у вик. хору; С.Рахманінов. Хор «Богородице Дева, радуйся» - у вик. мішаного хору (фрагменти з творів)

«Веселкова пісня» муз. О. Жилінського, сл. О.Кононенка

Проект «Звучить хор»

12


Знайомтесь: кантата.
Характерні ознаки жанру кантати. За-рубіжна та вітчиз-няна кантата. Композиційна будова (форма) кантати.
С.прокофєв. Кантата «Олександр Невський » (фрагменти)

«Веселкова пісня» муз. О. Жилінського, сл. О.Кононенка

Проект «У країні кантати»

13


Духовна музика. Меса. Хорал.

Характерні ознаки жанру меси. Історія розвитку жанру меси. Духовна музика. Композиційна будова (форма) меси.
Й.С.Бах. Меса сі-мінор. І ч. «Господи, помилуй». 5-голос-ний хор (фрагмент);Й.Бах
«Страсті за Матвієм». Заключний хорал (фрагмент); Й.С.Бах. Хоральні прелюдії «Німецька органна меса» - фрагмент. Меса «Страсті за Матвієм» у вик. митрополита Іларіона – фрагменти з творів (на вибір вчителя).
Муз. Ю.Чичкова, сл.М.Пляцковського «Дружать музика і діти»

Проект «Духовна музика»

14


Історія реквієму та літургії.
Характерні ознаки жанру літургії, реквієму. Історія розвитку жанру літургії, реквієму. Духовна музика. Літературна основа духовних творів. Композиційна будова (форма) літургії та реквієму.

В.А.Моцарт «Lacrimoza» з «Реквієму» (фрагмент); Л.Дичко «Святий Боже» з «Урочистої літургії».

Муз. Ю.Чичкова, сл.М.Пляцковського «Дружать музика і діти»

Проект «Жанри хорової музики»

15


Ораторія.
Характерні ознаки жанру ораторії. Історія розвитку жанру ораторії. Композиційна будова (форма) ораторії.
Й.Бах. Різдвяна ораторія. «Щедрик» - у вик. зведеного хору (хор хлопчиків «Libera» (Лондон), Київський хор хлоп-чиків та мішаний хор)

«З Новим роком, Україно» сл. і муз. Н.Май

Проект «Зимові казки»

16


Вокальна музика в театрі та кіно. Урок узагаль-нення знань.
Особливості театральних вокальних жанрів. Різновиди театральної вокальної музики. Поєднання жанрів вокальної музики.
П.Чайковський. Колядка з опери «Черевички» (хор  жінок). Пісня «Ріка життя» з мюзиклу К. Меладзе «Вечори на хуторі поблизу Диканьки» - вик. О.Скрипка і А.Лорак та хор «Берегиня».

«З Новим роком, Україно» сл.і муз. Н.Май; Українська колядка «Нова радість стала»

Проект «Моя фонотека» (продовження)
Тестові завдання.
ІІ семестр. Тема 3.
Жанри камерно – інструментальної музики (10 год.)

17

Жанрова
палітра інструменталь-ної музики
Поняття «інструментальна» та «камерно-інструментальна» музика. Характерні ознаки жанру інструментальної музики. Класифікація інструментальних жанрів музичного мистецтва.
Л. ван. Бетховен. Пєса «До Елізи» (для ф-но). Сучасна обробка цієї п’єси.

«Зима» сл. і муз. В.Островського

Проект «Зимові мелодії»

18


Грають віртуози. Камерно-інструментальна скринька.
Визначення характерних ознак інструментальної музики. Камерні жанри в інструментальній музиці. Типологія та різновиди.
Н.Паганіні. Каприс №24 в класичному виконанні та сучасній обробці. А Шнітке «Сюїта в старовинному стилі» у вик. камерного струнного оркестру «Віртуози Москви» під кер. В.Співакова.

«Зима» сл. і муз. В.Островського

Проект «Маестро, на сцену!»

19


Жанр прелюдії.
Характерні ознаки жанру прелюдії. Історія розвитку жанру прелюдії. Композиційна будова (форма) прелюдії. Цикли прелюдій в творчості композиторів. Палітра інструментального виконавства. Прелюдії для органа.
Й.Бах «Добре темперований клавір». Зошит №1. Прелюдія до-мажор (клавесин). Фрагменти сучасної обробки твору; М.Скорик. Прелюдія у виконанні Р.Репки.

