Візитна картка

Методичне об'єднання нараховує 26 вчителів:

Спеціаліст - 9
Спеціаліст ІІ категоріі - 0
Спеціаліст І категорії - 7
Спеціаліст вищої категорії - 10

Звання:

Старший вчитель - 4
Вчитель-методист - 3
21.08.19


Не тільки в ІППО: уряд дозволив вчителям офіційно підвищувати кваліфікацію в інших організаціях
\
З 2020 року вчителі зможуть підвищувати кваліфікацію в інших оргнізаціях, окрім ІППО.
Відповідну постанову затвердив Кабмін сьогодні, 21 серпня, передає прес-служба МОН.
Документ набере чинності в день опублікування. Відтоді вчитель за рішенням Педради зможе навчатись не в ІППО. Водночас, з 1 січня 2020 року державні кошти, виділені на підвищення кваліфікації вчтеля, “підуть за ним” в обрану організацію.
З 2020 року механізм підвищення кваліфікації матиме такий вигляд:
1.Директори шкіл після затвердження кошторису на рік оприлюднюють загальний обсяг коштів, передбачений у цьому році на підвищення кваліфікації.
2.Протягом наступних 15 календарних днів кожен педагогічний працівник, який має право на підвищення кваліфікації за державні кошти, подає директору пропозицію до плану підвищення кваліфікації на цей рік з інформацією про:
  • тему (напрям, найменування) програми (курсу, лекції, модуля тощо);
  • форми;
  • обсяг (тривалість);
  • суб’єкта (суб’єктів) підвищення кваліфікації;
  • вартість підвищення кваліфікації (у разі встановлення) або про безкоштовність послуги.
3.Педагогічна рада розглядає та затверджує план підвищення кваліфікації на відповідний рік у межах кошторису за всіма джерелами надходжень .
4.На підставі плану підвищення кваліфікації керівник закладу освіти (уповноважена ним особа) забезпечує укладання договорів між закладом освіти та суб’єктом (суб’єктами) підвищення кваліфікації про надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації на відповідний рік.
У договорі сторони можуть прописати, де та як саме організовується підвищення кваліфікації:
  • за місцем провадження освітньої діяльності суб’єкта;
  • та/або за місцем роботи педагогічних та/або науково-педагогічних працівників;
  • за іншим місцем (місцями);
  • та/або дистанційно.
“Наша мета – дати вчителю свободу вибирати найкращі для його зростання курси, – зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич. – Дуже довго ми дискутували про процедури та механізми, як саме цей інструмент мало бути впроваджено. В результаті довгих консультацій з Міністерством фінансів та іншими ЦОВВами ми дійшли до варіанту, прописаного в цій постанові.
Як на мене, це не найкращий з можливих варіантів, задумували ми цей механізм трохи інакше, проте це вже оптимістичний початок. Я сподіваюсь, що надалі цей інструмент ще вдосконалюватиметься. Особливо важливо переглянути умови після певного часу з моменту впровадження, щоб відкоригувати, врахувавши отриманий досвід”.
У МОН також нагадують, що впродовж 5 років вчитель має пройти не менше 150 годин підвищення кваліфікації. Водночас він зобов’язаний підвищувати кваліфікацію щорічно, незалежно від того, вичерпав 5-річну норму чи ні – це обов’язкова умова атестації.

За цим посиланням знаходяться електронні підручники з Мистецтва 2 клас НУШ   

  https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1401

14.08.18

НА СТОРІНЦІ "МАТЕРІАЛИ ДО 2019-2020 н.р." та на СТОРІНЦІ " МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ" РОЗТАШОВАНІ 

Методичні рекомендації щодо вивчення мистецьких дисциплін в новому 

2019-20120 навчальному році


07.05.18

На сторінці "Програма Мистецтво 1-4 класи (Савченко...."можно ознайомитись з  програмою МИСТЕЦЬКА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ. МИСТЕЦТВО, яка буде дійсною з 2018 року у перших класах

28.03.18

Звіт із засідання МО

На засідання МО була запрошена Радко М.В,  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики музосвіти та хореографії МДПУ ім Б.Хмельницького. Тема виступу "Нова українська школа. Нові стандарти викладання галузі Мистецтво.30.01.18


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м.Київ
від 15.01.2018                                             № 34

