НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З МИСТЕЦТВА ДЛЯ УЧНІВ ЗПР 1-4 КЛАСИ З КАЛЕНДАРНИМ ПЛАНУВАННЯМКлас

Кількість годин

Підготовчий клас

Тема 1. Музика в школі.

35 (з них 4 год. – резервний час)

 

1 клас

Тема 1. Про що розповідає музика.

Тема 2. Музика навколо нас.

35 (з них 4 год. – резервний час)

16 год.

19 год.

2 клас

Тема 1. Типи музики.

Тема 2. Основні музичні жанри.

35 (з них 4 год. – резервний час)

17 год.

18 год.

3 клас

Тема 1. Основні властивості музики:

пісенність, танцювальність, маршовість.

Тема 2. Розвиток музики.

35 (з них 4 год. – резервний час)

16 год.

19 год.

4 клас

Тема 1. Музика мого народу.

Тема 2. Музика мого народу.

35 (з них 4 год. – резервний час)

17 год.

18 год.

 

ПІДГОТОВЧИЙ КЛАС

35 год. (1 год. на тиждень) (із них 4 год. – резервний час)

Зміст навчального

матеріалу

Державні вимоги

щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

та очікувані результати

1.     

2.     

3.     

Тема 1. Музика в школі (35 год.)

Ознайомлення із кабінетом музики.

 

Учень:

·         має уявлення про музику як навчальний предмет у школі;

·         розуміє мовлення вчителя;

·         називає і визначає місцезнаходження музичних об’єктів, своє робоче місце;

Формування: навичок орієнтування у навчальному просторі;

уявлень про музику як навчальний предмет у школі;

збагачення словникового запасу на основі вивчення назв музичних об’єктів, розташованих у класі;

Джерела музичних звуків (музичні інструменти та технічні засоби).

 

 

·         має уявлення про основні джерела музики;

·         слухає музичні звуки;

·         розрізняє і називає музичні звуки;

розвиток: фонетичного слуху;

уваги, пам’яті, мислення на основі знайомства з джерелами музичних звуків;

Правила слухання музики.

 

·         має уявлення про правила слухання музики;

·         слухає музичні твори;

·         впізнає фрагменти знайомих мелодій;

·         виконує правила слухання: не розмовляє, не перебиває зауваженнями та вигуками, не відволікається, не заважає слухати іншим (за нагадуванням вчителя);

формування: уявлень про елементарні правила слухання музики;

організація слухової уваги;

уміння позитивно реагувати на музичні звуки;

позитивних рис характеру в процесі слухання музики (організованість, дисциплінованість тощо);

 

Звуки живої природи.

 

·         слухає звуки живої природи (за вибором вчителя);

·         розрізняє; й називає звуки живої природи

·         розрізняє на слух звуки музики і живої природи;

формування: уміння сприймати, слухати, чути, ідентифікувати і розрізняти звуки музики і живої природи;

зосередженості в процесі слухання;

Звук голосу.

 

·         слухає звуки голосу вчителя, учнів;

·         реагує та визначає голос, повертаючись у бік того, хто говорить;

·         фіксує початок і кінець мовлення;

·         імітує звуки голосів;

 

формування слухової уваги та зосередженості в процесі слухання звуку голосу;

корекція звуковимови;

стимуляція позитивних емоцій (радості, задоволення, щастя тощо) в процесі слухового сприймання звуку голосів;

Дитячі шумові (металофон, брязкальця, бубон, барабан, дзвіночки тощо)

та музичні інструменти (фортепіано, баян, сопілка тощо).

 

·         має уявлення про дитячі шумові та музичні інструменти на вибір вчителя;

·         називає і розрізняє їх за зовнішнім виглядом ;

·         розрізняє їх звучання (за допомогою вчителя);

·         впізнає інструмент на ілюстрації, фото;

·         слухає звучання інструменту;

·         розрізняє звучання інструментів;

 

уточнення та конкретизації знань про музичні та дитячі шумові інструменти;

розвиток точності пам’яті на основі вивчення їх звучання;

корекція слухової уваги та зосередженості в процесі слухання звучання інструментів;

формування: активного словника (назви інструментів, їх якості та властивості);

позитивних емоцій (радості, задоволення, піднесеності тощо);

Пісня. Танець. Марш.

 

·         має уявлення про найпростіші типи музики: пісня, танець, марш;

·         називає музичні твори, які звучали на уроці;

·         визначає характер музичного твору;

·         розрізняє типи музики: пісня, танець і марш;

·         добирає до твору відповідний малюнок, фото, картку тощо;

 

розвиток сприймання музики на основі слухання творів різного характеру;

формування: емоційних реакцій у процесі слухання творів різного характеру;

зацікавленості до процесу слухання музики;

зосередженості на об’єкті слухання;

позитивних рис характеру у процесі вивчення навчального матеріалу;

Правила співу.

 

·         виконує правила охорони голосу: співає спокійно, не викрикує звуки, не напружує голос, не перекрикує товаришів, відчуває інтонацію (за нагадуванням вчителя);

·         дотримується елементарних правил співу і правильного дихання (за нагадуванням вчителя);

·         виконує правила співацької постави (за нагадуванням вчителя);

формування: охоронного співочого режиму;

дитячого голосового апарату;

правильної співочої постави;

відчуття єдності у співі;

старанності в процесі виконання музичних завдань;

 

Диригентські жести (увага, вступ, закінчення).

 

·         виконує диригентські жести вчителя (за нагадуванням вчителя);

 

формування уваги та уміння зосереджуватися в процесі вивчення диригентських жестів;

Правила дихання.

 

·         дихає по фразам (за нагадуванням вчителя);

формування навички правильного дихання;

Виконавська і

творча діяльність

Виконання пісень.

 

·         співає округлим та протяжним звуком (за нагадуванням вчителя);

·         відтворює мелодію і слова пісні (за підтримки вчителя);

·         відтворює пісню разом з учнями класу (за підтримки вчителя);

 

формування: та корекція співочого дихання;

дикційно-артикуляційних навичок; знань, умінь та навичок співу; емоційної сфери у процесі виконання пісні;

стимуляція мовленнєвої активності на основі вивчення тексту привітань та пісень;

Відтворення простих ритмічних малюнків.

 

·         відтворює простий ритмічний малюнок плесканням, вистукуванням, тупотінням тощо;

·         реагує на різні ритмічні малюнки;

·         узгоджує ритмічний малюнок із словами тексту;

·         узгоджує власні ритмічні дії з колективом (за підтримки вчителя).

 

формування: уваги та зосередженості в процесі відтворення ритмічних малюнків;

темпоритмічного відчуття;

розвиток: ритмічного слуху;

дрібної моторики кисті рук та різних груп великих м’язів;

корекція загальної моторики і рухових недоліків;

комунікативних якостей особистості на основі спілкування.

 


Орієнтовний матеріал для сприймання:

Українські народні пісні, «Ходить гарбуз по городу»; «Щедрик-ведрик», «Зайчику, зайчику», Я.Степовий,

українські народні танці, «Картопля»;

«До школи час», Ф.Колеса;

«Про ведмедика», А.Філіпенко, Т.Волгіна;

«В лісі», О.Тилічеєва;

«Засмутилось кошеня», Г.Кириліна, П.Воронько;

«На місточку», А.Філіпенко, Г.Бойко;

«Святкова», А.Філіпенко;

«Ой, заграйте, дударики», А.Філіпенко, В.Панченко;

В.Моцарт, Балет «Маленькі дрібнички», № 10, Gavotte;

Й.Бах, Оркестрова сюїта № 3, Арія;

П.Чайковський, Дитячий альбом, «Марш дерев’яних солдатиків», «Баба-Яга»;

І.Штраус, «Марш Радецького»;

С.Гулак-Артемовський, Ліричний танок;

Д.Бортнянський, Марш;

К.Дебюсі, «Мрії»;

В.Косенко, «Не хочуть купити ведмедика», «Купили ведмедика»;

М.Лисенко, Колискова.

Орієнтовний матеріал для виконання:

Українські народні пісні, «Налетіли журавлі»;«Щедрик-ведрик»,

«Як діждали літа»;

«Зозуля», Я.Степовий;

«Збирай урожай», А.Філіпенко, Т.Волгіна;

«По малину в сад підемо», А.Філіпенко, Т.Волгіна;

«Про ведмедика», А.Філіпенко, Т.Волгіна;

«Новорічна», А.Філіпенко, Г.Бойко;

«Зимонька-снігуронька», Я.Степовий,

«На місточку» А.Філіпенко, Г.Бойко;

«Киця», В.Вітліна, Н.Найдьонова;

«Калачі», А.Філіпенко, Г.Демченко.

Матеріал для музикування та виконання в русі:

Українські народні пісні, «Гоп, гоп, ту-ту-ту», «Сорока-ворона», «Ду-ду-ду, коза», «Вийди, вийди, сонечко», «Іде, іде дід»; «Диби-диби», «Дрібушечки»,

«Гуси прилетіли», «Браві солдати», А.Філіпенко;

«Гра з брязкальцями», А.Козакевич.

 

Вчитель може додавати або самостійно добирати інші музичні твори для сприймання, виконання та музикування з урахуванням сучасних напрацювань тощо.

 

 

1 КЛАС

35 години (1 година на тиждень), з них 4 год. – резервний час

Зміст навчального

матеріалу

Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

та очікувані результати

1.     

2.     

3.     

Тема 1. Про що розповідає музика (16 год.)

Музика в житті людини.

 

Учень:

·      має уявлення про музику як мистецтво, що розповідає про життя людей і навколишній світ мовою звуків;

·      має уявлення про основні джерела музики;

·      розрізняє на слух основні джерела музики;

Формування: уявлень про музику як мистецтво;

уваги, пам’яті, мислення на основі вивчення джерел музики;

уміння розрізняти джерела музики;

уміння позитивно реагувати на об’єкти слухання та джерела музики;

Правила слухання музики.

 

·      має уявлення про правила слухання музики

·      дотримується правил слухання музики в класі : не розмовляє, не перебиває зауваженнями та вигуками, не відволікається, не заважає слухати іншим (за нагадуванням вчителя);

формування: уявлень про елементарні правила слухання музики;

зосередженості в процесі слухання;

виховання позитивних рис характеру особистості (організованість, дисциплінованість);

Правила співу.

 

·      має уявлення про правила співу;

·      дотримується правил співочої постави (за нагадуванням вчителя);

·      намагається правильно брати дихання (за нагадуванням вчителя);

·      реагує на диригентські жести;

·      співає спокійно, легким, округлим та протяжним звуком (за нагадуванням вчителя);

формування: уявлень про елементарні правила співу; охоронного співочого режиму;

правильної співочої постави; уваги та уміння зосереджуватися в процесі вивчення диригентських жестів;

навички правильного дихання; певних знань, умінь та навичок співу;

 

Особливості музичних звуків (високі й низькі, довгі та короткі, гучні й тихі).

 

·    має уявлення про музичні звуки;

·    розпізнає висоту звучання музичних звуків (високо – низько); тривалість їх звучання (довгі – короткі); їх динамічні відтінки (гучно - тихо) (за допомогою вчителя);

формування: слухової уваги та зосередженості в процесі слухання музичних звуків;

позитивних емоцій (радості, задоволення тощо) в процесі слухового сприймання музичних звуків;

Музика вокальна та інструментальна.

 

·    має уявлення про вокальну та інструментальну музику;

·    розрізняє на слух вокальну та інструментальну музику;

·    називає музичні твори та пісні, що звучали на уроці;

·    на елементарному рівні намагається висловити враження від музичних творів;

формування: слухової уваги та зосередженості в процесі слухання вокальної та інструментальної музики;

знань про вокальну та інструментальну музику;

зв’язного мовлення;

позитивних рис характеру (уважність, організованість, дисциплінованість) в процесі слухання музики;

Забарвлення звучання голосу людини та музичних інструментів.

·    розпізнає чоловічий та жіночий голос;

·    розпізнає звучання окремих музичних інструментів;

·    розрізняє на слух звук голосу та звуки музичних інструментів;

формування: слухової пам’яті під час слухання звучання голосу людини та музичних інструментів;

порівняння різних звуків;

розрізнення голосів, музичних інструментів тощо;

Різновиди музичних інструментів (металофон, брязкальця, бубон, барабан, дзвіночки, фортепіано, баян, сопілка).