«Посміхайтеся» сл. А. Дмитрука, муз. О.Осадчого

Проект «Цикли прелюдій у мистецтві»

20


Грайливе скерцо.

Характерні ознаки жанру скерцо. Розмаїття скерцо в світовому музичному мистецтві. Композиційна будова (форма) скерцо.
Й.С.Бах «Жарт» із сюїти №2 (для флейти та струнного оркестру). Сучасна обробка твору для вокального ансамблю (на вибір учителя); А.Островський. Вокаліз «Trololo» у вик. Е.Хіля.

«Посміхайтеся» сл. А. Дмитрука, муз. О.Осадчого

Проект «Музиканти усміхаються»

21


Про що розповідає ноктюрн?
Характерні ознаки жанру ноктюрн. Тематична палітра ноктюрнів. Композиційна будова (форма) ноктюрна. Ноктюрн у вокальній музиці. Поєднання жанрів.
Е.Гріг. Ноктюрн №4 з циклу «Ліричні пєси» - у сольному виконанні та оркестровому (на вибір учителя) А. Бабаджанян. Ноктюрн. Ф.Шопен. Ноктюрн сі-мажор у вик. С.Ріхтера.

«Хлоп’ята і дівчата» сл. І.Діка, переклад Н.Забіли, муз. А.Островського

Проект «Таємниця ноктюрна»

22


Етюд у музиці.
Характерні ознаки жанру «етюд». Етюди в мистецтві, різновиди. Композитори – автори музичних етюдів. Цикли етюдів та різні види техніки виконавця.  Композиційна будова (форма) етюду.


О.Скрябін. Етюд №2.
Ф. Бургмюллер «Араабески» (етюд)

«Хлоп’ята і дівчата» сл. І.Діка, переклад Н.Забіли, муз. А.Островського

Проект «Етюди митців»

23


Мистецтво імпровізації.
Характерні ознаки жанру варіацій. Види варіацій. Мистецтво імпровізації та варіювання. Поєднання жанрів. Вокальні та хореографічні варіації. Композиційна будова (форма) варіацій.

С.Рахманінов. Рапсодія на тему  Паганіні для ф-но з оркестром.. С. Рахманінов. Варіації на тему Ф.Шопена.

«Весняна пісня» сл. Кр. Овербека, переклад М.Познанської, муз. В.А.Моцарта.

Проект «Весняні варіації»

24


Рондо запрошує в коло.

Характерні ознаки жанру рондо. Розмаїття рондо. Вокальне виконання інструментальних творів. Вокальне виконання рондо – друге життя інструментального твору. Композиційна будова (форма) рондо.

В.А.Моцарт «Рондо в турецькому стилі» із сонати №11 ля-мажор для ф-но. Турецьке рондо в сучасній обробці; В.А.Моцарт. Рондо для скрипки з оркестром сі-бемоль-мажор; Ж.-П. Ревербері «Фантазія» у вик. оркестру «Rondo Veneciano» («Венеціанське рогдо») – на вибір вчителя.

«Весняна пісня» сл. Кр. Овербека, переклад М.Познанської, муз. В.А.Моцарта.

Проект «Незвичайне музичне коло»

25


Соната
Характерні ознаки жанру сонати. Жанр сонати та етапи його розвитку. Різновиди сонат. Композиційна будова (форма) варіацій. Цикл сонат.

Й.Гайдн. Соната для ф-но ре – мажор (№37) І ч. К.Дебюссі. Соната для віолончелі та фортепіано ре –мінор.

«Музика» муз. Ю.Рожкова,
сл. І.Боровика

Проект «Мої враження від сонати»

26


Квартет. Урок узагальнення знань.

Характерні ознаки  жанру квартету. Історія розвитку жанру. Композиційна будова (форма) квартету.
Б.Лятошинський. Квартет №2 для двох скрипок, альта та віолончелі; Й.Штраус. Полька «Грім і блискавка» у вик. струнного квартету.

«Музика» муз. Ю.Рожкова,
сл. І.Боровика

Проект «Моя фонотека»
(продовження)
Тестові завдання.
Тема 4. Жанри симфонічної музики (9 год.)

27


Жанрова палітра симфонічної музики.
Характерні ознаки жанрів симфонічної музики. Жанри великої та малої форми в симфонічній музиці. Програмна та не програмна симфонічна музика.

