Візитна картка

Методичне об'єднання нараховує 26 вчителів:

Спеціаліст - 9
Спеціаліст ІІ категоріі - 0
Спеціаліст І категорії - 7
Спеціаліст вищої категорії - 10

Звання:

Старший вчитель - 4
Вчитель-методист - 3
30.01.18


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м.Київ
від 15.01.2018                                             № 34

Про деякі організаційні питання
щодо підготовки педагогічних
працівників для роботи в умовах
Нової  української  школи

Відповідно до Плану заходів на 2017 - 2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 903
НАКАЗУЮ:
1.      Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» " (Завалевський Ю. І.) до 15.01.2018 підготувати та подати на затвердження Типову освітню програму організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти (далі - Програма).
2.      Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» (Завалевський Ю. І.), органам управління освітою обласних, Київської міської державних адміністрацій за участю органів місцевого самоврядування, закладам післядипломної педагогічної освіти, громадським організаціям, в установчих документах яких зазначена освітня діяльність, забезпечити відповідно до плану-графіка наступне:
1)      обов'язкове проходження підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою учителям початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках та вчителям закладів загальної середньої освіти (класів), в яких діти навчаються мовами національних меншин;
2)      рекомендовано проходження підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання заступникам директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної роботи у початкових класах та вчителям-
предметникам фізичної культури, мистецтв, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках;

3)      учителі іноземних мов, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 навчальному році (за окремим графіком та програмами БританськоїРади в Україні, Гете-Інституту в Україні, Посольства Франції в Україні).
3.      Керівникам закладів післядипломної педагогічної освіти:
1)      до 17.01.2018 подати до Міністерства освіти і науки України в електронному вигляді (у id di ippo@imzo. gov .ua) на затвердження список тренерів для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, зазначених у пункті 2 цього наказу, згідно з Концепцією «Нова українська школа», які попередньо пройшли відповідну підготовку;
2)      до 17.01.2018 подати до Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» в електронному вигляді (viddilppo@imzo.gov.ua) регіональні графіки навчання вчителів 1-х класів Нової української школи відповідно до затвердженої Програми для погодження;
3)      з 20.01.2018 по 15.02.2018 забезпечити проведення підготовки тренерів для підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до Концепції «Нова українська школа» із розрахунку: 1 тренер для групи від 20 до 35 осіб;
4)      рекомендувати залучити до виконання відповідної Програми чи її окремих освітніх компонентів (модулів) тренерів, зазначених у пунктах 3.1 та 3.2 цього наказу, юридичних осіб, зокрема представників громадських та міжнародних організацій, в установчих документах яких є освітня діяльність, та фізичних осіб-підприємців, які працюють за кодом згідно з КВЕД 85.5, на основі цивільно-правових договорів за умов наявності у них практичного досвіду роботи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників не менш як один рік;
5)      рекомендувати розпочати проведення першого етапу підвищення кваліфікації вчителів, які впроваджуватимуть Державний стандарт початкової освіти у 2018/2019 навчальному році, відповідно до затвердженої Програми:
з 15.02.2018 по 06.03.2018 - настановна очна сесія; березень - квітень 2018 р. - друга очна сесія; травень - червень 2018 р. - підсумкова очна сесія;
6)      з 01.02.2018 організувати обов'язкове проходження дистанційного курсу навчання вчителів, які впроваджуватимуть Державний стандарт початкової освіти у 2018/2019 навчальному році, відповідно до графіку виконання Програми (https://eri-era»com/nus);
7)      з 01.09.2018 розпочати другий етап з підвищення кваліфікації педагогічних працівників, зазначених у пункті 2 цього наказу, які впроваджуватимуть Державний стандарт початкової освіти у 2019/2020 навчальному році, відповідно до затвердженої Програми;
8)     у 2018-2020 роках дозволити здійснювати підготовку педагогічних
працівників, зазначених у пункті 2 цього наказу, відповідно до потреби регіону;
9)      у 2018-2020 роках дозволити здійснювати підготовку педагогічних працівників, зазначених у пункті 2 цього наказу, відповідно до потреби регіону; видати документи про підвищення кваліфікації встановленого зразка вчителям, які успішно пройшли курс підготовки з впровадження нового змісту початкової освіти відповідно до Програми.
4.      Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.
Міністр                                                                                                       Л.Гринев

08.01.18

ВИВЧАЄМО НОВИЙ СТАНДАРТ

Шановні вчителі! Поропоную ознайомитись з новими матеріалами на сторінці "Матеріали до 2017-2018 навчального року". Можливо вам буде зручнійше працювати з новим Державним стандартом початкової загальної освіти.

