Візитна картка

Методичне об'єднання нараховує 26 вчителів:

Спеціаліст - 9
Спеціаліст ІІ категоріі - 0
Спеціаліст І категорії - 7
Спеціаліст вищої категорії - 10

Звання:

Старший вчитель - 4
Вчитель-методист - 3
09.10.16

                    Якщо музика нас покине,
                                           що тоді буде з нашим світом?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   /Микола Гоголь/Науково-методична проблема, над якою працює місто у 2015-2020 н.р.

« Підвищення якості освіти та розвиток успішної особистості через професійну компетентність педагога »


Проблемна тема методичного обєднання вчителів музичного мистецтва на 2017-2018 навчальний рік.
«Формування медіакомптетнтності вчителя мистецьких дисциплін як невід’ємної складової професійної майстерності сучасного педагога».

Мета роботи ММО:
В умовах розвитку інформаційного суспільства та електронних медіа навчити вчителів володіти навиками використання медіаресурсів у своїй роботі, володіти інформацією про існуючі медіапродукти навчального призначення, ефективно використовувати їх у навчальному процесі, а також умінням створювати власні медіа продукти з метою популяризації мистецтва серед учнівської молоді.
Завдання:
1. Апробація новітніх освітніх інформаційно-комунікаційних технологій, адаптація їх до умов педагогічної практики.
2. Організація роботи з використання на практиці інформаційно-комунікаційних технологій.
3. Створення єдиного інформаційного простору для дистанційного спілкування вчителів, учнів, батьків.
4. Створення умов задля безперервного фахового удосконалення вчителів.
5. Узагальнення та розповсюдження передового досвіду вчителів шкіл міста з впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках музичного мистецтва та мистецтва.
6. Вдосконалення методів і прийомів групових, індивідуальних форм, які використовуються на уроках
Механізм вирішення методичної проблеми:

1.Впровадження у практику педагогів використання новітніх інформаційних технологій та ресурсів.
2.Організація роботи щодо навчання педагогів зі створення нових медіапродуктів на основі існуючого досвіду.
3.  Організація роботи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчальних закладів міста.
4.  Поширення педагогічного досвіду вчителів міста.
Очівані результати:
·     Змістовна робота блогу опорної школи як персоналізованого предметно-просторового середовища, сприятливого для активного самопізнавального процесу педагогів та учнів міста.
·  Підвищення рівня медіакомпетентності як складової професійної майстерності вчителів музичного мистецтва та мистецтва.
·     Створення інформаційного простору.
·  Створення методичних розробок та медіасупроводу уроків з предметів «Музичне мистецтво» та «Мистецтво».
·      Участь вчителів у наукових конференціях.
·      Участь у професійних та творчих конкурсах.
Пріоритетні напрямки методичної роботи  ММО:
·                створення умов  та надання практичної допомоги вчителям музичного мистецтва для безперервного фахового вдосконалення, підвищення професійної  компетентнос     трансформування наукових ідей у практику діяльності вчителів музичного мистецтва та мистецтва;
·                         організація ефективної системи методичної роботи шляхом вдосконалення мікроструктур методичного об’єднання спрямованих на розвиток творчої індивідуальності вчителів музичного мистецтва та мистецтва;аналіз, узагальнення та поширення 
·                        поширення ефективного педагогічного досвіду і педагогічних інновацій, створення системи інформування вчителів про здобутки психолого-педагогічної науки та  практичного досвіду.  
·          сприяння інформатизації методичної роботи.
·  організація систематичної консультаційної роботи  повсякденних та перспективних проблем.


         

        БАЖАЄМО УСПІЖІВ!