Л. ван. Бетховен Симфонія №5
І ч. Сучасна обробка твору (уривок).

«Козацька пісня» муз. та сл. А.Мігай

Проект «Лунає симфонічна музика»

28


Зустріч з увертюрою.
Характерні ознаки жанру увертюри. Історія розвитку жанру. Увертюра як самостійний жанр симфонічної музики. Композиційна будова (форма) увертюри.


Г.Свиридов. Оркестрова увертюра до фільму «Час, уперед!»; В.Дашкевич. Увертюра до фільму «Шерлок Холмс та  Доктор  Ватсон»

«Козацька пісня» муз. та сл. А.Мігай

Проект «Моя колекція телевізійних увертюр»

29


Концерт для друга.

Характерні ознаки жанру концерт. Види концерту. Композиційна будова (форма) концерту.


К. Сен-Санс. Концерт №2 для ф-но з оркестром ІІІ ч.

«Цвіт землі» муз. О.Золотник, сл. М.Сингаївського

Проект «Концерт для друга»

30


Симфонічні варіації.

Характерні ознаки жанру симфонічної варіації. Композиційна будова (форма) поеми.


М.Равель «Болеро» - фрагменти

«Цвіт землі» муз. О.Золотник, сл. М.Сингаївського

Проект «Танцювальна музика»

31


Шляхами симфонії.
Характерні ознаки жанру симфонії. Історія розвитку симфонії в музичному мистецтві. Композиційна будова (форма) квартету.


П.Чайковський. Симфонія №6
І ч., експозиція

«На безіменній висоті» муз. В.Баснера, сл. М.Матусовського, переклад Д.Луценка.

Ппроект «Музика крізь століття»

32


Українська симфонічна поема.

Характерні ознаки жанру симфонічної поеми, фантазії. Особливості композиційної будови (форми) фантазії.

С.Людкевич. Дві симфонічні поеми – «Дніпро», і «Пісня юнаків»; Н.Шульман. Фантазії на теми пісень Великої Вітчизняної війни.


«На безіменній висоті» муз. В.Баснера, сл. М.Матусовського, переклад Д.Луценка.

Проект «Пісні воєнних років»

33

Симфонічна сюїта. Урок узагальнення знань.
Характерні ознаки жанру симфонічної сюїти. Особливості композиційної будови (форми) сюїти.
М.Римський – Корсаков. Симфонічна сюїта «Шехеразада» (фрагменти)

«Пісня про Україну» сл. і муз. Н.Май

Проект «Альбом музичних казок»

34

Звучить симфо-нічна музика. Підсумковий урок.

Повторення основних понять і термінів, які вивчалися протягом року.

Ф.Ліст. Концерт №1 для ф-но з оркестром (фрагменти)

«Пісня про Україну» сл. і муз. Н.Май

Проект «Моя фонотека»
(завершення)
Тестові завдання

35

Урок – концерт.
Підсумковий урок року.

Повторення вивченого.

Музична вікторина

Повторення пісеньЗа  підручником Кондратової Л.Г.
Календарно-тематичне планування уроків музичного мистецтва в 7 класі
Тема уроку
Основні поняття для засвоєння
Матеріал для музичного сприймання
Матеріал для виконання
Учнівські музичні проекти
І семестр
Тема 1  Музичне мистецтво у нашому житті (16 год.) 
1.

Музична культура рідного краю

Поняття «музична культура рідного краю», «музичний образ».


Л.Ревуцький, симфонія № 2 (фінал, ІІІ частина)


О.Злотник «Музика рідного дому»


Проект «Музика рідного дому»

2
Пісні рідного дому.
Поняття вокальна музична культура рідного краю. Вокальні шедеври рідного краю. Творчість видатних виконавців-вокалістів минулого і сучасності різних областей України
Твори на вибір вчителя:
 Українська народна пісня «Через сад-виноград» у виконанні                                       С. Крушельницької.
Фрагменти творів за вибором учителя: музичний калейдоскоп - Муз. і сл. В. Івасюка. «Червона рута» у виконанні Н. Яремчука, В. Зінкевича та В. Івасюка. Муз. Р. Квінти, сл. В. Куровського. «Одна калина» у виконанні С. Ротару. Уривки з пісень. Муз. Г. Татарченка, сл. А. Демиденка. «Україночка» у виконанні О. Білозір. Муз. М. Збарацького, сл. Н. Галковської. «Я козачка твоя» у виконанні Р. Кириченко.  Муз. і сл. Л. Якима. «Смерека» у виконанні М. Гнатюка.
Уривки з пісень: Муз. І. Білик, сл. А. Матвійчука. «Країна» у виконанні І. Білик. Муз. і сл. О. Пономарьова. «З ранку до ночі» у виконанні О. Пономарьова. Муз. Р. Лижичко, сл. О. Ксенофонтова. «Знаю я» у виконанні Руслани.

