Візитна картка

Методичне об'єднання нараховує 26 вчителів:

Спеціаліст - 9
Спеціаліст ІІ категоріі - 0
Спеціаліст І категорії - 7
Спеціаліст вищої категорії - 10

Звання:

Старший вчитель - 4
Вчитель-методист - 3
ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО 2-4 КЛАСИ ЗА ПРОГРАМОЮ Л.ХЛЄБНІКОВОЇ ТА ІНШІОрієнтовне календарно-тематичне планування уроків 
Музичного мистецтва за програмою Л.Хлєбнікової та інші

Нормативна та навчальна-методична документація
·        Державний стандарт початкової загальної освіти. (Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462)

·        ·   Навчальна програма, затверджена МОН України (наказ від 12.09.2011 № 1050): «Музичне мистецтво» 1-4 класи авт. Л. А. Хлєбнікова, Дорогань Л. О., Івахно І. М., Кондратова Л. Г., Корнілова О. В., Лобова О. В., Міщенко Н. І.; «ВД «Освіта», 2012 р.
      Тематична структура програми «Музичне мистецтво» 2-4 класи
35 год на рік (1 год на тиждень
Державні вимоги  щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів     

2 клас
Тема 1. Типи музики
Учень має уявлення про: основні типи музики; виражальні засоби пісні, танцю і маршу; відмінності в характері музики пісні, танцю і маршу; різновиди маршів, пісень і танців;
розрізняє на слух: різновиди маршів, пісень і танців;
орієнтується у поняттях: композитор, виконавець, слухач, симфонічний оркестр;
усвідомлює: роль композитора, виконавця, слухача у  створенні, виконанні та сприйнятті музики;
уміє: визначати настрій  і характер музичних творів різних типів; виразно виконувати пісні; виражати характер і настрій  музики в пластичних рухах; грати на елементарних музичних інструментах; створювати простий ритмічний супровід до пісень;

Тема 2. Виражальне та зображальне в музиці
Учень має уявлення про: життя як джерело музичного мистецтва; виражальні та зображальні можливості музики;  спільні та відмінні риси між мовою і музикою;
розуміє: різницю між виражальними та зображальними можливостями музики;  зміст музичних творів, які звучали у класі;
уміє: визначати емоційний зміст музичних творів, висловлювати свої враження від них; виразно виконувати пісні; оцінювати спів власний  та однокласників; виражати характер і настрій  музики в пластичних рухах;

Тема 3. Основні музичні жанри
Учень має  уявлення про: оперу, балет, симфонію, концерт, симфонічний оркестр;
розуміє: визначення понять: п’єса, опера, балет, симфонія, концерт, ансамбль, оркестр, хор  тощо; зміст музичних творів, які звучали у класі; роль музичної мови як виразника образного змісту твору;
обґрунтовує:  належність твору до певного жанру;
вміє: визначати емоційний зміст музичних творів, висловлювати свої враження від них; висловлювати власне ставлення до музичних творів; виразно виконувати пісні, теми персонажів дитячих опер;  оцінювати спів власний  та однокласників;

Тема 4. Мова музики
Учень має уявлення про: особливості музичної мови, її елементи; роль та значення мелодії і супроводу в музичних творах;  зв’язок між мелодією і характером музики;
розуміє: роль і значення основних засобів  музичної виразності: мелодії, супроводу, ритму,
вміє: розрізняти окремі елементи музичної мови; виявляти пісенність, танцювальність, маршовість в інструментальних творах; оцінювати спів власний  та однокласників; виразно виконувати пісні.

3 клас
Тема 1. Основні властивості музики: пісенність, танцювальність, маршовість8 годин
Учень має уявлення про: пісенність, танцювальність і маршовість як найважливіші властивості музики; пісенність як особливість музики, не обов’язково призначеної для співу; танцювальність як особливість музики, не обов’язково призначеної для танців; маршовість як особливість музики, під яку не обов’язково крокувати;
вміє: диференціювати звуковий потік, виділяти  у творах елементи пісенності, танцювальності й маршовості; оцінювати спів власний  та однокласників;
порівнює: жанрові ознаки  музичних творів, знаходить у них спільнейі відмінне;
виразно виконує: пісні, дотримуючись основних правил співу;
користується: музичною термінологією (у межах програмового матеріалу);
   
Тема 2. Інтонація
Учень має уявлення про: спільність розмовної і музичної мов;  музичну інтонацію як основу музики; „зерно”- інтонацію як найменшу смислову частинку музики; зображальні та виражальні інтонації; ритмічні інтонації; вплив тембру на яскравість інтонації; мелодію як інтонаційно-смислове утворення;
порівнює: запитальні, стверджувальні, окличні інтонації, інтонацію скоромовки в мові та музиці;
виражальні та зображальні інтонації;
вміє: виділяти  в мелодії „зерно”- інтонацію; імпровізувати на задану „зерно”- інтонацію; оцінювати спів власний  та однокласників;