·    має уявлення про окремі музичні інструменти;

·    розрізняє на слух звучання окремих музичних інструментів;

·    називає окремі музичні інструменти;

 

формування уваги, пам’яті, мислення в процесі вивчення музичних інструментів;

активного словника в процесі вивчення назв інструментів, їх якості та властивостей;

пізнавального інтересу до вивчення музичних інструментів;

Українські народні інструменти: бандура, сопілка, бубон, особливості їх звучання.

 

·    має уявлення про окремі українські народні інструменти;

·    розрізняє їх за зовнішнім виглядом;

·    розрізняє їх звучання;

·    впізнає і називає зображення того чи іншого інструменту на малюнку/фото тощо;

формування: мисленнєвих операцій уточнення та конкретизації знань про українські народні інструменти; слухової уваги та зосередженості;

позитивних емоцій в процесі слухання їх звучання (радості, задоволення, піднесеності тощо);

Українська народна пісня: колискові, колядки, щедрівки.

 

·    має уявлення про українські народні пісні;

·    розпізнає життєвий зміст народної пісні;

·    на елементарному рівні намагається висловити враження від пісні;

·    розрізняє на слух колискову від щедрівки;

·    називає пісню, що звучала на уроці;

·    визначає характер пісні;

·    добирає до пісні відповідний малюнок/фото тощо;

формування: знань та уявлень про українську народну музику;

уміння порівнювати об’єкті слухання;

мовлення у процесі вивчення назв і тексту пісень;

збагачення слухової пам’яті та досвіду музично-слухового сприймання;

виховання дисциплінованості у процесі вивчення навчального матеріалу;

Український народний танець: козачок.

 

·    має уявлення про українські народні танці;

·    на елементарному рівні намагається висловити враження від танцю;

·    розрізняє на слух танець, що звучав на уроці;

·    називає танець, що звучав на уроці;

розширення знань та уявлень про українську народну музику;

розвиток ритмічного слуху;

виховання позитивного ставлення до української народної музики;

Виконавська і творча діяльність

Виконання пісень різного емоційного змісту і характеру.

 

·    співає спокійним округлим та протяжним звуком;

·    передає настрій і характер музики;

·    співає емоційно, виразно і злагоджено у дитячому колективі;

·    дотримується правил поведінки в музичному класі;

формування: певних знань, умінь та навичок співу; дикційно-артикуляційних навичок співу; мовленнєвої активності на основі вивчення тексту пісень;

емоційної сфери у процесі виконання пісні;

Створення простих ритмічних супроводів до пісень і танців.

 

·    відтворює простий ритмічний супровід плесканням, вистукуванням, тупотінням тощо;

·    розрізняє на слух різні ритмічні малюнки;

·    узгоджує ритмічний супровід із словами пісень;

·    узгоджує власні ритмічні дії з колективом;

·    дотримується правил елементарного музикування;

формування: уваги та зосередженості в процесі створення ритмічних супроводів;

темпоритмічного відчуття;

ритмічного слуху;

розвиток дрібної моторики кисті рук та різних груп великих м’язів;

корекція загальної моторики і рухових недоліків;

Музикування на дитячих музичних інструментах.

·     має уявлення про способи гри на окремих музичних інструментах;

·    відтворює ритм найпростіших вправ і дитячих пісень;

·    використовує найпростіші навички гри в ансамблі;

·    дотримується правил елементарного музикування;

формування: навичок гри на музичних інструментах;

музичного сприймання у процесі гри на окремих музичних інструментах;

Виконання пісень «у ролях» з елементами інсценування, прості елементи імпровізації: вокальної, ритмічної, пластичної.

 

·    відтворює пісню «у ролі» (за допомогою вчителя);

·    передає настрій і характер пісні;

·    на елементарному рівні імпровізує у пісні або рухах.

 

формування: образного мислення;

творчої активності.

 

Орієнтовний матеріал для сприймання:

Українські народні пісні, «Котику сіренький», «Два півники», «Сопілка»; «Галя по садочку ходила»;

українські народні танці «Козачок» ,«Гопак»;

«Перший дзвоник», Н.Май;

«Калинова сопілочка», Л.Левітова;

«Узяла лисичка скрипку», А.Філіпенко;

«Спека», О.Тилічеєва;

«Осінь ходить по лісах», О.Тилічеєва; «Що у осені в кошику?», О.Тилічеєва; «Засмутилось кошеня», Г.Кириліна, П.Воронько;

«На місточку», А.Філіпенко, Г.Бойко; «Гарний танець гопачок», А.Філіпенко.

В.Моцарт, Соната № 5, соль мажор (Allegro);

Й.Бах, Волинка; Брандербузький концерт № 2 (Andante);

М.Леонтович, «Щедрик»;

Р.Шуман, «Дід Мороз»;

П.Чайковський, Дитячий альбом, «Хвороба ляльки», «Нова лялька», «Солодка мрія», «Гра в конячки»;

К.Дебюсі, «Музика янголів»

Ф.Шуберт, «Вальс»;

Я.Степовий, «Колискова»;

Л.Ревуцький, «Колискова»;

Ф.Шопен, «Колискова для ангела»; Ноктюрн оп. 9 № 1, сі-бемоль мінор;

А.Лядов, «Музична табакерка»;

М.Глінка, «Дитяча полька»;

Д.Кабалевський, «Кавалерійська»;

К.Мясков, Концертний етюд;

В.Сокальський «Пташка».

Орієнтовний матеріал для виконання:

Українські народні пісні, «Сів шпак на шпаківню»; «Ходить гарбуз по городу»;

«Щедрик-ведрик», «Коляд-коляд-колядниця»; «Галя по садочку ходила»;

«На місточку», А.Філіпенко, Г.Бойко;

«Ходить цап», Т.Шутенко, О.Марунич;

«Падає листя», М.Красєва, М.Івенсен;

«Осінь ходить по лісах», О.Тилічеєва; «Дощик», О.Тилічеєва, Л.Глібова;

«Саночки-санчата», А.Кос-Анатольський, І.Кульська;

«Гарний танець гопачок», А.Філіпенко.

Матеріал для музикування та виконання в русі:

Українські народні пісні, «Диби-диби»,«Іди, іди дощику», «Ой, дзвонять дзвони», «Я коза ярая», «Печу, печу хлібчик», «Галя по садочку ходила»;

українські народні танці, «Козачок», «Гопак»;

«Плескаємо-тупаємо», Я.Степовий;

«Дрібушечки», Я.Степовий;

«Ладки-ладки», В.Верховинець;

«Діти колом стоять», В.Верховинець.

Вчитель може додавати або самостійно добирати інші музичні твори для сприймання, виконання та музикування з урахуванням сучасних напрацювань тощо.

 

Тема 2. Музика навколо нас (19 год.)

Життєвий зміст музики.

 

Учень:

·    має уявлення про музику як мистецтво, що розповідає про життя людей і навколишній світ мовою звуків;

·    розпізнає життєвий зміст музики;

порівнює життєвий зміст, настрій і характер нескладних музичних творів(за допомогою вчителя);

Формування: уявлень про музику, її зміст, розмаїття її характерів;

уміння сприймати, розпізнавати і порівнювати зміст музики;

уміння позитивно реагувати на настрій і характер музичного твору;

 

Головні ознаки найпростіших типів музики – пісні, танцю, маршу.

 

·    має уявлення про головні ознаки найпростіших типів музики;

·    спостерігає за зміною настрою, характеру музичного твору;

·    висловлює власне враження про музичний твір;

·    розрізняє на слух пісню, танець, марш (за допомогою вчителя);

формування: уваги і пам’яті на основі вивчення головних ознак типів музики;

активного словника на основі вивчення типів музики;

уміння позитивно реагувати на музичні твори різних типів;

Музика народна та композиторська.

·    має уявлення про народну і композиторську музику;

·    називає музичні твори, що звучали у класі;

·    наводить приклади народної і композиторської музики (за допомогою вчителя);

розвиток уточнення та конкретизації знань про народну і композиторську музику;

стимуляція пізнавального інтересу до народної та композиторської музики;

Композитор, виконавець, слухач.

 

·    має уявлення про поняття «композитор», «виконавець», «слухач»;

·    розпізнає діяльність композитора, виконавця, слухача;

·    наводить приклад людини, яка є композитором, виконавцем або слухачем (за допомогою вчителя);

формування: уміння уточнення та конкретизації знань про діяльність композитора, виконавця, слухача;

уміння сприймати та порівнювати поняття;

активного словника (поняття, їх зміст);

Народна музика: пісні й танці України.

 

·    має уявлення про українську народні пісні, найвідоміші танці;

·    розпізнає характер пісні чи танцю;

·    розрізняє на слух пісню і танець;

·    наводить приклад музичного твору, що звучав у класі (за допомогою вчителя);

формування знань про народну музику;

стимуляція пізнавального інтересу до вивчення народної музики;

формування позитивних емоційних реакцій у процесі слухання народної музики;

Втілення в музиці різних дитячих образів – іграшки та забави; музика в мультиплікації.

 

·    має уявлення про втілення в музиці дитячих образів в іграшках та забавах, в дитячих мультфільмах;

·    називає знайомі музичні образи;

·    наводить приклади музичних творів, що звучали у класі (за допомогою вчителя);

формування уваги, пам’яті, мислення на основі знайомства з різними дитячими образами в музиці;

стимуляція позитивних емоцій в процесі сприймання дитячих образів у музичних творах;

Музичні інструменти у створенні різноманітних характерів музики (фортепіано, баян, сопілка, бандура, бубон тощо).

·     має уявлення про окремі музичні інструменти;

·     називає окремі музичні інструменти;

·     розрізняє на слух звучання музичні інструменти;

·     порівнює характер нескладних музичних творів (за допомогою вчителя);

формування: пізнавального інтересу до вивчення музичних інструментів;

активного словника (назви інструментів, їх якості та властивості);

музичного сприймання на основі слухання звучання інструментів;

Музичні картини природи (природа в музиці).

 

·     має уявлення про образи природи в музиці;

·     спостерігає за яскраво вираженими образами природи в музиці;

·     називає музичні твори, що звучали в класі;

·     розрізняє образи природи в музичних творах;

формування уміння уважно слухати музику;

уміння розрізняти образи природи в музиці;

емоційного відгуку на музичну картинку природи;

активності під час виконання музичних завдань;

Виконавська і

творча діяльність

Виконання пісень різного емоційного змісту і характеру.

·    співає спокійним округлим та протяжним звуком;

·    передає настрій і характер пісні;

·    співає емоційно, виразно і злагоджено у дитячому колективі;

·    дотримується правил поведінки в музичному класі;

формування: знань, умінь та навичок співу;

дикційно-артикуляційних навичок;

позитивної емоційної сфери у процесі музичної діяльності;

корекція співочого дихання;

стимуляція мовленнєвої активності на основі вивчення тексту пісень;

Створення темброво-ритмічних супроводів до пісень і танців.

·    відтворює простий ритмічний супровід плесканням, вистукуванням, тупотінням тощо;

·    розрізняє тембр голосу жіночий/чоловічий;

·    узгоджує ритмічний супровід із словами пісень;

·    узгоджує власні ритмічні дії з колективом;

розвиток: уваги в процесі відтворення ритмічних малюнків; темпоритмічного відчуття;

ритмічного слуху;

дрібної моторики кисті рук та різних груп великих м’язів;

загальної моторики і рухових недоліків;

 

Пластичне інтонування і дитяча гра.

·    передає пластичними рухами характер музичного твору;

·    виконує свою роль у дитячих іграх;

·    узгоджує власні дії з колективом;

формування зосередженості в процесі створення пластичного інтонування;

корекція слухової уваги та зосередженості;

розвиток пам’яті в процесі виконання завдань щодо дитячих ігор;

Музикування на дитячих музичних інструментах.

·     має уявлення про способи гри на окремих музичних інструментах;

·    відтворює ритм найпростіших вправ і дитячих пісень;

·    використовує найпростіші навички гри в ансамблі;

·    дотримується правил елементарного музикування;

розвиток: навичок гри на окремих музичних інструментах;

музичного сприймання у процесі гри на окремих музичних інструментах;

Виконання пісень «у ролях» з елементами інсценування.

 

·    відтворює пісню «у ролі»;

·    передає настрій і характер пісні;

·    на елементарному рівні імпровізує у пісні або рухах.

 

формування: образного мислення;

творчої активності.