О.Злотник «Музика рідного дому»

Проект «Музика рідного дому»

3
Знайомтесь -аранжування
поняття аранжування музики, різновиди аранжування – аранжування академічної та народної музики, сучасне електронне аранжування академічної музики..
Твори на вибір вчителя:
Л. Бетховен. Соната № 14, Сучасне електронне аранжування сонати. М.Глінка Марш Чорномора із опери «Руслан і Людмила» - уривок.  Ф.Ліст Транскрипція «Маршу Чорномора» із опери М.Глінки «Руслан і Людмила» для фортепіано – уривок.
В. Івасюк. “Червона рута”

Проект «Музика кохання»

4.
 Аранжування академічної музики
Поняття аранжування академічної симфонічної музики. Приклади  аранжування  академічної симфонічної музики.  Сучасний естрадно-симфонічний оркестр та його інструменти. Сучасні електронні обробки симфонічної музики. Порівняння оригінальних музичні твори та їх аранжування

В. А. Мо­царт. Симфонія № 40,
В. А. Мо­царт. Симфонія № 40, І частина, у виконанні естрадного-симфонічного оркестру під керівництвом Поля Маріа (Франція).
ролик про творчість В.Моцарта із фрагментами сучасного фільму «Амадей»


В. Івасюк. “Червона рута”

Проект «Хто із великих мені подзвонив?»

5.
Аранжування народної   музики
Поняття аранжування традиційної інструментальної народної музики. Особливості аранжування  народної інструментальної музики.   Приклади аранжування народних танців.  

А.Дворжак «Слов'янські танці» № 2 «Українська думка». Український народна думка, шумка. Український народний танець гопак у виконанні ансамблю народних інструментів. М.Мусоргський гопак із опери "Сорочинський ярмарок" .

Т. Петриненко. “Україна”
Проект «Друге народження фольклорних творів»

6.
Вокальні перевтілювання. Історія двох вальсів.

Поняття аранжування традиційної вокальної народної музики. Академічне хорове аранжування. Особливості аранжування  народної вокальної музики.   Приклади аранжування народних пісень.  

Твори на вибір вчителя:
Фрагменти композицій :
А. Джойс. Старовинний вальс «Осінній сон» у виконанні
духового оркестру, у виконанні арфістки
В. Городовської.
Хорова композиція «Осінній сон» у виконанні хору
хлопчиків, у виконанні вокального ансамблю.
Й. Брамс. Вальс №15 у виконанні К. Лечнер (фортепіано),
в оркестровому виконанні, у виконанні хору
(фрагмент).
Й. Брамс. Вальс №15 у джазовому аранжуванні.

Т. Петриненко. “Україна”          
Проект «Моя осіння фантазія»

7.
Інструментальні перевтілювання. Електронне аранжування»

Різновиди сучасного аранжування. Інструменти в аранжуванні. Стилі сучасного аранжування. Значення ритму та інструментовки  в сучасному  аранжуванні.Стилізація в мистецтві
Твори на вибір вчителя:
Фрагменти композицій :
О. Бородін. «Улетай на крыльях ветра» (уривок з опери
«Князь Ігор») у виконанні хору дівчат-полонянок.
О. Бородін. «Улетай на крыльях ветра» (уривок
з опери «Князь Ігор») у виконанні О. Козлова (саксофон)
та Квартету імені Д. Шостаковича.
П. Чайковський. Адажіо з балету «Лебедине озеро».
Сучасна обробка твору для голосу і синтезатора,
джазова стилізація композиції.

О.Зацепін, сл..Дербеньова, Переклад М. Мигаль  «Куди іде дитинство»

Проект «Світ моїх музичних захоплень»
8.
Аранжування поліфонічних творів
Урок узагальнення знань.
специфіка аранжування поліфонічної музики, проміжне  узагальнення з теми.