Тема 3. Розвиток музики  
Учень має уявлення про: музику як мистецтво, що не існує без розвитку; прийоми розвитку музики; виконавський розвиток;
сюжетний розвиток; інтонаційно-мелодичний розвиток; варіаційний розвиток; жанровий розвиток;ладовий розвиток; прийоми симфонічного розвитку;
порівнює: різні прийоми розвитку музики;
називає: музичні твори, що звучали у класі, та їх авторів;
висловлює:власне ставлення до змісту музичних творів;
вміє:оцінювати спів власний  та однокласників;
виразно виконує: пісні, дотримуючись основних правил співу;

Тема 4. Музична форма
Учень має уявлення про: одночастинну будову твору; зв’язок зміни частин зі зміною характеру і змісту твору; дво- і тричастинну форми; рондо і варіації; куплетну форму; найважливіші принципи будови музики;
 порівнює: твори різної форми;
обґрунтовує: форму музичного твору;

4 клас
  Тема  1. Музика мого народу
       Учень/учениця має уявлення про: джерела і традиції української народної музичної творчості; найхарактерніші риси української народної музики; спільне й відмінне в народній та професійній творчості; колискові пісні й дитячий фольклор;
календарно-обрядові пісні; троїсті музики як тип інструментального ансамблю; жартівливі й жартівливо-танцювальні пісні, коломийки; історичні та ліричні пісні; українську народу думу; 
       називає: музичні твори, що звучали у класі, та їх авторів/авторок;
      порівнює: сучасні, народні й професійні пісні;
      обґрунтовує: належність пісні до народної, професійної або  професійної в народному дусі;
      висловлює: власне ставлення до змісту музичних творів;
      вміє: оцінювати спів власний  та однокласників/однокласниць;
      виразно виконує: пісні, дотримуючись основних правил співу;
      користується: музичною термінологією (у межах програмового матеріалу);
       дотримується  правил: поведінки у класі, на концерті, в театрі; слухання музики, співу.

Тема  2. Музика єднає світ
      Учень/учениця має уявлення про: народну музику і композиторські твори різних народів, календарно-обрядові пісні різних народів
      називає: музичні твори, що звучали у класі, та їх авторів;
      порівнює: пісні різних народів на спільну тематику або сюжети;
      висловлює: власне ставлення до народної музики різних народів;
      вміє: оцінювати спів власний  та однокласників; танців створювати темброво-ритмічний супровід до  класичних, сучасних та народних творів,, створення театралізацій.
      виразно виконує: пісні, дотримуючись основних правил співу;
      користується: музичною термінологією (у межах програмового матеріалу);
     дотримується  правил: поведінки у класі, на концерті, в театрі;  слухання музики, співу.


2 клас
І семестр
Тема 1. Типи музики
№ уроку
Дата

Тема уроку
Основні поняття і терміни для засвоєння

Матеріал для сприймання

Матеріал для виконання
Твори для музикування  та виконання в русі

І семестр
Тема 1. Типи музики -8 годин

1«Три кити» в музиці – пісня, танець, марш
Композитор, виконавець, слухач. Типи музики - пісня, танець, марш
Д.Кабалевський. „Три кити”, С.Рахманінов. “Італійська полька”; Є.Адамцевич. “Запорізький марш”;
„Перший дзвоник муз і сл.. Н.Май
українська народна пісня «Вийшли в поле косарі»;

2Марш
Особливості жанру марш
П.Чайковський. “Марш дерев‘яних солдатиків”;
С.Чернецький. «Зустрічний марш»
Перший дзвоник муз і сл.. Н.Май
В.Верховинець. Пісні-ігри „Діти і ведмідь”, „Цить, не плач”;

3Марш та його різновиди
Марш та його різновиди
Д.Кабалевський “Три варіанти маршу”, Г.Татарченко. “Гей  ви, козаченьки”;
Українські народні пісні „Ой на горі жито”;
„Йшла лисичка по стежинці” (поспівка);

4Танець
Танець та його різновиди. Симфонічний оркестр
П.Чайковський. Вальс із балету “Спляча красуня”; С.Рахманінов. “Італійська полька”;
Перший дзвоник муз і сл.. Н.Май
А.Філіпенко. “Веселий музикант”;
С.Рахманінов. “Італійська полька”;

5Танець та його різновиди.
Різновиди танцю
Д.Шостакович. „Вальс-жарт”;   Д.Кабалевський. “Танець молодого бегемота”;
А.Філіпенко. “Веселий музикант”;
українські народні пісні „Дощик”, А.Філіпенко. „Веселий музикант”;

6Пісня
Пісня – найважливіший тип музики
Л.Бетховен. “Бабак”; українська народна пісня в обробці Я.Степового “Лугом іду”,
Українські народні пісні „Ой на горі жито”;
поспівка «Бім-бом»
М.Красєв. „Зайчики”.