Про деякі організаційні питання
щодо підготовки педагогічних
працівників для роботи в умовах
Нової  української  школи

Відповідно до Плану заходів на 2017 - 2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 903
НАКАЗУЮ:
1.      Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» " (Завалевський Ю. І.) до 15.01.2018 підготувати та подати на затвердження Типову освітню програму організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти (далі - Програма).
2.      Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» (Завалевський Ю. І.), органам управління освітою обласних, Київської міської державних адміністрацій за участю органів місцевого самоврядування, закладам післядипломної педагогічної освіти, громадським організаціям, в установчих документах яких зазначена освітня діяльність, забезпечити відповідно до плану-графіка наступне:
1)      обов'язкове проходження підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою учителям початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках та вчителям закладів загальної середньої освіти (класів), в яких діти навчаються мовами національних меншин;
2)      рекомендовано проходження підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання заступникам директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної роботи у початкових класах та вчителям-
предметникам фізичної культури, мистецтв, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках;

3)      учителі іноземних мов, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 навчальному році (за окремим графіком та програмами БританськоїРади в Україні, Гете-Інституту в Україні, Посольства Франції в Україні).
3.      Керівникам закладів післядипломної педагогічної освіти:
1)      до 17.01.2018 подати до Міністерства освіти і науки України в електронному вигляді (у id di ippo@imzo. gov .ua) на затвердження список тренерів для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, зазначених у пункті 2 цього наказу, згідно з Концепцією «Нова українська школа», які попередньо пройшли відповідну підготовку;
2)      до 17.01.2018 подати до Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» в електронному вигляді (viddilppo@imzo.gov.ua) регіональні графіки навчання вчителів 1-х класів Нової української школи відповідно до затвердженої Програми для погодження;
3)      з 20.01.2018 по 15.02.2018 забезпечити проведення підготовки тренерів для підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до Концепції «Нова українська школа» із розрахунку: 1 тренер для групи від 20 до 35 осіб;
4)      рекомендувати залучити до виконання відповідної Програми чи її окремих освітніх компонентів (модулів) тренерів, зазначених у пунктах 3.1 та 3.2 цього наказу, юридичних осіб, зокрема представників громадських та міжнародних організацій, в установчих документах яких є освітня діяльність, та фізичних осіб-підприємців, які працюють за кодом згідно з КВЕД 85.5, на основі цивільно-правових договорів за умов наявності у них практичного досвіду роботи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників не менш як один рік;
5)      рекомендувати розпочати проведення першого етапу підвищення кваліфікації вчителів, які впроваджуватимуть Державний стандарт початкової освіти у 2018/2019 навчальному році, відповідно до затвердженої Програми:
з 15.02.2018 по 06.03.2018 - настановна очна сесія; березень - квітень 2018 р. - друга очна сесія; травень - червень 2018 р. - підсумкова очна сесія;
6)      з 01.02.2018 організувати обов'язкове проходження дистанційного курсу навчання вчителів, які впроваджуватимуть Державний стандарт початкової освіти у 2018/2019 навчальному році, відповідно до графіку виконання Програми (https://eri-era»com/nus);
7)      з 01.09.2018 розпочати другий етап з підвищення кваліфікації педагогічних працівників, зазначених у пункті 2 цього наказу, які впроваджуватимуть Державний стандарт початкової освіти у 2019/2020 навчальному році, відповідно до затвердженої Програми;
8)     у 2018-2020 роках дозволити здійснювати підготовку педагогічних
працівників, зазначених у пункті 2 цього наказу, відповідно до потреби регіону;
9)      у 2018-2020 роках дозволити здійснювати підготовку педагогічних працівників, зазначених у пункті 2 цього наказу, відповідно до потреби регіону; видати документи про підвищення кваліфікації встановленого зразка вчителям, які успішно пройшли курс підготовки з впровадження нового змісту початкової освіти відповідно до Програми.
4.      Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.
Міністр                                                                                                       Л.Гринев

08.01.18

ВИВЧАЄМО НОВИЙ СТАНДАРТ

Шановні вчителі! Поропоную ознайомитись з новими матеріалами на сторінці "Матеріали до 2017-2018 навчального року". Можливо вам буде зручнійше працювати з новим Державним стандартом початкової загальної освіти.