Й.С. Бах. Токата і фуга ре мінор. Сучасна обробка токати

О.Зацепін, сл..Дербеньова, Переклад М. Мигаль  «Куди іде дитинство»

Тестові завдання


9.
Обробка народної пісні
Вокальна традиційна обробка музики. Збірки народних обробок. Видатні імена українських композиторів, що працювали над обробкою народної пісні. Народна пісня в обробці в опері
Українська народна пісня «Сонце низенько» у виконанні вокального ансамблю.
М. Лисенко. Пісня Петра («Сонце низенько») та пісня Наталки з опери «Наталка Полтавка».
Українська народна пісня «Сонце низенько» в обробці М. Лисенка у виконанні Олешівського церковного хору (худ. кер. Фицик П.В.) (фрагмент).
В. Меньков. Акустик-кавер на арію Петра «Сонце низенько» з опери «Наталка Полтавка» (фрагмент).
«Одна калина» Слова В. Куровського Музика Р. Квінти.

Проект «Мелодії осені»


10.
Традиційна обробка народної інструментальної музики
Народна пісня та танець  в інструментальному творі. Особливості обробки народних танців у інструментальних творах.

Твори на вибір вчителя:
Арам Хачатурян Лезгінка з балету "Гаяне" у виконанні Лондонського симфонічного оркестру (1976р., диригент А. Хачатурян). 
М.Глінка. Лезгінка з опери "Руслан і Людмила" у виконанні оркестру. Народний танець лезгінка у виконанні оркестру. Народний танець лензгінка в сучасній естрадній обробці.
Дживан Гаспарян. Вірменька народна пісня у виконанні дудука.
Ванесса Мей(скрипка) и Дживан Гаспарян(дудук)- попурі на мелодії класичних творів.
Група «Вопли Водоплясова» Весна прийде, гурт «Гайдамаки» пісня «Сусідка»,
«Одна калина» Слова В. Куровського Музика Р. Квінти.

Проект «Інструменти народів світу»

11
Фольклор та сучасна стилізація

Сучасна обробка народної музики. Напрями фольклору. Стилі сучасної фольклорної музики.  Сучасна фольклорна вокальна та інструментальна музика. Поняття сучасна обробка народної фольклорної пісні. Стилізація. Народні обряди на сцені і в житті. 
Фолк-опера. Фольклорні стилі.

Є. Станкович. Фольк-опера «Коли цвіте папороть» (фрагменти).Пісня «Ой на Івана, та й на Купала» (стилізація народного обряду) у виконанні театру пісні «Джерела».


Українська народна  пісня «Чом ти не прийшов»
Проект «Альбом стилізацій»

12
Українська автентична музика


Поняття  автентична музика. Різновиди автентичної музики. Історія розвитку автентичної музики на Україні. Сучасні виконавці автентичної музики. Фолк-рок.
Твори на вибір вчителя:
Гутр «Божичі» українська пісня «Як поїду під Полтаву», Грут «Древо» українська народна пісня «Летіла зозуля через мою хату» Українська пісня «Зійшов місяць, зійшов ясний», українська народна пісня «Ой я сяду край віконечка» у виконанні автентичного колективу 
Група «Вопли Водоплясова» Весна прийде, гурт «Гайдамаки» пісня «Сусідка»,  
«Здрастуй, світ!» Слова В. Кострова Музика Л. Квінт

Проект  «Фольк-рок»


13
Етнічна музика.
Поняття «етнічна музика», історія її розвитку. Народні інструменти країн світу.  Етнічна музика в творах композиторів. Сучасна українська етнічна музика. українські  інструменти
Твори на вибір вчителя:

Музична вікторина: «Музичний етнічний ланцюжок» Уривки з творів:  арабська, індійська, грецька, іспанська, африканська, японська, австралійська, чукотська етнічна музика

В. Зубицький. Сюїта «Українські танці» 1 частина у виконанні квінтету
фрагменти з етнічної музики України:- "Аркан" (цимбали, скрипка, дводенцівка, бубен), Буковинська полька (сопілка), музика закарпаття ( гра на дримбі ), сигнал до полонинського ходу (трембіти і ріг), композиція «Кольрові села» (гра на цимбалах)

 

Л. Квінт. “Здрастуй, світ!”,
Проект «Етнічна музика мого народу»
14
Танцювальна етнічна та популярна музика
Етнічна танцювальна музика, класифікація танцювальної музики, лати американські танцювальні композиції
Музична вікторина: танці народів світу, латиноамериканські композиції. Ж. Бізе. Хабанера  з опери “Кармен”, Ж. Бізе, Р. Щед­рін. “Кармен-сюїта” – «Хабанера» уривки.
Троє білих коней Слова Л. Дербеньова Музика Є. Крилатова Переклад М. Мигаль    
Проект  «Різдвяні пісні»

15.
Сторінками Євробачення
Сучасна естрадна пісня народів світу. Особливості відображення етнічних мотивів у  сучасній естрадній пісні. Історія конкурсу Євробачення. Видатні імена. Історія участі в конкурсі  українських виконавців.