7Пісня – найважливіший тип музики
Жанр пісні як найважливіший тип музики, динаміка
Г.Гладков. „Колискова”; П.Чайковський. „Пісня без слів”;
По співки «Бім-бом», «В нашім класі», А.Філіпенко. “Ой заграйте, дударики”,
українська народна пісня «Женчичок-бренчичок»;

8 «Кити» зустрічаються разом
Урок узагальнення знань.
Пісня-танець, пісня-марш, танець-марш
Б.Фільц. “Коломийка”, “Лемківська пісня”.

А.Філіпенко. “Ой заграйте, дударики”, Поспівка  «В нашім класі»,
„Йшла лисичка по стежинці” (поспівка); Троїсті музики (на вибір учителя)

Темв 2 Виражальне та зображальне в музиці

9Настрій в музиці
Тоніка
Л.Бетховен. “Весела. Сумна”, Марш;
Поспівка «В нашім класі»; ”; А.Філіпенко. “Веселий музикант”;
білоруська народна пісня “Перепілонька”;.


10Що виражає музика
Динаміка
українська народна пісня в обробці   М. Леонтовича “Дударик”;  Р. Шуман. “Перша втрата”; 
Поспівка «Дзвонить дзвінок»; білоруська народна пісня “Перепілонька”;
Пісня-гра «Бім-бом» Троїсті музики (на вибір учителя); 

11.Чи виражає музика характер людини?
Інструментальна музика, що виражає характер людини
Д.Кабалевський. “Три подружки”,„Монтер”;
В.Дяченко. „Сердитий гном”, „Заводна танцівниця”;

Поспівка «Дзвонить дзвінок»; О.Лобова. “Колискова школі”;

12.Чи може музика зображати?
Вокальна музика, яка має зображальні властивості
М.Глінка. «Попутна пісня»; М.Завалишина. „Заводне мишеня”. 
К.Мясков «Зимонька» 
О.Лобова. “Колискова школі”; О.Антоняк. «Як складається пісенька»;


13.Музика зображує світ
Інструментальна музика, яка має зображальні властивості
М.Римський-Корсаков. “Політ джмеля” з  опери “Казка про царя Салтана”;
М. Сільванський. “Пташка і кицька”,
К.Мясков «Зимонька»
О.Антоняк. «Як складається пісенька»; А.Житкевич. «Семеро гномів».

14.Музика «змальовує» картини природи
Інструментальна та вокальна музика, яка зображає картини природи
Е.Гріг. “Ранок” із сюїти “Пер Гюнт”; А.Мігай. ”Зимонька-зима”.
 Т.Попатенко
«Новорічна»    
А.Житкевич. «Семеро гномів». М.Шуть. “Сонечко зійшло”;

15.Музика виражає та зображує
Колядки та щедрівки, зимові календарні обряди
Музична вікторина українські колядки, щедрівки за вибором.
Т.Попатенко
«Новорічна»   
українські колядки, щедрівки за вибором.
Українська щедрівка “Ой сивая тая зозуленька”
М.Шуть. “Сонечко зійшло”;

16.Музика виражає та зображує

Урок узагальнення знань.
Інсценуваня колядок та щедрівок
Українська щедрівка “Ой сивая тая зозуленька”
М.Шуть. “Сонечко зійшло”;


ІІ семестр
Тема 3 Основні музичні жанри
17.Куди ведуть нас «три кити»
П’єса,
Д.Кабалевський. «Впертий братик»;
Українська щедрівка “Ой сивая тая зозуленька
українські народні пісні „Горобейко і сестричка”;
18.«Сезам, відчинися!»
Музичний жанр, хор, тема, опера, балет
П.Чайковський. “Танець маленьких лебедів” (фортепіанна п‘єса), фрагмент із балету “Лебедине озеро”;
М.Коваль. Хор “Семеро козенят” Теми Мами-кози із опери “Вовк і семеро козенят”;
В.Верховинець. Пісня-гра „Сонечко”;
19.Куди веде нас пісня
 ансамбль
Українські щедрівки і колядки у виконанні народних хорів України;
українська народна пісня „Гарний танець гопачок”;
Українська народна пісня “Журавель”;
20.Куди веде нас танець
Гопак, козачок
український народний танок “Козачок”; невідомий автор першої половини ХІХ ст. “Симфонія” (козачок);
українська народна пісня „Гарний танець гопачок”;
українські веснянки: “Просо”;
21.Що таке концерт?
Інструментальний концерт
І.Беркович. Другий концерт для фортепіано з оркестром (ІІ ч., фрагмент);
О.Янушкевич. „Добрий ранок, матусю!”;
українські веснянки: “Огірочки”,
22.Танець і балет
Жанр балету, різновиди танців
С.Прокоф‘єв. Вальс із балету “Попелюшка” (фрагмент),  сцена з балету “Попелюшка”;
О.Янушкевич. «Добрий ранок, матусю!”;
українські веснянки: “Льон”, “Мак”,
23.Куди веде нас марш
Марш у інструментальних творах композитора
Ж.Бізе. Марш Тореадора з опери «Кармен»;
О.Янушкевич. „Добрий ранок, матусю!”;
М.Коваль. Тема Малюка та «Войовничий марш» із опери  “Вовк і семеро козенят”;
24.Дитяча опера
Жанр опери, опери написані композиторами ля дітей
М.Завалишина. “Пісенька друзів” із опери “Коли друзі є”.
М.Коваль.Хор «Цілий день співаєм, граєм»,  із опери  “Вовк і семеро козенят”; Л.Дичко. «Весна»;
Пластична імпровізація
2..25.Узагальнення вивченого
Ставимо оперу
Повторення вивченого
Фрагменти з мультфільму «Капітощка»
Л.Дичко. «Весна»;
М.Коваль. Сцена з ІІ дії опери  “Вовк і семеро козенят”;
26.Урок узагальнення знань.
тести
Музична вікторина
Повторення пісень
Виконання в русі творів на вибір