 

Орієнтовний матеріал для сприймання:

Українські народні пісні, «Ой, ходить сон коло вікон»; «Комарик»; «Вийди, вийди, сонечко», Л.Ревуцький; «Подоляночка»; «Веснянка», Л.Ревуцький; «Щебетала пташечка», Я.Степовий;

українські народні танці, «Метелиця»;

«Новорічний хоровод», А. Філіпенко, Т.Волгіна;

«Сумна пісня», О.Тилічеєва;

«Дощик припусти», О.Тилічеєва;

«Рахівничка», І.Арсеєва;

«Весняні листя», І.Арсеєва;

«Солдати марширують», І.Арсеєва;

«Грім», О.Тілічеєва;

«Капітошка я малий», «Повертайся, Капітошко! (мультфільм «Капітошка»);

«Ой, мамо люблю Гриця» (мультфільм «Жив-був пес»);

«Пісня Лисички», М.Лисенко;

В.Моцарт, Турецкий марш;

Соната № 16, до мажор (Allegro);

Й.Бах, Менует;

Д.Бортнянський, «Марш»»;

В.Сильвестров, «Марш»;

С.Людкевич, «Гагілка»;

П.Чайковський, Пори року, «Пролісок»;

К.Дебюсі, «Золоті рибки»;

Ф.Шуберт, «Бджілка»;

Ф.Шопен, «Крапля дощу»;

Е.Гріг, Сюїта «Пер Гюнт», «Ранок»;

Ж.Рамо, «Перегомін птахів»; Л.ДАКЕН, «Зозуля»;

Ш.Сен-Санс, Зоологічна фантазія «Карнавал тварин», «Лебідь»;

А.Лядов, «Зайчик», «Баба-Яга»;

М.Глінка, «Дитяча полька»;

Е.Гріг, «Пташка»;

В.Сокальський, «Пташка»;

В.Косенко, «Дощик»;

М.Скорик, «Народний танець»;

К.Стеценко, «Вечірня пісня».

Орієнтовний матеріал для виконання:

Українські народні пісні, «Ходить квочка коло кілочка»; «Два півники»;

«Ой минула вже зима»;

«Веснянка»; «Вийди, вийди, сонечко», Л.Ревуцький, «Ой, єсть в лісі калина»,

«Пісня Лисички», М.Лисенко;

«Сьогодні в мами свято», А.Філіпенко, Т.Волгіна;

«Вічний вогонь», А.Філіпенко;

«Найкраща», В.Іванникова, О.Фадеєва;

«Сонечко», М.Підгірянка, К.Котко;

«Зацвіла в долині», А.Філіпенко, Т.Шевченко;

«Ой, заграйте дударики», А.Філіпенко.

Матеріал для музикування та виконання в русі:

Українські народні пісні, «Вийди, вийди, сонечко», Л.Ревуцький; «Подоляночка»; «Жайвір прилетів»; «Плету, плету, плетіночку»;

«Іде, іде дід,дід»; «Веселі долоні»,

«Шум», В.Верховинець;

«Кривий танець», В.Верховинець;

«Гей, Сірко!», В.Верховинець;

«Пізнай по голосу»;

«Гроза», С.Бублей.

Вчитель може додавати або самостійно добирати інші музичні твори для сприймання, виконання та музикування з урахуванням сучасних напрацювань тощо.

 

 

2 КЛАС

35 години (1 година на тиждень), з них 4 год. – резервний час

 

Зміст навчального

матеріалу

Державні вимоги

щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

та очікувані результати

1.

2.

3.

Тема 1. Типи музики (17 год.)

Пісня, танець, марш – основні типи музики.

Учень:

·    має уявлення про основні типи музики: пісня, танець, марш;

·    розрізняє на слух пісню, танець і марш;

·    визначає настрій і характер музичних творів різних типів;

 

Розвиток: сприймання музики на основі вивчення основних типів музики; уміння сприймати і розпізнавати основні типи музики;

емоційних реакцій у процесі слухання музики;

зацікавленості до процесу слухання музики;

Різноманітність характерів музики.

·    має уявлення про різноманітність характерів музики;

·    спостерігає за змінами настрою і характеру в творі;

·    визначає настрій і характер музичного твору;

збагачення музичної пам’яті, досвіду музично-слухового сприймання;

розвиток довільної уваги та пам’яті в процесі слухання і спостереження за зміною характеру музичного твору;

Виражально-зображальні можливості пісні, танцю і маршу.

·    має уявлення про виражально-зображально можливості музики;

·    розуміє зміст музичного твору;

·    намагається зрозуміти, що саме виражає прослуханий музичний твір (настрій людини або її почуття, рухи людини або явища навколишнього світу (за допомогою вчителя);

уточнення уявлень про виражально-зображальні можливості музики;

стимуляція асоціативного мислення;

розвиток слухової уваги, зосередженості; цілісності сприймання музичних творів;

збагачення активного словника в процесі виконання музичних завдань;

Зображення музикою різноманітних рухів, певних життєвих подій, картин природи, звукових сигналів тощо.

·    спостерігає за настроєм і характером музичного твору;

·    намагається визначити якому руху, події, картині природи чи звуковому сигналу належить ця музика (за допомогою вчителя);

розвиток: уваги в процесі слухового сприймання музичного твору;

мовлення в процесі повідомлення інформації щодо прослуханої музики;

 

Виражальні засоби музики в марші, пісні, танці.

·    має уявлення про виражальні засоби музики;

·    визначає мелодію і супровід, темп і динамічні відтінки музичних творів різних типів (за допомогою вчителя);

розвиток: уявлень про виражальні засоби музики; музичної пам’яті і досвіду музично-слухового сприймання творів різного типу;

мисленнєвої операції порівняння;

Життєві обставини, за яких звучить марш, пісня, танець.

·    має уявлення про життєві обставини, за яких звучать ці твори;

·    розуміє зміст музичного твору;

·    висловлює своє враження від музичних творів, що звучать у класі;

розвиток: уміння співвідносити музичні твори з життєвими обставинами;

бажання слухати музичні твори і накопичувати знання про них;

 

Мова і музика.

·    має уявлення про спільні та відмінні риси між мовою і музикою;

·    розуміє, щоб записати мову треба знати алфавіт, а щоб записати музику – ноти (за допомогою вчителя);

·    називає елементи музичної мови: мелодія, фраза тощо;

розвиток: уявлень про основні елементи музичної мови;
пізнавальної активності в процесі вивчення навчального матеріалу;

вміння аналізувати і порівнювати музичні об’єкти;

Основні поняття і терміни: пісня, танець, марш.

·    орієнтується у нових поняттях;

·    застосовує поняття у власному мовленні;

розвиток узагальнення і

усвідомлення суттєвих ознак музичних термінів і понять;

збагачення словникового запасу на основі вивчення музичних понять і термінів;

Виконавська і творча діяльність

Виконання пісень різного емоційного змісту і характеру.

 

 

·    співає виразно округлим та протяжним звуком;

·    передає настрій і характер пісні;

·    співає емоційно, виразно і злагоджено у дитячому колективі;

·    дотримується правил співу і поведінки в музичному класі;

формування: співочого дихання; дикційно-артикуляційних навичок;

певних знань, умінь та навичок співу; емоційно-вольвої сфери у процесі виконання пісні;

розвиток мовлення на основі вивчення тексту пісень;

Створення темброво-ритмічних супроводів до пісень і танців.

·    створює простий ритмічний супровід плесканням, вистукуванням, тупотінням тощо;

·    розрізняє тембр голосу жіночий/чоловічий;

·    узгоджує ритмічний супровід із словами тексту пісні або ритмом танцю

·    узгоджує власні ритмічні дії з діями колективу;

розвиток: уваги та зосередженості в процесі створення ритмічних малюнків; темпоритмічного відчуття; ритмічного слуху; дрібної моторики кисті рук та різних груп великих м’язів;

загальної моторики і рухових недоліків;

 

Пластичне інтонування характеру музики, виконання ритмічно-танцювальних рухів.

·    виражає пластичними рухами характер музичного твору;

·    виконує ритмічно-танцювальні рухи ;

·    узгоджує власні дії з діями колективу;

розвиток: слухової уваги та зосередженості в процесі пластичного інтонування; пам’яті в процесі виконання завдань щодо пластичного інтонування; темпоритмічного відчуття та різних груп м’язів в процесі музичної діяльності;

Музикування на дитячих музичних інструментах.

·    відтворює ритм найпростіших вправ, дитячих пісень тощо відповідно до інструкції вчителя;

·    використовує найпростіші навички гри в ансамблі;

·    дотримується правил елементарного музикування.

 

конкретизація навичок і прийомів гри на музичних інструментах;

розвиток: організаційно-ансамблевих навичок;

дихання, артикуляційної і дрібної моторики пальців, відчуття ритму в процесі гри на дитячих музичних інструментах.

 

Орієнтовний матеріал для сприймання:

Українські народні пісні, «Повішу я колисочку»; «Два півника»;

«Дударик», М.Леонтович; «У Віфліємі новина»;

«В полі, в полі плужок ходить», М.Леонтович ;

«Добрий вечір тобі»; «Ой, хто, хто Миколая любить!»;

«Уставай же, брате» (колядка); «Щедрик», М.Леонтович;

українські народні танці, «Поліська полька»;

«До школи час», Ф.Колесса;

«Києве мій», І.Шамо, Д.Луценко;

«Це моя Україна», А.Камінчук;

«Осінній настрій», Ю.Іщенка;

«Осінній листочок», М.Ведмедерь, А.Камінчук;

«Листопад», М.Ведмедерь, А.Камінчук;

«Дощик», М.Любарський;

П.Чайковський, Пори року, «Осіння пісня»;

П.Чайковський, балет «Лускунчик», «Вальс сніжинок»;

Я.Степовий, «Сніжинки»;

С.Рахманінов, «Італійська полька»;

М.Лисенко, «Пісня без слів»; «Вальс»; «Перша втрата»;

Д.Бортнянський, «Марш»;

В.Подвала, «Капризуля»;

Р.Шуман, «Веселий селянин, що повертається з роботи».

Орієнтовний матеріал для виконання:

Українські народні пісні, «Два півника»;

«Добрий вечір тобі»; «Колядин, колядин, я у батька один»;

поспівки «Бім-бом», «В нашім класі», «Дзвонить дзвінок»;

«На святий вечір», М.Підгірянка, М.Фуртак;

«Рум’яне сонце», Л.Ямковий, А.Мігай;

«Школярі», Ф.Колесса;

«Сім’я», А.Ахундова, І.Бершадський;

«Веселий музикант», А.Філіпенко;
«Наша Україна», М.Катричко, В.Кленець.

Матеріал для музикування та виконання в русі:

Українські народні пісні, «Ходить гарбуз по городу»; «Коляда, коляда»;

«Щедрик», М.Леонтович;

«Гей, Сірко!», В.Верховинець;

«Гоп-гоп», В.Верховинець;

«Дивовижні сходи», О.Тилічеєва.

Вчитель може додавати або самостійно добирати інші музичні твори для сприймання, виконання та музикування з урахуванням сучасних напрацювань тощо.

 

Тема 2. Основні музичні жанри (18 год.)

Знайомство з музичними жанрами класичної музики: опера і балет.

Учень:

·    має уявлення про жанри музики: опера, балет;

·    порівнює музичні твори різних жанрів;

·    розрізняє жанр музичного твору, що звучав у класі;

·    визначає і добирає до певного жанру музики відповідний малюнок/фото тощо;

·    обґрунтовує належність твору до певного жанру;

Розвиток: сприймання музики на основі слухання творів різних жанрів;

зацікавленості до процесу слухання музики;

зосередженості на об’єкті слухання;

формування: емоційних реакцій у процесі слухання жанрових творів;

Засоби музичної виразності.

·    має уявлення про виражальні засоби музики: мелодія, супровід, темп, динамічні відтінки;

·    визначає засоби музичної виразності;

розвиток: уточнення, збагачення музичної пам’яті і досвіду музично-слухового сприймання;

фонетичного слуху;

зосередженості в процесі розрізнення засобів музичної виразності;

Виражальні та зображальні можливості музики.

·    має уявлення про виражально-зображально можливості музики;

·    спостерігає за характером музичного твору і його виражальними і зображальними можливостями;

·    визначає, що саме виражає прослуханий музичний твір (настрій людини або її почуття, рухи людини або явища навколишнього світу (за допомогою вчителя));

формування: уміння сконцентруватися на виражально-зображальних можливостях музики;

елементарних знань щодо виражально-зображальних можливостей музики;

уміння сприймати, слухати, чути, ідентифікувати і розрізняти виражально-зображальні засоби;

Дитяча опера.