НОВА ШКОЛА

Матеріали для вчителів початкової школи «Нова українська школа»
Сучасний учень заучує матеріал, щоб скласти екзамен і забути його. Тому в українському суспільстві виникла потреба змінити підходи до навчання молодого покоління. Над проектом «Нової школи» почали працювати три роки тому. Кабмін ухвалив його усередині грудня 2016р. Концепція «Нової української школи» — це свого роду програма нововведень до середньої освіти у державі, яка має за мету змінити підхід вчителів до навчання учнів, а з самих дітей зробити не стільки «знаючих», скільки «думаючих» громадян.
Мета Концепції «Нової української школи»:
§  розвиток дитини відповідно до її вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб,
§  формування загальнолюдських цінностей,
§  підтримка життєвого оптимізму,
§  розвиток самостійності,
§  плекання творчості й допитливості.
Навчання починатиметься, як правило з 6 років. Діти з особливими потребами зможуть вступати до школи у віці фізичної готовності. Тривалість перебування в початковій школі таких дітей можна буде подовжити з доповненням корекційно-розвивального складника. Навчання буде організовано за єдиним стандартом без запровадження предметів із поглибленим рівнем (не буде відбору).
Стандарт нової української школи передбачає:
§  поділ початкової освіти на два цикли – 1–2 класи і 3–4 класи;
§  Перший цикл початкової освіти допоможе учневі звикнути до шкільного життя.
§  Навчальний матеріал буде інтегровано в змісті споріднених предметів або введено до складу предметів у вигляді модулів.
§  Обсяг домашніх завдань буде обмежено.
§  У першому циклі (1–2 класи) буде переважати ігрова діяльність, у другому циклі (3–4 класи) буде формуватися почуття відповідальності та самостійності.
§  загальні та конкретні очікувані результати навчання (частина предметів у другому циклі передбачатиме оцінювання. Державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти буде здійснюватися лише для моніторингу освітньої діяльності закладів.);
§  проведення динамічної перерви між другою і третьою академічними годинами у вигляді рухливих ігор, іншої фізичної активності дітей;
§  20 % резервного часу у навчальних програмах з усіх предметів і курсів, який учитель може використовувати на свій розсуд;
§  наприкінці кожної чверті корекційно-рефлексійний тиждень для подолання розбіжностей у навчальних досягненнях учнів;
§  вибір змісту і форм організації навчально-пізнавальної практики навчальний заклад визначає самостійно.
Кожна освітня галузь буде мати свій індекс у таблиці державних вимог до обов’язкових результатів навчання. Наприклад: математична (МАО), природнича (ПРО), мовно-літературна (МОВ) та ін.
Навчальні предмети і курси:
§  Українська мова
§  Математика
§  «Я досліджую світ» (інтегрований курс)
§  Іноземна мова
§  Мистецтво
§  Фізична культура
Навчальні програми предметів або курсів створюють учителі – самостійно або об’єднавшись у спільноти/ мережі, на основі безпосередньо Стандарту початкової освіти або за зразком Модельної навчальної програми:
§  Розробляється експертною спільнотою, затверджується МОН.
§  Містить підходи до інтеграції та впорядкування змісту навчальних предметів або ж курсів відповідно до КОРів (конкретних очікуваних результатів), а також види навчальної діяльності та засоби оцінювання досягнень учнів.
§  Це – зразок, за яким вчителі створюють свої навчальні програми. Модельна програма наразі створюється вчителями-практиками, які готуються до пілотування Стандарту.
Що повинен вміти робити вчитель, щоб якісно організувати навчально-виховний процес за новим Державним стандартом початкової загальної освіти?
1.     Знати і розуміти вимоги Державного стандарту початкової загальної освіти.
2.     Опрацювати і використовувати на практиці методики, які дозволяють реалізувати інтегрований, діяльнісний та компетентнісний підходи.
3.     Уміти складати власну навчальну програму, якісно заповнювати резервні години типових навчальних програм.
4.     Створювати комфортне освітнє середовище для учнів класу  та ефективно його застосовувати.
«Я досліджую світ» (інтегрований курс)
Інтегроване навчання засновано на комплексному підході. Навчання розглядається через призму цілісної  картини світу, а не ділиться на окремі дисципліни.
§  Упродовж навчального року можна опрацювати з учнями 35 тем (за кількістю навчальних тижнів).
§  Виконуючи цікаві завдання та вправи,  діти не лише опанують програмовий матеріал, а й розширюють свої уявлення про різні сфери життєдіяльності людини.
§  Такий підхід сприятиме розвитку аналітичних та синтетичних мисленнєвих навичок школярів і формуванню в них більш цілісного уявлення про світ.
§  Кожен день варто присвятити розкриттю певної мікротеми у межах загальної теми тижня. Залежно від рівня навчальних можливостей учнів класу, матеріально-технічного і методичного забезпечення школи та її бібліотечних фондів роботу можна спланувати по-різному.
Тема першого тижня розкривається через мікротеми:
§  1-ий день –  Знайомтесь – це я! (Чому кожний з нас неповторний?)
§  2-ий день –  Однокласники, нумо дружити   (Як слід взаємодіяти, щоб здружитись?)
§  3-ій день –  Наша класна кімната (За яких умов мені, як школяреві, буде комфортно?)
§  4-ий день –  Конституція класу  (Яких правил дотримуватись, щоб підтримувати дружні/товариські стосунки з однокласникам?)
§  5-ий день –  Ми – частина шкільної сім’ї (З ким ми взаємодіємо як школярі?)
Передбачається, що першокласники отримають інтегрований підручник у декількох частинах (1 на місяць), сторінки якого будуть відображати зміст певних мікротем інтегрованих навчальних днів у межах загальної теми тижня. Планується забезпечити учнів навчальним зошитом, як логічним доповненням до інтегрованого підручника, а також робочими зошитами (збірниками завдань і вправ) з навчання грамоти та математики.
Вперше суспільство отримало притомний, написаний нормальною живою мовою документ. Він пояснює, навіщо нам взагалі освіта, як ми будемо її будувати, чому вчити, кого, як бачити результат. Ще попереду дуже багато роботи. Однак оновлені програми для початкових класів – однозначно крок вперед, який вселяє оптимізм.

Матеріали взяті із сайту http://abetkaland.in.ua/nova-ukrayinska-shkola/

Модельна навчальна програма для 1-го класу та навчально-методичні матеріали

Тиждень 16. Тема тижня: «Зимові свята»
Тиждень 17. Тема тижня: Світ захоплень  http://nus.org.ua/articles/vchyteli-ne-propustit-simnadtsyatyj-tyzhden-modelnoyi-navchalnoyi-programy/

Тиждень 18. Тема тижня: Я-мандрівник. 
http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2018/01/Tyzhden_18_YA-Mandrivnyk.pdf