Тема 4. Мова музики
27.Що таке музична мова
Динаміка. Темп. Регістр.
Л.Бетховен. «Бабак», Д.Кабалевський. “Зайчик дратує ведмедика”, 
І.Арсєєв. «Крокодил і Чебурашка»; українська народна пісня “А продай, бабусю, бичка”;
Я.Степовий. „Засмучений зайчик”,
28.Як побудована музика
Три частина будова твору
Л.Бетховен. «Весела. Сумна»; П.Чайковський. “Кіт у чоботях і Біла кицька” з балету “Спляча красуня”,
І.Арсєєв. «Крокодил і Чебурашка»; українська веснянка “Розлилися води”;
українські веснянки „А вже красне сонечко”;
29.Будова музики і засоби музичної виразності
Ритм. Метр
П.Чайковський. Танець із кубками з балету «Лебедине озеро»;
І.Арсєєв. «Крокодил і Чебурашка»; Українська народна пісня в обробці М.Дремлюги. “Як діждемо літа”;
українські веснянки “Соловеєчку, сватку. сватку”,
30.Пісенність, танцювальність і маршовість
Мелодія. Супровід.
Р.Шуман. «Перша втрата»; К.Мясковський. «Ніби вальс»; Л.Бетховен Тема з варіаціями;
Українська народна пісня в обробці М.Дремлюги. “Як діждемо літа”;Д.Кабалевський. «Гра в гостей».
українські веснянки “Травка-муравка”,
31.Музичні фарби
Забарвлення музичних інструментів, тембр
Ж.Бізе. Марш хлопчиків з опери «Кармен»;
Д.Кабалевський. «Гра в гостей». А.Мігай. “Зелений світ”;
В.Верховинець. Пісні-ігри „Гляньте, діточки малі”,
32.Барвиста музика
Музичні інструменти, тембри у симфонічному оркестрі
Б.Фільц. “Закарпатська новелета № 3(фрагмент)”.
А.Мігай. “Зелений світ”; А.Кос-Анатольський. „Чабанець”;
В.Верховинець. Пісні-ігри  ”Ой чого ти, метелику”; 
33.Музичні інструменти і казкові герої
Тембр. Регістр
С.Прокоф‘єв. Симфонічна казка “Петя і Вовк” (основні  теми);
А.Кос-Анатольський. „Чабанець”;
Д.Височковська. “Потанцюймо з нами”;
34.Симфонічна казка
Урок узагальнення знань
Повторення вивченого
С.Прокоф‘єв. Симфонічна казка “Петя і Вовк”
Повторення вивчених пісень
А.Житкевич. «Чобітки мої червоні».3 клас


№ уроку
Дата
Тема уроку
Основні поняття
Сприйняття та інтерпретація творів музичного мистецтва
Виконання творів музичного мистецтва
Елементи інтеграції


Тема 1. Основні властивості музики: пісенність, танцювальність, маршовість

1.


Нова зустріч у країні музики
Пісенність, танцювальність, маршовість

Р. Щедрін, «Ніч»; «Золоті рибки»;  «Цар Горох» з б-ту «Горбоконик»
«Засмутилось кошеня» сл. П. Воронька муз. І. Кириліної
фр. м/ф «Коник-горбоконик»

2.


Таємниці пісенної музики
музичні інструменти: фортепіано, піаніно, рояль

М. Дремлюга, «Лірична пісня»
поспівка «Ми – третьокласники» сл. і муз. Д. Кабалевського «Засмутилось кошеня» сл. П. Воронька муз. І. Кириліної
К. Візерспун, «Золоті стовпи»

3.