 

·    має уявлення про певний жанр музики;

·    розуміє зміст дитячої опери, що звучала в класі;

·    називає музичні твори жанру дитячої опери та їх авторів, що звучали в класі;

·    висловлює власне враження від музичних творів;

конкретизація музично-слухових уявлень;

розвиток уміння сприймати, розпізнавати твори дитячої опери;

збагачення словникового запасу на основі розширення знань та уявлень про дитячу оперу;

Народна пісня у творах композиторів.

 

·    має уявлення про використання народної пісні у творах композиторів;

·    називає народну пісню, що звучала на уроці;

конкретизація знань про застосування народної пісні у творах композиторів;

розвиток слухової уваги в процесі впізнавання народної пісні;

Роль мелодії та супроводу в музичному творі.

·    має уявлення про роль та значення мелодії і супроводу в музичному творі;

·    спостерігає за мелодією/супроводом в музичному творі;

·    розрізняє мелодію та супровід в музичному творі;

розвиток: слухової уваги, зосередженості;

пам’яті й мислення на основі вивчення ролі мелодії та супроводу;

формування позитивних якостей особистості (уважність, емоційність, музичність тощо);

Пісенність, танцювальність і маршовість в інструментальних творах.

·    має уявлення про інструментальну музику;

·    спостерігає за характером музичного твору;

·    називає знайому пісню, танець чи марш в інструментальному творі;

розвиток: цілісності сприймання; довільної уваги; емоційного ставлення до інструментальних творів; накопичення та збагачення словника на основі розширення знань та уявлень про інструментальну музику;

Зв’язок музики з іншими видами мистецтва.

·    розуміє, що один і той самий образ можна передавати через різні види мистецтва відповідними засобами виразності;

·    знаходити певний образ у змісті інших видів мистецтва знаходити певний образ (за допомогою вчителя);

стимуляція асоціативного мислення;

уточнення і закріплення уявлень про різні види мистецтва;

закладення основ культури особистості;

розширення загального культурного досвіду дитини;

 

Основні поняття і терміни: композитор, виконавець, слухач,

мелодія, супровід, темп, динамічні відтінки, балет, опера.

 

·    має уявлення про музичні терміни і поняття;

·    розуміє визначення музичних термінів і понять

·    користується новою термінологією;

формування: узагальнення і

усвідомлення суттєвих ознак певного поняття;

збагачення словникового запасу на основі вивчення понять і термінів;

Виконавська і

творча діяльність

Виконання пісень різного емоційного змісту і характеру.

·    співає виразно округлим та протяжним звуком;

·    передає настрій і характері пісні;

·    співає емоційно, виразно і злагоджено у дитячому ансамблі;

·    відтворює ритмічно і розбірливо слова пісні;

·    дотримується правил співу та поведінки в музичному класі;

·    дотримується правил ансамблевого співу і ансамблевої поведінки в процесі вивчення та колективного виконання пісень;

розвиток:

співочого діапазону;

умінь правильного виконувати темпо-ритмічної структури пісень; відчуття єдності у співі; слухового самоконтролю;

удосконалення звуковимови;

стимуляція мовленнєвої активності в процесі виконання пісень;

формування: емоційного ставлення до співу; комунікативних якостей особистості в процесі колективного виконання пісень;

Пластичне інтонування характеру музики, виконання ритмічно-танцювальних рухів.

·    передає пластичними рухами характер музичного твору;

·    виконує ритмічно-танцювальні рухи;

·    називає елементарні музично-ритмічні рухи, що вивчались протягом року;

·    відповідає рухами (енергійними, танцювальними, спокійними) на характер музики (маршової, танцювальної, спокійної);

стимуляція: емоційного відгуку на музику через свою фізичну участь в музично-ігровій діяльності; кінестетичного відчуття у різних рухах;

розвиток: загальної моторики і рухових недоліків;

координації та плавності рухів у процесі пластичного інтонування та ритмічно-танцювальних рухів;

Інсценування пісні-гри.

·    орієнтується у процесі виконання інсценування пісні-гри;

·    виконує рухові інструкції вчителя (передавати найпростіші музично-ігрові образи) під час інсценування дитячих пісень;

·    використовує відповідну міміку.

 

спонукання відтворення відповідних рухових дій, музично-ігрових образів, за музикою і інструкціями вчителя;

розвиток: музично-сенсорних здібностей;

координації та плавності рухів у процесі інсценування пісні.

Орієнтовний матеріал для сприймання:

Українські народні пісні, «Ой, весна-красна» (ансамбль «Роксоланія»); «Ой, єсть в лісі калина», Я.Степовий;

«Щебетала пташечка», Я.Степовий;

українські веснянки і заклички;

«Іди, іди дощику»; «Як діждемо літа»; «Ой, на горі жито»; «Журавель»;

українські народні танці, «Гречаники»;

«Мамин день», І.Арсеєва;

«Мама співає», О.Тилічеєва;

«Реве та стогне Дніпр широкий», Т.Шевченко, Д.Крижанівський, обр. В.Косенко;

«Дніпровська вода», Ю.Рибчинський, І.Карабиця;

«Звучи, рідна мово!», А.Демиденко, О.Семенова;

«Київ квітучий», Д.Давидюк, І.Кириліна;

«Україно! Любов моя», І.Шамо, Д.Луценко;

П.Чайковський, балет «Лускунчик», «Вальс квітів», «Іспанський танець», «Марш»;

М.Лисенко, опера «Коза-дереза»;

П. Чайковський, балет «Лебедине озеро», «Танець із кубками»;

П.Чайковський, Пори року, «Пісня жайворонка»;

М.Римський-Корсаков, опера «Казка про царя Салтана», «Політ джмеля»;

К.Стеценко, опера «Лисичка, Котик і Півник»;

Д.Кабалевський, «Зайчик дратує ведмедика»;

К.Дебюсі, ноктюрн «Хмари»;

С.Прокоф’єв, «Казки старої бабусі»

І.Беркович, Варіації на тему укр. нар. пісні «По дорозі жук, жук».

Орієнтовний матеріал для виконання:

Українські народні пісні, «Подоляночка»; «Щебетала пташечка», Я.Степовий; «Уже недалечко червоне яєчко»;«Ой, єсть в лісі калина», Я.Степовий; «Засмучений зайчик», Я.Степовий;

українські веснянки і заклички;

«Ходить сонко», Л.Бутуханова;

«Гойда, гойда», З.Дика, Л.Бутуханова;

«Рідна мова», Ю.Косинський, Л. Бутуханова;

«Сьогодні в мами свято», А.Філіпенко, Т.Волгіна;

«Києве мій», І.Шамо, Д.Луценко;

«Київ квітучий», Д.Давидюк, І.Кириліна;

«Добрий день», Т.Майданович, Л.Бутуханова.

Матеріал для музикування та виконання в русі:

Українські народні пісні, «Ой, на горі сидить зайчик»; «Іди, іди дощику»;

«Журавель»; «Сонечко»; «Вийди, вийди, Іванку»; «Скок, скок, поскок»; «Кіт Опанас»; «Голубка»;

«Куй, куй, ковалі», В.Верховинець;

«Сонечко», В.Верховинець;

«Ми на луг ходили», А.Філіпенко, Т.Волгіна;

«По малину в сад підем”, А.Філіпенко, Т.Волгіна.

Вчитель може додавати або самостійно добирати інші музичні твори для сприймання, виконання та музикування з урахуванням сучасних напрацювань тощо.

 

 

3 клас

35 год. (1 год. на тиждень), з них 4 год.резервний час

 

Зміст навчального

матеріалу

Державні вимоги

щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

та очікувані результати

1.

2.

3.

Тема 1. Основні властивості музики:

пісенність, танцювальність, маршовість (16 год.)

Пісенність, танцювальність і маршовість як особливі якості музики, пов’язані з піснею, танцем, маршем.

 

 

Учень:

·    має уявлення про пісенність, танцювальність і маршовість як найважливіші властивості музики;

·    порівнює жанрові ознаки музичних творів, знаходить у них спільне й відмінне;

·    називає музичні твори, що звучали у класі та їх авторів;

Розвиток: сприймання музики на основі вивчення основних властивостей музики; уміння сприймати і розпізнавати основні властивості музики;

формування: усвідомлення суттєвих ознак пісні, танцю і маршу;

емоційних реакцій у процесі слухання музики;

зацікавленості до процесу слухання музики;

збагачення словникового запасу на основі розширення кола знань та уявлень про музику;

Пісенність як особливість музики, проникнутої співучістю, мелодійністю, але не обов’язково призначеної для співу.

·    має уявлення про пісенність як особливість музики, не обов’язково призначеної для співу;

·    називає музичні твори, що звучали у класі, та їх авторів;

·    висловлює власне ставлення до змісту музичних творів;

розвиток: довільної уваги, пам’яті та мислення на основі вивчення основних властивостей музики ;

музичного сприймання на основі слухання творів пісенного характеру;

емоційного відгуку на твори пісенного характеру;

Танцювальність як особливість музики, пронизаної танцювальними ритмами, але не обов’язково призначеної для танців.

·    має уявлення про

танцювальність як особливість музики, не обов’язково призначеної для танців;

·    називає музичні твори, що звучали у класі, та їх авторів;

·    висловлює власне ставлення до змісту музичних творів;

розвиток: довільної уваги, пам’яті та мислення на основі вивчення основних властивостей музики ;

музичного сприймання на основі слухання творів танцювального характеру;

емоційного відгуку на твори танцювального характеру;

Маршовість як особливість музики, пройнятої маршовими ритмами, під яку не обов’язково крокувати.

·    має уявлення про

маршовість як особливість музики, під яку не обов’язково крокувати;

·    називає музичні твори, що звучали у класі, та їх авторів;

·    висловлює власне ставлення до змісту музичних творів;

розвиток: довільної уваги, пам’яті та мислення на основі вивчення основних властивостей музики ;

музичного сприймання на основі слухання творів маршового характеру;

емоційного відгуку на твори маршового характеру;

Пісенність, танцювальність і маршовість в українській народній музиці і творах композиторів-класиків.

·    має уявлення про пісенність, танцювальність і маршовість в українській народній музиці і творах композиторів-класів;

·    називає музичні твори, що звучали у класі та їх авторів;

·    висловлює власне ставлення до змісту музичних творів;

розвиток: сприймання музики на основі вивчення творів української народної музики і творів композиторів-класиків;

формування:

емоційних реакцій у процесі слухання музики;

збагачення словникового запасу на основі розширення кола знань та уявлень про музику;

Інтонація як основа музики.

·    має уявлення про музичну інтонацію як основу музики;

·    розрізняє на слух питальні, стверджувальні, діалогічні, гумористичні інтонації;

конкретизація знань та уявлень про інтонацію в музиці;

розвиток: слухової уваги;

музичної пам’яті в процесі пізнавальної діяльності;

Елементи музичної мови:

мелодія, тембр.

·    має уявлення про вплив тембру на яскравість інтонації;

·    має уявлення про мелодію як інтонаційно-смислове утворення;

·    розпізнає тембри голосів та музичних інструментів;

конкретизація знань та уявлень про елементи музичної мови;

розвиток: слухової уваги;

музичної пам’яті в процесі слухання музики;

збагачення словника на основі розширення знань та уявлень про елементи музичної мови;

Інтонація скоромовки.

·    порівнює інтонацію скоромовки в мові та музиці;

аналіз і порівняння скоромовок;

Ритмічні інтонації.

·    порівнює ритмічні інтонації в мові та музиці;

аналіз і порівняння ритмічних інтонацій;

Казка у музиці.

·    має уявлення про використання казкових образів у музиці;

·    впізнає знайомі казкові герої в музичному творі;

конкретизація уявлень про казкові образи в музиці;

розвиток: слухової уваги;

музичної пам’яті в процесі слухання музики;

Імпровізація.

·    має уявлення про імпровізацію;

розвиток творчої активності в процесі виконання завдань на імпровізацію;

Основні поняття і терміни: пісенність, танцювальність, маршовість.

·    має уявлення про музичні терміни і поняття;

·    користується

музичною термінологією (у межах програмового матеріалу);

розвиток узагальнення і

усвідомлення суттєвих ознак музичних термінів і понять;

збагачення словникового запасу на основі вивчення понять і термінів;

Виконавська і

творча діяльність

Виконання скоромовок та пісень різного емоційного змісту і характеру.