Твори на вибір вчителя:
Українські солісти Євробачення: Руслана пісня «Дикі танці» А.Лорак пісня "Shady Lady».  Зарубіжні виконавці: Олександр Рибак «Fairytale» Норвегія, Лорін (Lorine Zineb Nora Talhaoui )    з піснею «Euphoria» (Ейфорія) Швеція.


Троє білих коней Слова Л. Дербеньова Музика Є. Крилатова Переклад М. Мигаль    
Проект «Новорічні хіти»

16.
Сучасний обробки для естрадного оркестру.
Узагальнюючий урок.
Сучасні оркестри естрадної музики. Інструменти естрадного оркестру. Сучасні обробки популярних мелодій у виконанні естрадного оркестру

Твори на вибір вчителя:

Джеймс Ласт «Зима», Der Winter (Largo).  Поль Маріа « Jingle Bells»
«Carol of the Bells»  - у виконанні американської групи «Pentatonix»

«Happy New Year»  - у виконанні шведської групи «АВВА».

Тиха ніч, свята ніч! Колядка Слова Й. Мора Музика Ф. Грубера

Проект «Зимова пісенна скринька»
ІІ семестр
 Тема  2Новаторство в музичному мистецтві (19 год.)

Музика – мистецтво звуків (16 год.)

 17.
Сучасна музика. Стилі та напрями.
поняття «стиль» в музиці, стислий огляд стилів музичного мистецтва в історії музики, знайомство з сучасними стилями музики, поняття сучасна легка та академічна серйозна музика, авторський, національний, історичний стилі в музиці.  .
Твори на вибір вчителя: В.А. Моцарт, Б. Хоффман. «Адажіо» для скляної гармоніки, до-мажор. А. Хачатурян. «Адажіо» з балету «Спартак».
Пісня «Хуртовина» Слова М. Сингаївського Музика М. Катричка.

Проект  «Саморобні інструменти»

18.
Джаз
Особливості сучасних музичних явищ (джаз). Поняття імпровізація, музична імпровізація, історія виникнення джазу, напрями, інструменти джазу.

Твори на вибір вчителя:
Frank Sinatra- Learnin' the blues.  Л. Армст­ронг. “Блюз Західної околиці”, спірічуєл. Д. Херман. “Хелло, Доллі”, Дж. Гершвін. Рапсодія в стилі блюз Саксофон.  Чарлі Паркер, Элла Фицджеральд и Луи Армстронг «Summer time». Л. Утёсов и джаз-оркестр п/у Л. Утёсова – «Пароплав». Вокальний квартет, джаз-оркестр під керівництвом О. Цфасмана «Невдале побачення»

Пісня «Хуртовина» Слова М. Сингаївського Музика М. Катричка.

Проект  «Видатні джазмени та джаз-бенди світу»
19
Рок-н-рол
Історія розвитку ро-н-рола. Особивості та характерні ознаки рок-н-ролу. Елвіс Преслі та його послідовники.


Е. Преслі. “Все гаразд, мамо”, Кліфф Річард «The Shadows - Livin' Doll» 

«Рок-н-рол» муз.ісл. Н.Май

Проект «Хіти рок-н-ролу»
20.
Історія року.
Особливості сучасного музичного явища рок-музики. Історія виникнення року. Зарубіжні рок-групи, виконавці року в зарубіжних країнах та в Україні.