Таємниці пісенної музики
баркарола

П. Чайковський, «Баркарола»
«Шпачок прощається» сл. М. Івенсен муз. Т. Попатенко

4.


Таємниці танцювальної музики
ноти
Ж. Колодуб, «Гуцульський танець»;
повторення «Шпачок прощається» сл. М. Івенсен муз. Т. Попатенко

5.


Таємниці танцювальної музики
хота, музичні інструменти: гітара, кастаньєти
М. Глінка, «Арагонська хота»
«Ой на горі жита много» у. н. п. обр. Г. Верьовки

6.


Таємниці маршової музики
нотоносець
Ф. Шуберт, «Військовий марш»; Людвіг ван Бетховен, «Симфонія №5» (ІІІ
«Будем козаками» сл. і муз. А. Загрудного

7.


Зустріч музичних жанрів
Увертюра, музичні інструменти:, кобза, бандура

Ж. Бізе, увертюра до о-ри «Кармен»
повторення «Будем козаками» сл. і муз.       А. Загрудного

8.


Урок узагальнення знань.
нота «до»
Ф. Шопен, Прелюдія №7; Ф. Шопен, Прелюдія №20.
розучування мелодії      Е. Гріг, «Ранок» із сюїти «Пер Гюнт»

Тема 2. Інтонація8 годин

9.


Знайомство з феєю Інтонацією
Скоромовка, нота «ре»
сл. А. Барто, муз. С. Прокоф’єва, «Базіка»
«Співучий колобок» сл. В. Кленця муз. В. Поповича

10.
Жартівливі та сумні інтонації
Інтонація, нота «мі»
В. Косенко, «Дощик»; В. Косенко, «Гумореска»; В. Косенко, «Колискова»
повторення «Співучий колобок» сл. В. Кленця муз. В. Поповича

11.


Ритмічні інтонації
музична тема, музичні
М. Римський-Корсаков, «Три дива» з опери «Казка
«Щеня і кошеня» сл. В. Вікторова


інструменти:, флейта, флейта-пікколо, нота «фа»
 про царя Салтана». Тема
 Білки; Тема Тридцяти трьох богатирів.; Тема Царівни Лебідь; М. Глінка, «Марш Чорномора» з опери «Руслан і Людмила».
муз. Т. Попатенко


12.


Виражально-зображальні музичні інтонації
виражальні інтонації, зображальні інтонації, нота «соль»
В. Кирейко, «Награвання Лукаша» з о-ри «Лісова пісня»; М. Лисенко, календарно-обрядові пісні з опери «Зима і Весна»
«Добрий вечір тобі, пане господарю» колядка

13.


Інтонація та імпровізація
музичні інструменти:, віолончель, нота «ля»
Ж. Массне, «Елегія»
«Павочка ходить» щедрівка

14.


Інтонація та імпровізація в піснях-іграх
нота «сі»
«Гра в зайчика» обр. М. Леонтовича
«Коза» у. н. пісня-гра

15.

Перевір себе

Музичні твори на вибір учителя та учнів

16.

   


Урок-концерт. Урок узагальнення знань.

Виконання вивчених пісень.

ІІ семестр
Тема 3. Розвиток музики 


17.


Інтонаційно-мелодичний розвиток музики
скрипковий ключ

Т. Альбіноні, «Адажіо», інструментальне виконання та вокальне (Лара Фабіан або Сара Брайтман
«Чому ведмідь узимку спить» сл. О. Коваленкова муз. Л. Кніппера

18


Ладовий розвиток музики
ладовий розвиток
Ф. Шуберт, «Вальс»; Ф. Шуберт, «Алегрето»
«Гра в слова» сл. і муз. І. Арсєєва; повторення «Чому ведмідь узимку спить» сл. О. Коваленкова муз. Л. Кніппера

19.


Динамічний і темповий розвиток
тривалість нот
Й. Брамс, «Угорський танець»
Розучування пісні «Грицю, Грицю, до роботи» у. н. п. обр. Я. Степового

20.


Варіаційний розвиток музики
варіаційний розвиток,  тривалість нот
М. Завадський, «Шумка»
Розучування пісні «Рушничок» сл. Є. Левченко, муз.  А. Олейникової

21.


Розвиток музики різних жанрів
Вальс, полонез

Ф. Шопен, «Вальс»; Ф. Шопен, «Полонез»
Виконання пісні «Рушничок» сл. Є. Левченко, муз.
А. Олейникової
22.


Симфонічний розвиток музики
Симфонія, симфонічний розвиток,  паузи
П. Чайковський, «Симфонія №4» (фінал); В. Сокальський, «Симфонія соль мінор» (І частина)
«Подарунок мамі» сл. Д. Чередниченка муз. М. Катричка

23.