 

·    виразно виконує скоромовки/пісні;

·    передає настрій і характері пісні;

·    диференціює звуковий потік, виділяти у творах елементи пісенності, танцювальності й маршовості;

·    відтворює ритмічно і розбірливо слова скоромовки/пісні;

·    співає емоційно, виразно і злагоджено у дитячому ансамблі;

·    дотримується правил ансамблевого співу і поведінки в процесі вивчення та колективного виконання пісень;

·    намагається оцінити власний спів та спів однокласників;

розвиток: ритмодикламації;

інтонаційної виразності мовлення та сили голосу;

виконавської діяльності;

відчуття єдності у процесі співу;

стимуляція інтересу до музичних занять на основі активізації музичної діяльності;

формування навички культурного співу;

накопичення та збагачення словника на основі практичної музичної діяльності;

розвиток: мовлення на основі вивчення тексту скоромовок і пісень;

емоційних почуттів на основі власної практичної діяльності;

Створення темброво-ритмічних супроводів до пісень і танців.

 

·    відтворює простий ритмічний супровід плесканням, вистукуванням, тупотінням тощо;

·    розрізняє тембр голосу жіночий/чоловічий;

·    узгоджує ритмічний супровід із словами пісень;

·    узгоджує власні ритмічні дії з колективом;

розвиток: уваги в процесі відтворення ритмічних малюнків; темпоритмічного відчуття;

ритмічного слуху;

дрібної моторики кисті рук та різних груп великих м’язів;

загальної моторики і рухових недоліків;

 

Пластичне інтонування і виконання ритмічно-танцювальних рухів.

 

·    передає пластичними рухами характер музичного твору;

·    виконує ритмічно-танцювальні рухи;

·    називає елементарні музично-ритмічні рухи, що вивчались протягом року;

·    відповідає рухами (енергійними, танцювальними, спокійними) на характер музики;

розвиток: музично-сенсорних здібностей;

ритмічно-танцювальних рухів;

загальної моторики і рухових недоліків;

координації та плавності рухів у процесі пластичного інтонування та ритмічно-танцювальних рухів;

Музикування на дитячих музичних інструментах.

 

·    відтворює ритм найпростіших вправ, дитячих пісень тощо відповідно до інструкції вчителя;

·    використовує найпростіші навички гри в ансамблі;

·    дотримується правил елементарного музикування;

конкретизація навичок і прийомів гри на музичних інструментах;

розвиток: організаційно-ансамблевих навичок;

дихання, артикуляційної і дрібної моторики пальців, відчуття ритму в процесі гри на дитячих музичних інструментах;

Імпровізація на задану «зерно»-інтонацію.

·    виділяє в мелодії «зерно»-інтонацію;

·    імпровізуває на задану «зерно»-інтонацію;

розвиток емоційно-образної сфери;

вміння імпровізувати на задану тему;

Інсценування пісень.

 

·    виконує роль у пісні;

·    передає настрій і характер пісні;

розвиток емоційно-образної сфери;

 

Участь в обрядах щедрування і колядування.

·    бере участь в традиційному святкуванні Нового року і Різдва;

·    співає емоційно, виразно і злагоджено у дитячому ансамблі щедрівки і колядки;

·    дотримується правил ансамблевого співу і поведінки в процесі проведення обрядових дійств.

 

стимулювання захопленості та зацікавленості в процесі обрядових дійств;

виховання невимушеності;

корекція комунікативних якостей особистості на основі спілкування зі школярами.

Орієнтовний матеріал для сприймання:

Українські народні пісні, «Гойда-гойда, гой»; «Ой, там на горі»;

«Ой, сивая та я зозуленька»; «Ой, на горі жито»;

«Павочка ходить» (щедрівка, ансамбль «Роксоланія»);

«Сидить Миколай» (колядка, ансамбль «Роксоланія»);

«Щедрик», М.Леонтович;

українські народні танці, «Ойра»;

П.Майборода. «Пісня про вчительку»;

Ф.Шуберт, «Військовий марш»;

Б.Сметана, «Полька»;

Л.Бетховен, «Бабак»;

П.Чайковський, балети «Спляча красуня», «Лускунчик»;

М.Римський-Корсаков, опера «Казка про царя Салтана»;

М.Лисенко, дитячі опери «Коза-дереза»; «Пан Коцький»;

М.Коваль, дитяча опера «Вовк і семеро козенят»;

К.Стеценко, дитячі опери «Лисичка, Котик і Півник», «Івасик-Телесик»;

М.Лисенко, опера «Тарас Бульба», дума кобзаря «Ой не чорна то хмара над Вкраїною стала»;

М.Глінка, «Арагонська хота»;

Є.Адамцевич, «Козацький марш»;

С.Прокоф’єв «Базіка».

Орієнтовний матеріал для виконання:

Українські народні пісні, «Дівка Явдошка сіяла пшеницю»;

«Ой на горі жита много», В.Косенко; «Ой хто, хто Миколая любить»;

«Дощик», Н.Май;

«Відлетіли журавлі», В.Авдієнко, В Іванніков;

«Літо минулося», Я.Степовий;

«Вийшли в поле косарі»

«Гей, там, на горі, Січ іде»

«Вальс сніжинок», В.Познацький, Т.Шутенко.

Матеріал для музикування та виконання в русі:

Пісні-ігри «Явор»;«Голубка»; «Хто співає»; «Весело-сумно»;

«Летів горобейник», «Ляльки танцюють», «Шевчик», В.Верховинець;

«Вправи з хустинками», Я.Степовий;

українська народна пісня «Гарний танець гопачок».

Вчитель може додавати або самостійно добирати інші музичні твори для сприймання, виконання та музикування з урахуванням сучасних напрацювань тощо.

 

Тема 2. Розвиток музики (19 год.)

Музика як мистецтво, що не існує без розвитку.

 

Учень:

·    має уявлення про

музику як мистецтво, що не існує без розвитку;

·    спостерігає за зміною настрою і характеру музики;

·    називає музичні твори, що звучали у класі та їх авторів;

Формування уявлень про музику як мистецтво, що знаходиться в процесі розвитку;

розвиток сприймання музики на основі спостереження за розвитком музичного мистецтва;

Розвиток музики як процес відображення почуттів, настроїв, думок людини.

·    має уявлення про

прийоми розвитку музики;

·    порівнює почуття, настрої, думки людини виражені в музичному творі;

·    називає музичні твори, що відображають почуття, настрої, думки людини;

·    висловлює власне ставлення до музики;

формування: зосередженості в процесі слухового сприймання музики; усвідомлення почуттів, настроїв, думок людини в процесі сприймання музичного твору; мовленнєвої активності в процесі висловлення власного ставлення до музичного твору;

Способи розвитку музики: виконавські, динамічні, жанрові, ладовий, мелодичні, темпові, темброві.

·    має уявлення про

способи розвитку музики;

·    порівнює різні способи розвитку музики;

·    розрізняє виконавця; динаміку, жанр, лад, мелодію, темп, тембр тощо (за допомогою вчителя);

формування: уявлень про способи розвитку музики;

уміння порівнювати різні способи розвитку музики в процесі визначення виконавця; динаміки, жанру, ладу, мелодії, темп, тембру тощо;

Виконавський розвиток.

·    має уявлення про

виконавський розвиток музики;

·    оцінює виконання музичного твору;

·    висловлює власне ставлення до виконання музичних творів;

розвиток: уміння порівнювати виконавців;

спостережливості та пам’яті;

розвиток зв’язного мовлення у ході виконання музичного завдання;

Сюжетний розвиток.

·    має уявлення про

сюжетний розвиток;

·    спостерігає за сюжетом музичного твору;

·    висловлює власне ставлення до сюжету музичних творів;

формування: суттєвих ознак сюжетного розвитку;

пізнавальної активності;

розвиток зв’язного мовлення у ході виконання музичного завдання;

Інтонаційно-мелодичний розвиток.

·    має уявлення про

інтонаційно-мелодичний розвиток;

·    спостерігає за інтонаційно-мелодичним розвитком музичного твору;

·    називає музичні твори, що звучали у класі;

·    висловлює власне ставлення до музичних творів;

формування: уявлень про інтонаційно-мелодійний розвиток музики;

розвиток зв’язного мовлення у ході виконання музичного завдання;

формування спостережливості під час аналізу музичного твору;

Жанровий розвиток.

·    має уявлення про

жанровий розвиток музики;

·    визначає жанри музики: опера, балет, симфонія (за допомогою вчителя);

·    висловлює власне ставлення до різних жанрів музики;

 

розвиток: сприймання музики на основі слухання творів різних жанрів; зацікавленості до процесу слухання музики;

зосередженості на об’єкті слухання;

формування: емоційних реакцій у процесі слухання жанрових творів;

Музична форма. Одночастинна форма як вираження одного характеру чи настрою.

·    має уявлення про одночастинну музичну форму та її структуру;

·    визначає форму музичного твору (за допомогою вчителя);

·    називає музичні твори, що звучали у класі та їх авторів;

розвиток: уточнення, збагачення музичної пам’яті і досвіду музично-слухового сприймання;

фонетичного слуху;

зосередженості в процесі розрізнення засобів музичної виразності;

Дво- і тричастинна форми як вираження двох різних станів, настроїв, характерів, їх структура.

·    має уявлення про дво- і тричастинну форми;

·    розрізняє настрій і характер окремих частин музичного твору;

·     називає музичні твори, що звучали у класі та їх авторів;

·    визначає форму музичного твору;

·    порівнює твори різної форми (за допомогою вчителя);

розвиток: спостережливості та пам’яті при дослідженні форми музичного твору;

навички висловлення у процесі визначення форми, настрою, характеру і структури музичного твору;

уміння уточнення та конкретизації знань;

корекція слухової пам’яті;

Рондо як форма контрастного зіставлення головної незмінної теми (мелодії) з кількома різними епізодами.

·    має уявлення про форму контрастного зіставлення головної незмінної теми (мелодії) з кількома різними епізодами;

·    вирізняє головну незмінну тему музичного твору;

·    порівнює твори різної форми (за допомогою вчителя);

розвиток: музичної пам’яті; уміння порівнювати головну незмінну тему з кількома іншими; спостережливості та пам’яті;

корекція слухової пам’яті;

 

Варіаційна форма як вираження поступового, послідовного розвитку, зміни одного характеру, настрою.

·    має уявлення про форму варіації, де одна тема набуває поступового розвитку, зміни характеру і настрою;

·    вирізняє головну тему музичного твору;

·    порівнює твори різної форми (за допомогою вчителя);

розвиток: спостережливості та пам’яті при дослідженні варіаційної форми;

уміння спостерігати за її розвитком і зміною;

корекція слухової пам’яті;

Основні поняття і терміни: жанр, лад (мажор, мінор),

музична форма, рондо, варіації.

·    має уявлення про музичні терміни і поняття;

·    користується музичною термінологією (у межах програмового матеріалу);

формування: узагальнення і

усвідомлення суттєвих ознак певного поняття;

збагачення словникового запасу на основі вивчення музичних термінів;

Виконавська і творча діяльність

Виконання пісень різного змісту і характеру.

 

·    виразно виконує пісні;

·    передає настрій і характері пісні;

·    диференціює звуковий потік, виділяти у творах елементи пісенності, танцювальності й маршовості;

·    ритмічно і розбірливо відтворює слова пісні;

·    співає емоційно, виразно і злагоджено у дитячому ансамблі;

·    дотримується правил співу і поведінки в процесі вивчення та колективного виконання пісень;

·    намагається оцінити власний спів та спів однокласників;

розвиток:

інтонаційної виразності мовлення та сили голосу;

виконавської діяльності;

відчуття єдності у процесі співу;

стимуляція інтересу до музичних занять на основі активізації музичної діяльності;

формування навички культурного співу;

накопичення та збагачення словника на основі практичної музичної діяльності;

розвиток: мовлення на основі вивчення тексту скоромовок і пісень;

емоційних почуттів на основі власної практичної діяльності;

Пластичне інтонування і виконання ритмічно-танцювальних рухів.

·    передає пластичними рухами характер музичного твору;

·    виконує ритмічно-танцювальні рухи;

·    називає елементарні музично-ритмічні рухи, що вивчались протягом року;

·    відповідає рухами (енергійними, танцювальними, спокійними) на характер музики;

розвиток: музично-сенсорних здібностей;

ритмічно-танцювальних рухів; загальної моторики і рухових недоліків;

координації та плавності рухів у процесі пластичного інтонування та ритмічно-танцювальних рухів;

Створення темброво-ритмічних супроводів до пісень і танців.