Твори на вибір вчителя:
Група «The Beatles». «Let it be».
група «Queen». «The show must go on», «We are the champions».
Група «Pink Floyd». «Another Brick in the Wall». Гурт «Океан Ельзи». «Відпусти», «Без бою», «Все буде добре», «Обійми».
«Рок-н-рол» муз.ісл. Н.Май
Проект «Рок-концерт»

21.
Популярна пісня – зіркові імена
особливості сучасних музичних явищ (пополурна музика). Видатні імена поп-музики, українські солісти.
Твори на вибір вчителя:
М. Джексон. «They Don't Care About Us». П. Каас. «Mon Moe Moi», «D’Allemagne» («Besie»). А. Пугачова. «Маестро». А. Челентано. «Confessa», «Soli». Л. Фабіан. «Je t'aime». С. Ротару. «Червона рута». Тіна Кароль. «Намалюю тобі». Джамала. «Чому квіти мають очі». О. Пономарьов. «Він чекає на неї».

Дж. Леннон, П. Макартні. “Вчора” (“Yesterday”),

Проект «Зірки поп-музики»

22.
Популярні ВІА
особливості сучасних музичних явищ – творчість вокально-інструментальних ансамблів, що виконували популярну музику. Склад ВІА та популярні ВІА ХХ століття. 
Твори на вибір вчителя:
ВІА «Смерічка». «Водограй». ВІА «Орера». «Пісня про Тбілісі».
ВІА «Самоцвіти». «Шкільний вальс». Гурт «Піккардійська терція». «Старенький трамвай».

Дж. Леннон, П. Макартні. “Вчора” (“Yesterday”),

Проект  «ВІА»

23
Диско
особливості сучасного стилю музики – диско, історія виникнення стилю, видатні імена диско-музики
Твори на вибір вчителя:
Гурт «Boney M.». «Sunny». гурт «Ricchi E Poveri». «Mamma Maria».
гурт «Modern Talking». «Brother Louie», «Cheri Cheri Lady».
Донна Саммер. «Hot Stuff», «I Feel Love». гурт «Bee Gees». «How Deep Is Your Love». гурт «Pet Shop Boys». «Go west».

Пісня « Про рушник»  Слова А. Малишка Музика   П. Майбороди

Проект  «Весна прийшла»
24
Шансон
особливості сучасних музичних явищ - шансон. Історія виникнення шансону.  Видатні імена шансону. Харктерні ознаки стилю шансон. Творчість видатних композиторів стилю шансон
Твори на вибір вчителя:
Шарль Азнавур Мірей Матьє «Вічне кохання»  Charles Aznavour Mes Emmerdes,     (Мої вороги) Едіт Піаф «Non, Rien de Неп…» Ш. Дюмон. “Ні, я ні за чим не жалкую”,


Пісня « Про рушник»  Слова А. Малишка Музика   П. Майбороди

Проект  «Улюблений шансон»

25
Барди
Історія виникнення бардівської пісні. Видатні імена бардівської пісні. Характерні ознаки бардівської пісні.

Твори на вибір вчителя:
Б. Окуджава. «Ваше величество женщина». Б. Окуджава. «Молитва Франсуа Вийона» у виконанні Ж. Бічевської. Ю. Візбор. «Изгиб гитары жёлтой».
Е. Драч. «Б’ють пороги» (на слова Т. Шевченка). М. Бурмака. «Ми йдемо».


«Господи, помилуй нас» Слова і музика Т. Петриненка
Проект «Прихильники бардівської пісні»

26
Звучить авторська бардівська  пісня
Історія виникнення авторської пісні. Особливості сучасних музичних явищ (авторська пісня). Видатні імена авторської пісні. Авторська пісня Висоцького, Акудажви,Нікітіна, Розенбаума . Авторська пісня і кіно.

Твори на вибір вчителя:
А. Горчинський. «Троянди на пероні».
В. Морозов. «Армія світла», «Біла квітко».
В. Висоцький. «Песня о друге».
С. Нікітін. «Под музыку Вивальди».

Т. Петриненка «Господи, помилуй нас».
Проект «Авторська пісня»


27.
Музика театру.
Театральна музика та її жанри. Уведення. музично-театральні жанри. класифікація жанрів. Музика до театральних вистав. Опера.Оперетта. Сучасні оперні театри. Відмінності класичних музично-театральних жанрів

 Твори на вибір вчителя:
І. Кальман. Арія «Карамболіна, карамболетта» з оперети «Фіалка Монмартру» у виконанні О. Крицької. І. Кальман. «Арія містера Ікс» з оперети «Принцеса цирку» у виконанні Г. Отса. А. Хачатурян. «Танець із шаблями» з балету «Гаяне».