Народна пісня у творчості композиторів
Веснянки,  такт
 М. Лисенко, хор «А вже весна» з опери «Зима і Весна»
 Виконаня пісні  «Подарунок мамі» сл. Д. Чередниченка муз. М. Катричка

24.


Багатогран-ність розвитку музики
музичний розмір

М.Глінка. Марш Чорномора з опери „Руслан і Людмила”;
«Сива шапка» (пісня-гра) сл. Л. Кроткевич муз.    В. Верховинця

25.


Перевір себе

Музичні твори на вибір учителя та учнів
Виконання пісні з виконанням рухів «Грицю, Грицю до роботи» у. н. п. обр. Я. Степового

26.


Урок узагальнення знань.

Музична вікторина. Впізнай музичний твір та автора.
Виконання вивчених пісень.

Тема 4. Музична форма


27.

Одночастинна форма музики
музична форма, одночастинна форма, музичні інструменти:, сопілка
Ф. Шопен, «Мазурка №5»
«Пісня пастушка»
франц. н. п.

28.

Двочастинна форма музики
двочастинна форма, контраст, куплетна форма
Е. Гріг, «Пісня Сольвейг», з музичної п’єси «Пер Гюнт»
повторення «Пісня пастушка» франц. н. п.

29.

Тричастинна форма музики
тричастинна форма, знаки альтерації, піцикато
Е. Гріг, «Танець Анітри»
«Соловеєчку, сватку, сватку» у. н. п.

30.


Тричастинна форма музики.
експромт
М. Лисенко, «Екпромт ля мінор»
«Писанка» сл. В. Клинця та Н. Андрусіч муз.      М. Катричка

31.


Форма рондо в музиці     
.
Рондо,  епізод

В. А. Моцарт, «Турецьке рондо»; Б. Фільц, «Весняне                   рондо»
«Класне рондо» поспівки на музику  Д. Кабалевського

32.


Варіаційна форма в музиці
Варіації, музичні інструменти, баян, акордеон, реприза
М. Різоль, варіації на тему української народної пісні «Ой на горі жито»
«Ой на горі жито» у. н. п. обр. К. Стеценка

33.


Кульмінація в музичному творі
кульмінація
М.Мусоргський - Ніч на Лисій горі (Фрагмент);
«Заквітчали зорі обрій» сл. А. Житкевича, муз. Л. Стельмащук

34.


Перевір себе
Урок узагальнення знань.

Музичні твори на вибір учителя та учнів

4 клас
За підручником Л.Кондратової
№ п/пТема
Теоретичні відомості
Матеріал для сприймання
Матеріал для виконання
Твори для музикування і виконання в русі


Тема  1. Музика мого народу


1Музика мого народу

Символи України,
Державний гімн України,
музика професійна, народна та професійна в народному дусі

М. Вербицький. “Ще не вмерла Україна”; Державний Гімн України (участь у виконанні )
Легенда про пісню
М.Ведмедеря. «Це моя Україна»
Троїсті музики

2Грають троїсті музики

Роль музики в житті народу.
Троїсті музики.
Джерела і традиції української народної музичної творчості.
українські троїсті музики (на вибір учителя ); Легенда про троїстих музик
М.Ведмедеря «Це моя Україна»

Троїсті музики

3Календарно-обрядові пісні. Жниварські пісні
Особливості жанру жниварських пісень, групи жниварських пісень.
Календарно-обрядові пісні: жниварські пісні (зажинкові, власне жниварські, обжинкові), їх особливості.
В.Філіпенко . «Поле моє, поле»;
Жниварські пісні
Українська народна пісня «Вийшли в поле косарі». 
М.Ведмедеря «Це моя Україна»Українська народна пісня «Сіяв мужик просо»

4Музика в побуті
Зв’язок музики з життям і побутом людини
Українська народна пісня «Дівка в сінях стояла»

Українська народна пісня «Вийшли в поле косарі»
Музична гра « Хто кого перетанцює?»


5Колисала мене мати
Інтонаційні особливості, своєрідність музичного надбання українського народу. Колискова пісня.
Українські колискові пісні «Повішу я колисочку», “Ой ходить сон коло вікон”                          Казка «Колискова Дряпушкові»
українська народна пісня «Котику сіренький»

Музична гра «Пташка»

6Співають діти
Дитячий фольклор (дражнили, лічилки, забавлянки).

Дитячий фольклор
українська народна пісня «Котику сіренький» О.Янушкевич. «Дитинства світ»

Українська народна пісня – гра  в обробці Ж.Колодуб  „Котилася торба”

7Українці жартують і танцюють
Жартівливі й жартівливо-танцювальні пісні, коломийки.

Народна коломійка. Симфонія невідомого автора початку ХІХ століття (фінал).


 О.Янушкевич. «Дитинства світ»

Жартівливі танці, козачок. Коломийка.