·    відтворює простий ритмічний супровід плесканням, вистукуванням, тупотінням тощо;

·    розрізняє тембр голосу жіночий/чоловічий;

·    узгоджує ритмічний супровід із словами пісень;

·    узгоджує власні ритмічні дії з колективом;

розвиток: уваги в процесі відтворення ритмічних малюнків; темпоритмічного відчуття;

ритмічного слуху;

дрібної моторики кисті рук та різних груп великих м’язів;

загальної моторики і рухових недоліків;

 

Інсценування пісень.

·    виконує роль у пісні;

·    передає настрій і характер пісні;

розвиток емоційно-образної сфери;

 

Імпровізація мелодій на тексти лічилок, забавлянок, дражнилок тощо.

 

·    промовляє емоційно, виразно і злагоджено тексти лічилок, забавлянок, дражнилок тощо;

·    імпровізує на елементарному рівні (за підтримки вчителя);

стимулювання захопленості та зацікавленості в процесі імпровізації;

виховання невимушеності;

розвиток творчої активності;

Обряди зустрічі весни. Народні пісні-веснянки. Ведення хороводів.

·    має уявлення про обряд зустрічі весни;

·    виразно виконує пісні-веснянки;

·    передає настрій і характері пісні;

·    водить хоровод;

·    дотримується правил співу і поведінки в процесі проведення обрядового дійства.

 

розвиток: виконавської діяльності;

відчуття єдності у процесі співу веснянок;

ритмічно-танцювальних рухів; загальної моторики і рухових недоліків;

координації та плавності рухів у процесі водіння хороводу.

Орієнтовний матеріал для сприймання:

Українські народні пісні, «Ой, весна-красна» (ансамбль «Роксоланія»);

«Верховино, світку ти наш»; «Ягілочка»

Українські народні танці, «Метелиця»;

Е.Гріг, «Навесні»; «Пісня Сольвейг»;

Г.Майборода, «Гуцульська рапсодія»;

С.Гулак-Артемовський, опера «Запорожець за Дунаєм», дует Карася та Одарки;

В.Сокальський, симфонія соль мінор (ІІІ ч.);

Р.Щедрін, балет «Горбоконик», «Купання в котлах»;

М.Лисенко, опера «Зима і весна», хор «А вже весна;

Р.Щедрін, балет «Горбоконик», уривки «Ніч», «Золоті рибки», «Цар Горох»;

І.Беркович, Варіації на тему укр.нар.пісні «По дорозі жук, жук»;

М.Ризоль, Варіації на тему укр.нар.пісні «Ой, на горі жито»;

В.Моцарт, «Рондо в турецькому стилі»;

Ф.Шопен, Прелюдія №7; Прелюдія №20.

Орієнтовний матеріал для виконання:

Українські народні пісні, «Коло млину калину»; «Пташок викликаю»;

«Грицю, Грицю, до роботи»; «Ягілочка»; «Ой на горі жито»; «Щебетала пташечка»; «Подоляночка»;

«Узяла лисичка скрипку», А.Філіпенко;

«Подарунок мамі», М.Катричко;

«Писанка», Т.Димань.

Матеріал для музикування та виконання в русі:

Пісні-ігри, «Котик-мишка»;

«Сива шапка», «У вишневому садочку», «Шум», В.Верховинець;

Хороводи, «Розлилися води»; «Й озеро велике є»;

«Святковий хоровод», А.Павлюк;

українська веснянка «Вийди, вийди, Іванку»;

українські троїсті музики (на вибір учителя);

українські народні пісні, «По дорозі жук, жук»; «Король по городу ходить»; «Каша»; «Бігла кізка топитися»; «Мости»;

«Ой на горі льон», Я.Степовий.

 

Вчитель може додавати або самостійно добирати інші музичні твори для сприймання, виконання та музикування з урахуванням сучасних напрацювань тощо.

 

4 клас

35 год. (1 год. на тиждень), з них 4 год.резервний час

 

Зміст навчального

матеріалу

Державні вимоги

щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

та очікувані результати

1.

2.

3.

Тема 1. Музика мого народу (17 год.)

Роль музики в житті народу.

 

Учень:

·    має уявлення про роль музики в житті народу;

·    називає музичні твори, що звучали у класі;

·    висловлює

власне ставлення до змісту музичних творів;

Розвиток:

слухової уваги, активізація готовності до слухання-сприймання музики;

уміння пояснити роль музики в житті людини;

 

Зв’язок музики з життям і побутом людини.

·    має уявлення про зв’язок музики з життям народу;

·    називає музичні твори, що звучали у класі;

·    висловлює

власне ставлення до змісту музичних творів;

стимуляція слухової пам’яті та стабілізація інтересу до слухання музики;

збагачення словникового запасу новими музичними поняттями;

 

Джерела і традиції української народної музичної творчості.

·    має уявлення про

джерела і традиції української народної музичної творчості;

·    називає музичні твори, що звучали у класі;

·    висловлює

власне ставлення до змісту музичних творів;

розвиток: уявлень про джерела і традиції української народної музичної творчості;

музичного відгуку на українську музику;

уміння за суттєвими ознаками визначати українську народну музику;

Інтонаційні особливості, своєрідність музичного надбання українського народу.

·    має уявлення про

інтонаційну своєрідність української музики;

·    спостерігає за інтонаційно-мелодичним розвитком музичного твору;

·    називає музичні твори, що звучали у класі;

·    висловлює власне ставлення до музичних творів;

формування: уявлень про інтонаційно-мелодійний розвиток музики;

розвиток: уміння за суттєвими ознаками визначати жанровий твір; зв’язного мовлення у ході виконання музичного завдання;

 

Колискова пісня.

·    має уявлення про

колискові пісні;

·    називає музичні твори, що звучали у класі;

·    висловлює

власне ставлення до змісту музичних творів;

розвиток уміння за суттєвими ознаками визначати жанровий твір;

процесу мовлення на основі висловлення власної думки до змісту пісні;

Дитячий фольклор (дражнили, лічилки, забавлянки).

·    має уявлення про

дитячий фольклор;

·    називає музичні твори, що звучали у класі;

·    висловлює

власне ставлення до змісту музичних творів;

 

розвиток уміння за суттєвими ознаками визначати жанровий твір;

процесу мовлення на основі висловлення власної думки до змісту пісні;

стимуляція позитивних емоцій (радості, задоволення, щастя тощо);

емоційних почуттів на основі вивчення цікавого музичного матеріалу

Календарно-обрядові пісні: колядки і щедрівки, їх особливості.

·    має уявлення про

календарно-обрядові пісні;

·    називає музичні твори, що звучали у класі;

·    висловлює

власне ставлення до змісту музичних творів;

розвиток уміння за суттєвими ознаками визначати жанровий твір;

процесу мовлення на основі висловлення власної думки до змісту пісні;

Основні поняття і терміни: колискова, колядка, щедрівка.

·    має уявлення про музичні терміни і поняття;

·    користується музичною термінологією (у межах програмового матеріалу);

 

формування: узагальнення і

усвідомлення суттєвих ознак певного поняття;

збагачення словникового запасу на основі вивчення музичних термінів;

Виконавська і творча діяльність

Виконання пісень різного змісту і характеру.

·    виразно виконує пісні;

·    передає настрій і характері пісні;

·    ритмічно і розбірливо відтворює слова пісні;

·    співає емоційно, виразно і злагоджено у дитячому ансамблі;

·    дотримується правил співу і поведінки в процесі вивчення та колективного виконання пісень;

·    оцінює власний спів та спів однокласників;

розвиток:

інтонаційної виразності сили голосу; виконавської діяльності; відчуття єдності у процесі співу;

стимуляція інтересу до музичних занять на основі активізації музичної діяльності;

формування навички культурного співу;

накопичення та збагачення словника на основі практичної музичної діяльності;

Пластичне інтонування і виконання ритмічно-танцювальних рухів.

·    передає пластичними рухами характер музичного твору;

·    виконує ритмічно-танцювальні рухи;

·    називає елементарні музично-ритмічні рухи, що вивчались протягом року;

·    відповідає рухами (енергійними, танцювальними, спокійними) на характер музики;

розвиток: музично-сенсорних здібностей;

ритмічно-танцювальних рухів; загальної моторики і рухових недоліків;

координації та плавності рухів у процесі пластичного інтонування та ритмічно-танцювальних рухів;

Створення темброво-ритмічних супроводів до пісень і танців.

·    відтворює простий ритмічний супровід плесканням, вистукуванням, тупотінням тощо;

·    розрізняє тембр голосу жіночий/чоловічий;

·    узгоджує ритмічний супровід із словами пісень;

·    узгоджує власні ритмічні дії з колективом.

розвиток: уваги в процесі відтворення ритмічних малюнків; темпоритмічного відчуття;

ритмічного слуху;

дрібної моторики кисті рук та різних груп великих м’язів;

загальної моторики і рухових недоліків.

 

Театралізація дитячих музичних розваг (дражнилок, лічилок, забавлянок).

 

·    промовляє емоційно, виразно і злагоджено тексти лічилок, забавлянок, дражнилок тощо;

·    виконує роль в театральній виставі (за підтримки вчителя).

розвиток емоційно-образної сфери;

стимулювання захопленості та зацікавленості в процесі театралізації дитячих музичних розваг;

виховання невимушеності;

розвиток творчої активності.

 

Орієнтовний матеріал для сприймання:

Українські народні пісні, «Повішу я колисочку», «Ой ходить сон коло вікон»; «Щедрик», В.Леонтович;

Українські народні танці, «Картопля»; «Козачок»; «Гопак»; «Метелиця»; «Поліська полька»; «Гречаники»;

«Гімн України», М.Вербицький, П.Чубинський;

«Боже великий, єдиний, нам Україну храни», М.Лисенко, О.Кониський;

«Новий рік», Н.Кравченко,Л.Горова;

М.Лисенко, опера «Тарас Бульба», увертюра; «Слава нашим господарям»;

М.Вериківський, симфонічна сюїта «Веснянки»;

М.Калачевський, «Українська симфонія», частина І;

М.Лисенко, «Елегія», «Зоре моя вечірняя»;

К.Стеценко, «Вечірня пісня»;

Г.Майборода, «Гуцульська рапсодія»;

К.Меладзе, «Квітка-душа» (у виконанні Ніни Матвієнко).

Орієнтовний матеріал для виконання:

Українські народні пісні, «Котику сіренький»; «Хто, хто Миколая любить»; «Ой рано-рано кури запіли», «Ой чи є, чи нема»; «Котився хміль з-під города»; «Місяченьку, мій братику»; «Слава нашим господарям»; «Нині весела світу новина», Ф.Колесса; «Нова радість стала»; «За горою, за крутою»; «Коза»; «Прийшли щедрувати»; «Забілів від снігу гай»;

«Рідна мова», М.Катричко;

«Києве мій», Д.Луценко, І.Шамо;

«Україно-світ», Л.Попернацький;

«Пісня про Миколая», Л.Горова;

«Добрий вечір, люди», Л.Горова;

Матеріал для музикування та виконання в русі:

Пісні-ігри, «Бочечка»; «Веселий каблучок»; «Танцювати починаймо»; «Грушка»; «Ой, єсть в лісі калина», Л.Ревуцький;

«Фрікель, нікель», «Котилася торба», Ж.Колодуб;

«Го-го, коза».В.Верховинець»; «Коза», М.Леонтович;

Вертеп, пісня-гра «Маланка», В.Верховинець.

Вчитель може додавати або самостійно добирати інші музичні твори для сприймання, виконання та музикування з урахуванням сучасних напрацювань тощо.

Тема 2. Музика мого народу (продовження) (18 год.)

Календарно-обрядові пісні: жниварські пісні, купальські, їх особливості.

·    має уявлення про

календарно-обрядові пісні;

·    називає музичні твори, що звучали у класі;

·    висловлює

власне ставлення до змісту музичних творів;

розвиток уміння за суттєвими ознаками визначати жанровий твір;

процесу мовлення на основі висловлення власної думки до змісту пісні;

Пісні весняного календарного циклу.