 

«Тече вода з-під явора» муз.О.Злотника, сл..Т.Шевченко 
Проект  «Лунає оперета»

28
Мюзикл
Історія виникнення мюзиклу. Відмінності  мюзиклу від класичних музично-театральних жанрів


Твори на вибір вчителя:
Р. Коччанте. Пісні «Belle», «Danse mon Esmeralda»
та «Le Temps de cathédrales» із мюзиклу «Собор Па-
ризької Богоматері» у виконанні Б. Пельтьє.
Відео на вибір вчителя:
Уривки відео сучасних мюзиклів.
Ж. Пресгурвік. мюзикл «Ромео і Джульєтта» — «Les Rois du monde» («Королі нічної Верони»), дует Ромео та Джульєтти «Aimer» («Кохання»). Мюзикли «Знедолені» К.-М. Шонберга та «Привид опери» Е. Веббера (фрагменти).

«Тече вода з-під явора» муз.О.Злотника, сл..Т.Шевченко 


                                            Проект «Мюзикли»
                                           
29
Телемюзикл.
Телемюзикл.  Відмінності  сучасного теле мюзиклу від класичних музично-театральних жанрів.

Твори на вибір вчителя:
І. Костел. Музика до фільму «Мері Поппінс» (уривки).
М. Дунаєвський. Музика до фільму «Мері Поппінс,
до побачення»: увертюра, пісні «Непогода», «Леди совершенство», «Ветер перемен», «33 коровы» (фрагменти).

«Києве мій Слова Д. Луценка Музика І. Шамо
Проект «Мій улюблений телемюзикл»

30
Історія рок-опери
Виникнення  рок-опери  як театрального жанру, зарубіжна рок опера, імена Особливості жанру. Спорідненні жанри. Рок-опера в кіно. Відмінності рок-опери від класичних музично-театральних жанрів. Вітчизняна рок-опера
О. Рибников. Пролог, романси «Я тебя никогда не забуду» і «Белый шиповник», епілог «Аллилуйя» з рок- опери «Юнона і Авось».
«Києве мій Слова Д. Луценка Музика І. Шамо
Проект  «Звучать мелодії рок- опер»

31
Музичне  новаторство. Музика з телеекрану
Музика з телеекрану, музика кінофільмів, телесеріалів та мультфільмів. Особливості жанрів. Пісні про війну.

Твори на вибір вчителя:
М. Тарівердієв. Музика до фільму «17 миттєвостей весни». Музика до фільму «В бій ідуть одні старики». Пісні «Смуглянка» «Вечірній дзвін», «Ніч яка місячна».
 І. Цілик, сестри Тельнюк та гурт «Kozak System». «Повертайся живим».
«Спасибі вам , фронтовики» Слова і музика                    Н. Май

Проект «Пісні кінофільмів про війну»

32
Електронна музика та її  інструменти
Електронна музика, електро інструменти та їх відмінність від звичайних, особливості електронної музики

Кейко Мацуї. «Tears of the Ocean», «Deep Blue».
Гурт «Space». «Just Blue», «Magic Fly».

«Спасибі вам , фронтовики» Слова і музика                    Н. Май

Проект «Звучить електронна музика»
33
Нова хвиля- новаторствоОсобливості музичної культури хіп-хоп, танцювальна музика нового часу, реп, репери та особливості  жанри реп, бітбоксінг, R'n'B.Твори на вибір вчителя:
Дж. Тімберлейк. «Cry me a river».
Гурт «ТН МК». «Гранули».
Гурт «Тартак». «Україно, забивай».

«Край, мій рідний край» Слова і музика М. Мозгового
Проект «Сучасні стилі танцювальної музики»


34
Жанри і напрями електронної музики
Особливості напрямів електронної музики, жанри електронної музики, відомі виконавці електронної музики.


Й.С. Бах. «Бранденбурзький концерт №2» (фрагменти). Й. С. Бах. «Бранденбурзький концерт №2» в стилі техно (фрагмент).

в
«Край, мій рідний край» Слова і музика М. Мозгового

Проект «Новітні музичні явища»

35
Музичне мистецтво: діалог традицій і новаторства. Підсумковий урок
Підведення підсумків навчального року
Музична вікторина
Л.Бетховен. Симфонія № 9. Фінал «Ода до радості».

М.Мозговий «Край мій рідний край»
Повторення улюблених пісень
Презентація проектів


Немає коментарів:

Дописати коментар