8Музика в житті народу Урок узагальнення знань

Музична вікторина
Тестові завдання
О.Янушкевич. «Дитинства світ»
Виконання вивчених пісень
Танцювальні перевтілювання

9Українська народна дума

Українська народна дума.
Думи, кобзар – народний співець, виконавець дум, музичні інструменти кобзарів Особливості жанру народної думи
Українські народні думи „Іван Богун”, «Пісня про Байду», «Дума про козака Голоту».
М.Вериківський, «Пісня кобзаря»  з хорово поеми  «Гайдамаки»
Українська народна пісня  «Ой на горі та й женці жнуть»
 Українська народна пісня  «Ой на горі та й женці жнуть»

10В піснях історія народу
Особливості історичних пісень, козацтво, гетьмани України
Українська народна пісня  «Ой на горі та й женці жнуть»

Українська народна пісня  «Ой на горі та й женці жнуть»
Танцювальна естафета

11Лірична пісня народу
Ліричні пісні. Найхарактерніші риси української народної музики: наспівність, яскрава емоційність,  ліричність.
І.Шамо. „Гуцульські акварелі”
В.Мураделі. «Шкільна стежинка».
Музична гра «Сонечко і дощик»


12Народна й професійна музика
Спільне і відмінне в народній та професійній творчості.

М. Лисенко “Елегія”, 
українська народна пісня «Зоре моя вечірняя»,  Я.Степовий, сл..Т.Шевченка «Зоре моя вечірняя».
Я.Степовий «Вечірняя пісня»
В.Мураделі. «Шкільна стежинка».
Музична гра «Повітряні кульки»
13Народна пісня — джерело музичних творів
Українська народнопісенна творчість як джерело професійної музики та окраса духовної культури. Постать Марусі Чурай, її пісенна творчість
Опера, увертюра, творчість М.Лисенка
українська народна пісня “За світ встали козаченьки”; М. Лисенко. Увертюра до опери “Тарас Бульба”

Л.Попернацький «Україно-світ»

Гра "Музичний м'яч"

14Професійна музика у народному дусі

Професійна музика в народному дусі.

С.Гулак-Артемовський. «Танці з опери “Запорожець за Дунаєм”
Л.Попернацький «Україно-світ»
Українська народна пісня “Забілів від снігу гай” 
Танцювальна розминка в народному дусі

15Календарно-обрядові зимові пісні
Особливості жанру календарно-обрядових пісень, традиції свята Миколая, колядки, щедрівки
українські щедрівки “Чи дома, дома”, “Слава нашим господарям”
Колядки, щедрівки
Українські щедрівки “Ой рано-рано кури запіли”, “Прийшли щедрувати”; Українська народна пісня “Забілів від снігу гай”


В.Верховинець. Вертеп. Пісня-гра „Маланка”  
16Музика мого народу

Урок узагальнення знань.
Підсумок знань
Музична вікторина

Українські щедрівки “Ой рано-рано кури запіли”, “Прийшли щедрувати”; Українська народна пісня “Забілів від снігу гай”. 
Виконання вивчених пісень
українська народна пісня в обробці М.Леонтовича «Коза»;


Тема  2. Музика єднає світ


17Українська музика як частина музичної культури слов’ян
Спільні й відмінні риси музики різних народів
Українська народна пісня “Реве та стогне Дніпр широкий”

М. Глінка. “Гуде вітер вельми в полі”
Троїсті музики

18Музика російського народу
Властивості  російських протяжних ліричних пісень: наспівність, широке розгортання мелодії, розспівування складів, підголоскове багатоголосся, відносно вільний рух голосів. Роль композиторів у встановленні зв’язків між музикою різних народів.
С.Рахманінов. Третій концерт для фортепіано, І частина (Фрагмент)

М. Глінка. “Гуде вітер вельми в полі”

Виконання рухів танця «Кадриль»

19Музика білоруського народу
Історія, культура та побут білоруського народу. Особливості музичної мови білоруського народу
К. М’ясков. “Білоруський танець”
Білоруська народна пісня «Перепілонька»
Білоруський народний танець „Крижачок

20Танці східних слов’ян у професійній музиці
Спільні й відмінні риси в танцювальній музиці слов’янських народів, народні мотиви  професійній музиці, жанр фантазії.
Порівняльна характеристика трьох прикладів музики слов’янських народів
К. М’ясков. “Білоруський танець” О.Хромушин. «Фантазія на теми українських народних пісень»;
Р. Щедрін. “Пустотливі частівки”

Бєларуська народна пісня «Перепілонька»
Білоруський народний танець „Крижачок”; Український гопачок, Російський нар. танець «Кадриль»

21Музична культура західних слов’ян

Знайомство з музичною культурою Польщі, Словаччини, Чехії.
Порівняльна характеристика прикладів музики інших народів у творах слов’янських композиторів
Д.Кабалевський. Празький концерт. Ф. Шопен. Мазурка ля мінор
Ян Белла. Святкова увертюра (уривок)