·    має уявлення про

календарно-обрядові пісні;

·    називає музичні твори, що звучали у класі;

·    висловлює

власне ставлення до змісту музичних творів;

розвиток уміння за суттєвими ознаками визначати жанровий твір;

процесу мовлення на основі висловлення власної думки до змісту пісні;

емоційних почуттів на основі вивчення цікавого музичного матеріалу;

Жартівливі й жартівливо-танцювальні пісні, коломийки.

·    має уявлення про

жартівливі й жартівливо-танцювальні пісні, коломийки;

·    називає музичні твори, що звучали у класі;

·    висловлює

власне ставлення до змісту музичних творів;

 

розвиток уміння за суттєвими ознаками визначати жанровий твір;

процесу мовлення на основі висловлення власної думки до змісту пісні;

стимуляція позитивних емоцій (радості, задоволення, щастя тощо);

Троїсті музики.

·    має уявлення про троїсті музики як тип народного інструментального ансамблю, у складі якого були скрипка, бас/цимбали, бубон;

·    називає музичні твори, що звучали у класі;

·    висловлює

власне ставлення до змісту музичних творів;

розвиток уміння за суттєвими ознаками визначати жанровий твір;

процесу мовлення на основі висловлення власної думки до змісту пісні;

Історичні пісні, українська народна дума.

·    має уявлення про

історичні пісні та

українську народу думу; 

·    називає музичні твори, що звучали у класі;

·    висловлює

власне ставлення до змісту музичних творів;

розвиток уміння за суттєвими ознаками визначати жанровий твір;

процесу мовлення на основі висловлення власної думки до змісту пісні;

Ліричні пісні.

·    має уявлення про

ліричні пісні;

·    називає музичні твори, що звучали у класі;

·    висловлює

власне ставлення до змісту музичних творів;

 

корекція почуттєвої сфери учнів в процесі слухання ліричної пісні;

процесу мовлення на основі висловлення власної думки до змісту пісні; емоційних почуттів на основі вивчення цікавого музичного матеріалу;

Найхарактерніші риси української народної музики: наспівність, яскрава емоційність,  ліричність.

·    має уявлення про найхарактерніші риси української народної музики;

·    називає музичні твори, що звучали у класі;

·    висловлює

власне ставлення до змісту музичних творів;

формування уявлень про основні риси української народної музики;

розвиток уміння за суттєвими ознаками визначати жанровий твір;

процесу мовлення на основі висловлення власної думки до змісту пісні;

Українська народнопісенна творчість як джерело професійної музики та окраса духовної культури.

 

·    має уявлення про

українську народнопісенну творчість в професійній музиці;

·    називає музичні твори, що звучали у класі та їх авторів;

·    порівнює народні й професійні пісні;

·    висловлює

власне ставлення до змісту музичних творів;

формування уявлень про українську народну музику як джерело професійної музики;

розвиток уміння за суттєвими ознаками визначати жанровий твір;

процесу мовлення на основі висловлення власної думки до змісту пісні;

Обробки народних пісень.

·    має уявлення про

обробки народних пісень;

·    називає музичні твори, що звучали у класі та їх авторів;

формування уявлень про українську народну музику як джерело професійної музики;

 

Основні поняття і терміни: веснянка, жартівливо-танцювальна пісня, коломийка, історична пісня, дума, лірична пісня.

·    має уявлення про музичні терміни і поняття;

·    користується музичною термінологією (у межах програмового матеріалу);

 

формування узагальнення і

усвідомлення суттєвих ознак певного поняття;

збагачення словникового запасу на основі вивчення музичних термінів;

Виконавська і

творча діяльність

Виконання пісень різного змісту і характеру.

·    виразно виконує пісні;

·    передає настрій і характері пісні;

·    ритмічно і розбірливо відтворює слова пісні;

·    співає емоційно, виразно і злагоджено у дитячому ансамблі;

·    дотримується правил співу і поведінки в процесі вивчення та колективного виконання пісень;

·    оцінює власний спів та спів однокласників;

розвиток:

інтонаційної виразності сили голосу; виконавської діяльності; відчуття єдності у процесі співу;

стимуляція інтересу до музичних занять на основі активізації музичної діяльності;

формування навички культурного співу;

накопичення та збагачення словника на основі практичної музичної діяльності;

Пластичне інтонування і виконання ритмічно-танцювальних рухів.

·    передає пластичними рухами характер музичного твору;

·    виконує ритмічно-танцювальні рухи;

·    називає елементарні музично-ритмічні рухи, що вивчались протягом року;

·    відповідає рухами (енергійними, танцювальними, спокійними) на характер музики;

розвиток: музично-сенсорних здібностей;

ритмічно-танцювальних рухів; загальної моторики і рухових недоліків;

координації та плавності рухів у процесі пластичного інтонування та ритмічно-танцювальних рухів;

Створення темброво-ритмічних супроводів до пісень і танців.

·    відтворює простий ритмічний супровід плесканням, вистукуванням, тупотінням тощо;

·    розрізняє тембр голосу жіночий/чоловічий;

·    узгоджує ритмічний супровід із словами пісень;

·    узгоджує власні ритмічні дії з колективом.

 

розвиток: уваги в процесі відтворення ритмічних малюнків; темпоритмічного відчуття;

ритмічного слуху;

дрібної моторики кисті рук та різних груп великих м’язів;

загальної моторики і рухових недоліків;

 

Орієнтовний матеріал для сприймання:

Українські народні пісні, «Ой, з-за гори, з-за лиману»; «Скаче жабка»; «Я птичка-невеличка»; «Туман яром»; «Ой, ти, зозулько рабейка»; «Ой, летіло купайло»; «Ой, у городі купай лиця»; «Перекладу кладку»; «Баламут»; «Ой, край милий»; «Іван Богун»; «Пісня про Байду»; «Дума про козака Голоту»; «Ой на горі та й женці жнуть»;

(у виконанні гуртів «Хорея козацька», «Гуляй-город», «Божичі», «Гуртоправці», «Древо», «Роксоланія», «Баламути», а також Ніни Матвієнко);

Українські народні танці, «Картопля»; «Îéðà»; «Кривий танець»; «Ïîêóòñüêà ïîëüêà»;

Українські троїсті музики;

«Гімн України», М.Вербицький, П.Чубинський;

«Реве та стогне Дніпр широкий», Т.Шевченко, Д.Крижанівський, обр. В.Косенко;

«Господи, помилуй нас», Т.Петриненко;

М.Вериківський, симфонічна сюїта «Веснянки»;

Ж.Колодуб, «Троїсті музики»;

М.Лисенко, дитячі опери «Коза-дереза»; «Пан Коцький»;

М.Коваль, дитяча опера «Вовк і семеро козенят»;

К.Стеценко, дитячі опери «Лисичка, Котик і Півник», «Івасик-Телесик»;

П.Чайковський, Концерт для фортепіано з оркестром №1.

Орієнтовний матеріал для виконання:

Українські народні пісні, «Тече річка невеличка»; «Весна зиму проганяє»; В.Верховинець; «Варенички»; «А вже весна, а вже красна», Ф.Колесса; «Пташок викликаю»; «Щебетала пташечка»; «Подоляночка»; «Через наше село», Ф.Колесса; «Вийди, вийди Іванку»; «Соловеєчку, сватку, сватку»; «А вже весна»; «Уже недалечко червоне яєчко»; «Підійдемо до калини»; «Як служив же я у пана»; «Грицю, Грицю, до роботи»; «Ягілочка», Ф.Колесса; «Ой на горі жито»; «Вийшли в поле косарі», «В понеділок раненько»; «А вже сонце котиться»; «Бабусині курчатка», Ф.Колесса;

«Весняночка», А.Навроцький, В.Філіпенко;

«Перепілонька», Л.Горова;

«Сім нот», А.Мігай»;

«День народження у мами», О.Янушкевич.

Матеріал для музикування та виконання в русі:

Троїсті музики;

Пісні-ігри, «Мак»; «Де ти, зозуленька бувала?»; «Подоляночка»; «Вийди, вийди сонечко»; «Сіяв мужик просо»;

«Йшла зозуля мимо саду»,

українська веснянка «Кремповеє колесо».

Вчитель може додавати або самостійно добирати інші музичні твори для сприймання, виконання та музикування з урахуванням сучасних напрацювань тощо.

 

 (1*) Навчальна програма з музичного мистецтва для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку (підготовчий, 1 – 4 класи).

Програму підготували:

Квітка Н.О., науковий співробітник лабораторії проблем інклюзивної освіти Інституту спеціальної педагогіки НАПН України;

Куксін В.М., вчитель музики комунального закладу «Спеціальний навчально-виховний комплекс І-ІІ ступенів № 2» Харківської обласної ради.

 

(2*) Програма з музичного мистецтва для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класів.

Авторський колектив:

Л.О.Хлєбникова, Л.О.Дорогань, І.М.Івахно, Л.Г.Кондратова, О.В.Корнілова, О.В.Лобова, Н.І.Міщенко.


1   КЛАС


Дата

Зміст навчального

матеріалу

Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Матеріал для музичного сприймання

Матеріал для виконання

та твори для музикування  та виконання в русі

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

та очікувані результати

 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

 

Тема 1. Про що розповідає музика (16 год.)

 

 

1

 

Музика в житті людини.

 

Учень:

·      має уявлення про музику як мистецтво, що розповідає про життя людей і навколишній світ мовою звуків;

·      має уявлення про основні джерела музики;

·      розрізняє на слух основні джерела музики;

Українська народна пісня «Котику сіренький», «Перший дзвоник», Н.Май;

 

 

 

 

Н.Дремлюга « Пісня про школу», , укр.нар.пісня «Жук, жук»

 

 

 

 

Формування: уявлень про музику як мистецтво;

уваги, пам’яті, мислення на основі вивчення джерел музики;

уміння розрізняти джерела музики;

уміння позитивно реагувати на об’єкти слухання та джерела музики;

 

2

 

Правила слухання музики.

 

·      має уявлення про правила слухання музики

·      дотримується правил слухання музики в класі : не розмовляє, не перебиває

·      зауваженнями та вигуками, не відволікається, не заважає слухати іншим (за нагадуванням вчителя);

«Перший дзвоник», Н.Май;

 

 

Н.Дремлюга « Пісня про школу», ,

укр.нар.пісня «Жук, жук»

 

формування: уявлень про елементарні правила слухання музики;

зосередженості в процесі слухання;

виховання позитивних рис характеру особистості (організованість, дисциплінованість);

 

 

3

 

Правила співу.

 

·      має уявлення про правила співу;

·      дотримується правил співочої постави (за нагадуванням вчителя);

·      намагається правильно брати дихання (за нагадуванням вчителя);

·      реагує на диригентські жести;

·      співає спокійно, легким, округлим та протяжним звуком (за нагадуванням вчителя);

Українська народна пісня «Два півники

 

 

 

 

 

Н.Дремлюга « Пісня про школу», укр..нар. пісня  «Ходить гарбуз по городу»;

                                

 

 

 

формування: уявлень про елементарні правила співу; охоронного співочого режиму;

правильної співочої постави; уваги та уміння зосереджуватися в процесі вивчення диригентських жестів;

навички правильного дихання; певних знань, умінь та навичок співу;

 

 

 

4

 

Особливості музичних звуків (високі й низькі, довгі та короткі, гучні й тихі).

 

·    має уявлення про музичні звуки;

·    розпізнає висоту звучання музичних звуків (високо – низько); тривалість їх звучання (довгі – короткі); їх динамічні відтінки (гучно - тихо) (за допомогою

·    вчителя);

Я.Степовий, «Колискова»

 

 

Укр..нар. пісня  «Ходить гарбуз по городу», укр..нар.пісня «Веселі гусі»

 

 

формування: слухової уваги та зосередженості в процесі слухання музичних звуків;

позитивних емоцій (радості, задоволення тощо) в процесі слухового сприймання музичних звуків;

 

 

5

 

Музика вокальна та інструментальна.

 

·    має уявлення про вокальну та інструментальну музику;

·    розрізняє на слух вокальну та інструментальну музику;

·    називає музичні твори та пісні, що звучали на уроці;

·    на елементарному рівні намагається висловити враження від музичних творів;

П.Чайковський, Дитячий альбом, «Хвороба ляльки», «Нова лялька»

Укр..нар. пісня  «Ходить гарбуз по городу, » укр..нар.пісня «Веселі гусі»

формування: слухової уваги та зосередженості в процесі слухання вокальної та інструментальної музики;

знань про вокальну та інструментальну музику;

зв’язного мовлення;

позитивних рис характеру (уважність, організованість, дисциплінованість) в процесі слухання музики;

 

6

 

Забарвлення звучання голосу людини та музичних інструментів.

·    розпізнає чоловічий та жіночий голос;

·    розпізнає звучання окремих музичних інструментів;

·    розрізняє на слух звук голосу та звуки музичних інструментів;

Д.Кабалевський, «Кавалерійська»;

 

 

Укр..нар. пісня  «Ходить гарбуз по городу»

 

 

формування: слухової пам’яті під час слухання звучання голосу людини та музичних інструментів;

порівняння різних звуків;

розрізнення голосів, музичних інструментів тощо;

 

 

7

 

Різновиди музичних інструментів (металофон, брязкальця, бубон, барабан, дзвіночки, фортепіано, баян, сопілка).

 

Урок  узагальнення знань.

·    має уявлення про окремі музичні інструменти;

·    розрізняє на слух звучання окремих музичних інструментів;

·    називає окремі музичні інструменти;

 

О.Тилічеєва; «Що у осені в кошику?

 

 

 

Н.Дремлюга « Пісня про школу», З.Левіна «Що нам осінь принесе?»

 

 

 

формування уваги, пам’яті, мислення в процесі вивчення музичних інструментів;

активного словника в процесі вивчення назв інструментів, їх якості та властивостей;

пізнавального інтересу до вивчення музичних інструментів;

 

 

8

 

Українські народні інструменти: бандура, сопілка, бубон, особливості їх звучання.

 

·    має уявлення про окремі українські народні інструменти;

·    розрізняє їх за зовнішнім виглядом;

·    розрізняє їх звучання;

·    впізнає і називає зображення того чи іншого інструменту на малюнку/фото тощо;

В.Косенко

«Пасторальна»

З.Левіна «Що нам осінь принесе?»

формування: мисленнєвих операцій уточнення та конкретизації знань про українські народні інструменти; слухової уваги та зосередженості;

позитивних емоцій в процесі слухання їх звучання (радості, задоволення, піднесеності тощо);

 

 

9

 

Українська народна пісня: колискові, колядки, щедрівки.

 

·    має уявлення про українські народні пісні;

·    розпізнає життєвий зміст народної пісні;

·    на елементарному рівні намагається висловити враження від пісні;

·    розрізняє на слух колискову від щедрівки;

·    називає пісню, що звучала на уроці;

·    визначає характер пісні;

·    добирає до пісні відповідний малюнок/фото тощо;

І.Беркович «Українська мелодія»

 

·     

З.Левіна «Що нам осінь принесе?»

Розучування сл.. народні, муз.В.Верховинеця «Печу, печу хлібчик»

формування: знань та уявлень про українську народну музику;

уміння порівнювати об’єкті слухання;

мовлення у процесі вивчення назв і тексту пісень;

збагачення слухової пам’яті та досвіду музично-слухового сприймання;

виховання дисциплінованості у процесі вивчення навчального матеріалу;

 

 

10

 

Український народний танець: козачок.

 

·    має уявлення про українські народні танці;

·    на елементарному рівні намагається висловити враження від танцю;

·    розрізняє на слух танець, що звучав на уроці;

·    називає танець, що звучав на уроці;

Укр. народні танці «Козачок», «Гопачок»

 

 

 

Робота над поспівкою «Печу, печу хлібчик»

 

 

 

розширення знань та уявлень про українську народну музику;

розвиток ритмічного слуху;

виховання позитивного ставлення до української народної музики;

 

 

11

 

Виконавська і творча діяльність

Виконання пісень різного емоційного змісту і характеру.

 

·    співає спокійним округлим та протяжним звуком;

·    передає настрій і характер музики;

·    співає емоційно, виразно і злагоджено у дитячому колективі;

·    дотримується правил поведінки в музичному класі;

П.Чайковський «Пєса»

 

 

·     

Українська дитяча пісня-гра «Два півника»

 

формування: певних знань, умінь та навичок співу; дикційно-артикуляційних навичок співу; мовленнєвої активності на основі вивчення тексту пісень;

емоційної сфери у процесі виконання пісні;

 

 

12

 

Створення простих ритмічних супроводів до пісень і танців.

 

·    відтворює простий ритмічний супровід плесканням, вистукуванням, тупотінням тощо;

·    розрізняє на слух різні ритмічні малюнки;

·    узгоджує ритмічний супровід із словами пісень;

·    узгоджує власні ритмічні дії з колективом;

·    дотримується правил елементарного музикування;

Пісня-гра «Зробим коло»

 

 

 

 

 

Українська дитяча пісня-гра «Два півника»

 

 

 

 

 

формування: уваги та зосередженості в процесі створення ритмічних супроводів;

темпоритмічного відчуття;

ритмічного слуху;

розвиток дрібної моторики кисті рук та різних груп великих м’язів;

корекція загальної моторики і рухових недоліків;

 

 

13

 

Як музика розповідає про зиму?

·    співає спокійним округлим та протяжним звуком;

·    передає настрій і характер музики;

·    співає емоційно, виразно і злагоджено у дитячому колективі;

·    дотримується правил поведінки в музичному класі;

Український танець «Метелиця»

Розучування піні «То не білі метелики»

формування: певних знань, умінь та навичок співу; дикційно-артикуляційних навичок співу; мовленнєвої активності на основі вивчення тексту пісень; емоційної сфери у процесі виконання пісні;

 

 

14

 

Музикування на дитячих музичних інструментах.

·     має уявлення про способи гри на окремих музичних інструментах;

·    відтворює ритм найпростіших вправ і дитячих пісень;

·    використовує найпростіші навички гри в ансамблі;

·    дотримується правил елементарного музикування;

Сл. Г.Бойко, муз. А.Філіпенко «Новорічна»

 

 

 

Розучування піні «То не білі метелики»

 

 

формування: навичок гри на музичних інструментах;

музичного сприймання у процесі гри на окремих музичних інструментах;

 

 

15

 

Здрастуй, Новорічне свято!»

Урок  узагальнення знань.

•  співає спокійним округлим та протяжним звуком;•      передає настрій і характер музики;•      співає емоційно, виразно і злагоджено у дитячому колективі;

•  дотримується правил поведінки в музичному класі;

Українська народна щедрівка «Щедрівачка щедрувала»

Виконання пісень. «Новорічна»,   «То не білі метелики»

формування: певних знань, умінь та навичок співу; дикційно-артикуляційних навичок співу; мовленнєвої активності на основі вивчення тексту пісень; емоційної сфери у процесі виконання пісні;

 

 

Тема 2. Музика навколо нас (19 год.)

 

 

 

16

 

Виконання пісень «у ролях» з елементами інсценування, прості елементи імпровізації: вокальної, ритмічної, пластичної.

 

·    відтворює пісню «у ролі» (за допомогою вчителя);

·    передає настрій і характер пісні;

·    на елементарному рівні імпровізує у пісні або рухах.

 

Д.Кабалевський «Клоуни»

 

 

 

Українська народна пісня «Веселі гусі»

 

 

 

формування: образного мислення;

творчої активності.

 

 

 

17

 

Життєвий зміст музики.

 

Учень:

·    має уявлення про музику як мистецтво, що розповідає про життя людей і навколишній світ мовою звуків;

·    розпізнає життєвий зміст музики;

порівнює життєвий зміст, настрій і характер нескладних музичних творів(за допомогою вчителя);

Д.Кабалевський «Зайчик дражне ведмедика»

 

 

Пісня А.Філіпенко «Морозець»

 

Формування: уявлень про музику, її зміст, розмаїття її характерів;

уміння сприймати, розпізнавати і порівнювати зміст музики;

уміння позитивно реагувати на настрій і характер музичного твору;

 

 

 

18

 

Головні ознаки найпростіших типів музики – пісні, танцю, маршу.

 

·    має уявлення про головні ознаки найпростіших типів музики;

·    спостерігає за зміною настрою, характеру музичного твору;

·    висловлює власне враження про музичний твір;

·    розрізняє на слух пісню, танець, марш (за допомогою вчителя);

Укр..народний танець «Гопачок»,  К.Волун «Марш»,  А.Філіпенко «Морозець»

 

 

 

Пісня А.Філіпенко «Морозець»

Пісня А.Філіпенко «Морозець»

 

 

формування: уваги і пам’яті на основі вивчення головних ознак типів музики;

активного словника на основі вивчення типів музики;

уміння позитивно реагувати на музичні твори різних типів;

 

 

19

 

Музика народна та композиторська.

·    має уявлення про народну і композиторську музику;

·    називає музичні твори, що звучали у класі;

·    наводить приклади народної і композиторської музики (за допомогою вчителя);

І.Беркович «Українська мелодія», Український танець «Метелиця

·     

Українська народна пісня «Веселі гусі»

·     

розвиток уточнення та конкретизації знань про народну і композиторську музику;

стимуляція пізнавального інтересу до народної та композиторської музики;

 

 

20

 

Композитор, виконавець, слухач.

 

·    має уявлення про поняття «композитор», «виконавець», «слухач»;

·    розпізнає діяльність композитора, виконавця, слухача;

·    наводить приклад людини, яка є композитором, виконавцем або слухачем (за допомогою вчителя);

С.Прокофєв «Ходить місяць над лугами»

 

 

 

Українська народна пісня «Веселі гусі»

 

 

формування: уміння уточнення та конкретизації знань про діяльність композитора, виконавця, слухача;

уміння сприймати та порівнювати поняття;

активного словника (поняття, їх зміст);

 

 

21

 

Народна музика: пісні й танці України.

 

·    має уявлення про українську народні пісні, найвідоміші танці;

·    розпізнає характер пісні чи танцю;

·    розрізняє на слух пісню і танець;

·    наводить приклад музичного твору, що звучав у класі (за допомогою вчителя);

Укр. народні танці «Козачок», «Гопачок», пісня-гра «Зробим коло»

 

 

 

 

Українська народна пісня «Чобітки»

 

 

 

формування знань про народну музику;

стимуляція пізнавального інтересу до вивчення народної музики;

формування позитивних емоційних реакцій у процесі слухання народної музики;

 

 

22

 

Втілення в музиці різних дитячих образів – іграшки та забави; музика в мультиплікації.

 

·    має уявлення про втілення в музиці дитячих образів в іграшках та забавах, в дитячих мультфільмах;

·    називає знайомі музичні образи;

·    наводить приклади музичних творів, що звучали у класі (за допомогою вчителя);

·    П.Чайковський «Баба-Яга»

Українська народна пісня «Чобітки»

·     

формування уваги, пам’яті, мислення на основі знайомства з різними дитячими образами в музиці;

стимуляція позитивних емоцій в процесі сприймання дитячих образів у музичних творах;

 

 

23

 

Музичні інструменти у створенні різноманітних характерів музики (фортепіано, баян, сопілка, бандура, бубон тощо).

·     має уявлення про окремі музичні інструменти;

·     називає окремі музичні інструменти;

·     розрізняє на слух звучання музичні інструменти;

·     порівнює характер нескладних музичних творів (за допомогою вчителя);

Р.Верещагін «Бабусина казка»

 

 

 

Українська народна пісня «Чобітки»

 

 

 

формування: пізнавального інтересу до вивчення музичних інструментів;

активного словника (назви інструментів, їх якості та властивості);

музичного сприймання на основі слухання звучання інструментів;

 

 

24

 

Музичні картини природи (природа в музиці).

 

·     має уявлення про образи природи в музиці;

·     спостерігає за яскраво вираженими образами природи в музиці;

·     називає музичні твори, що звучали в класі;

·     розрізняє образи природи в музичних творах;

В.Сокальський «Пташка»

 

 

 

Українська народна пісня «Чобітки»

 

 

 

формування уміння уважно слухати музику;

уміння розрізняти образи природи в музиці;

емоційного відгуку на музичну картинку природи;

активності під час виконання музичних завдань;

 

 

25

 

Виконавська і

творча діяльність

Виконання пісень різного емоційного змісту і характеру.

·    співає спокійним округлим та протяжним звуком;

·    передає настрій і характер пісні;

·    співає емоційно, виразно і злагоджено у дитячому колективі;

·    дотримується правил поведінки в музичному класі;

Українська народна пісня «Щебетала пташечка»

 

 

 

Сл.. Т.Шевченка, муз. А Філіпенка «Зацвіла в долині»

 

 

формування: знань, умінь та навичок співу;

дикційно-артикуляційних навичок;

позитивної емоційної сфери у процесі музичної діяльності;

корекція спів