Чеська народна пісня “Полька”
гра «Диригент»

22Музична культура південних слов’ян


Музична культура Болгарії.
Порівняльна характеристика  прикладів музики слов’янських народів, спільні риси музики словянських народів
Болгарська народна пісня «Посадив я полин»  Петко Стайнов симфонічна сюїта «Фракійські танці» («Реченица»)чеська народна пісня “Полька”
Гра «Нотні схованки» Веселий конкурс «Танцюємо разом»

23Календарно-обрядові весняні пісні
Особливості українських народних весняних пісень.
Історична, мовна та культурна спорідненість українського та інших словянських народів, спільні та відмінні риси їх музичної культури
Л.Ревуцький. „Веснянка”.

О.Злотник. „Мамина пісня”
Українські народні пісні „Янчику-білоданчику”,  «Прийшла весна з квітами».


24Обробки народних пісень

Обробки народних пісень, жанр варіацій.
Українська народна пісня «А вже весна». М.Сільванський. Варіації на тему української народної пісні „А вже весна”. К.Дебюсі. Симфонічна сюїта «Весна»- уривок
О.Злотник. „Мамина пісня”25Календарно-обрядові пісні у професійній музиці
Поняття  розспів, підголоскове  багатоголосся
П.Чайковський. „Прослісок”
П. Чайковський. Фінал Першого концерту для фортепіано з оркестром (фрагмент)
Українська народна пісня «Вийди, вийди, Іванку»

Українська народна пісня  „Вербовая дощечка”

26Музика слов’янських народів.

Урок узагальнення знань.
Історична, мовна та культурна спорідненість українського та інших словянських народів, спільні та відмінні риси їх музичної культури Тестові завдання
Музична вікторина
Українська народна пісня «Вийди, вийди, Іванку»
Повторення вивчених пісень
Танцювальний майдан

27Музична культура Європи. Італія
Історія, культура та побут народів Італії. Особливості музичної мови італійськогонароду.
М.Глінка. «Венеціанська ніч»; М. Лисенко.  “Баркарола”;

С.Рахманінов. «Італійська полька».

28Музична культура Європи. Угорщина
Історія, культура та побут народу Угорщини. Особливості музичної мови народу Угорщина
З. Кодай. Чардаш із опери «Харі Янош»
Й.Брамс. Угорський танець №2З.Кодай. «Чардаш».

29Музична культура Європи. Франція, Фінляндія
Історія, культура та побут народів Франції та Фінляндії. Особливості музичної мови народів Франції та Фінляндії. Жанри французької народної пісні.
 В. А. Моцарт. Варіації на тему французької пісні. В. А. Моцарт. Менует ре мажор
Я.Сібеліус. «Фінляндія».
Французська народна пісня «Пастушок»

Музична гра «Пастушок».

30Музична культура Балтійських країн
Історія, культура та побут народів Балтійських країн. Особливості музичної мови народів Балтії.
литовська народна пісня «Добрий мірошник»; естонський народний танець «Тульяк». К. М’ясков. «Литовський танець».

Французська народна пісня «Пастушок»
Латвійська народна пісня «Півник» 


Латвійська народна пісня «Півник» 31Музична культура країн Азії. Туркменістан, Узбекистан
Історія, культура та побут туркменського, узбекистанського народу. Особливості музичної мови Туркменії, Узбекистану, народні танці та музичні інструменти.
народні туркменські мотиви К. М’ясков. «Туркменський танець»  Узбецький народний танець «Хорезм»
В.Таловиря. «Рідній вчительці».

В.Таловиря. «Рідній вчительці».
Пластична імпровізація

32Музична культура Закавказзя
Інтернаціональна сутність музичної мови Завкавказзя.
Історія, культура та побут народів Закавказзя
А. Хачатурян. Гопак із балету “Гаяне”
Порівняння з українським народним танцем – гопак. А.Штогаренко. «Вірменські ескізи»
Г. Гусейнлі. “Курчатка”

Грузинський народний танець «Лезгінка»

33Музична культура країн Азії. Японія, Індонезія
Історія, культура та побут Японії та Індонезії.
Взаємовплив і взаємозбагачення музики різних народів.

народна традиційна японська музика
Д.Кабалевський Варіації на японську народну тему.
Індонезійський танець

Японська народна пісня «Вишня»
Індонезійська народна пісня “Прогулянка з батьком”
В.Таловиря. «Рідній вчительці».

Музична гра  «Весела подорож»

34Музика не знає кордонів. Урок узагальнення знань.
Роль композиторів у встановленні зв’язків між музикою різних народів
Музична вікторина
В.Таловиря. «Рідній вчительці».

Пісні з мультфільмів (за вибором).3 коментарі: